[ Programer Offsite @ 27.10.2008. 12:42 ] @
Jedan moj drugar se vraća u Srbiju i planira da nosi keš sa sobom. Da li mu je to pametno i da li da prijavi na granici?
Da li je možda bolje da uradi bankovnu transakciju na neki račun u Srbiji? Reliki su mu da se plaća porez na sav novac koji preko banke uđe u Srbiju iz inostranstva. Da li je to tačno i koliko se plaća?
Ako bude nosio keš, da li postoji neko ograničenje? Da li je bolje da prijavi ili da prećuti?
Ako ne prijavi novac a posle pretresa pronađu, šta se dešava, da li će mu oduzeti novac?

Hvala na savetu!
[ Java Beograd @ 27.10.2008. 13:04 ] @
Kao prvo, nisi rekao odakle ide drugar u Srbiju. Siguran sam da u zemlji iz koje putuje postoje propisi o iznošenju gotovog novca. Prvo će tamo da ga "love" i da tamo eventualno najebe. Onda tek sledi naša granica. Realno, ako se putuje kolima, postoje velike šanse da se svežanj novca (100 ili 200 novčanica) elegantno prenese, neprimetno za carinike. Posebno ako putuje porodično. Ako ide avionom - ni u ludilu neka ne pokušava.

Nisam 100% siguran ali mislim da stvari stoje na sledeći način:
Uplata na račun u srpskim bankama se oporezuje samo ako je uplatilac neka firma, a svrha uplate je isplata honorara ili slično. Kad ja sebi, svoje pare prebacim sa računa na račun, sve šta treba da se plati je bankarska provizija na promet.
[ ventura @ 27.10.2008. 13:10 ] @
UNOS I IZNOS DINARA I STRANOG NOVCA

Slobodno je unošenje u zemlju:
• efektivnog stranog novca;
• platnih kartica;
• čekova koji glase na stranu valutu

Slobodno je iznošenje iz zemlje platnih kartica i hartija od vrednosti koje su stečene u skladu sa propisima .

Radi preglednosti, unos i iznos efektivnog stranog novca, dinara, čekova i hartija od vrednosti prikazujemo na sledeći način, iskazano posebno za strane državljane, domaće državljane koji žive i rade u inostranstvu i domaće državljane koji žive i rade u zemlji.

STRANI DRŽAVLJANI
- koji dolaze u zemlju turistički, poslovno, u tranzitu, mogu uneti neograničenu sumu deviza.
- iznos deviza koji unose prijavljuju cariniku radi dobijanja potvrde na osnovu koje iste mogu vratiti prilikom prvog izlaska iz zemlje.
- uvek mogu izneti sumu do 10.000 EVRA.
- mogu izneti devize koje su podigli sa svog deviznog računa, odnosno devizne štedne knjižice u našoj zemlji, uz potvrdu banke, koja važi prilikom prvog izlaska iz zemlje.
- strani državljani koji žive i rade u zemlji duže od jedne godine mogu izneti do 10.000 ili putničke čekove do te sume.
- dinari se mogu unositi i iznositi do iznosa dinarske protivvrednosti 10.000 EVRA po osobi.
- veća suma od 10.000 EVRA dinarske protivvrednosti može se uneti samo ako su kupljeni kod strane banke uz potvrdu te banke.
- ukoliko se istovremeno iznose devize, dinari i putnički čekovi, suma ne može biti veća od 10.000 EVRA.
- platne kartice se mogu slobodno unositi i iznositi.
- hartije od vrednosti koje su stečene u skladu sa propisima mogu se iznositi slobodno.

DOMAĆI DRŽAVLjANI KOJI ŽIVE I RADE U INOSTRANSTVU
- mogu uneti neograničeni iznos deviza.
- iznos koje unose dužni su da prijave radi dobijanja potvrde na osnovu koje iste mogu vratiti prilikom prvog izlaska iz zemlje.
- uvek mogu izneti sumu do 10.000 EVRA.
- mogu izneti i devize koje su podigli sa svog deviznog računa u zemlji, odnosno devizne štedne knjižice, uz potvrdu banke koja važi prilikom prvog izlaska iz zemlje.
- dinari se mogu izneti do iznosa dinarske protivvrednosti 10.000 EVRA po osobi.
- suma veća od 10.000 EVRA dinarske protivvrednosti može se uneti samo ako su kupljeni kod strane banke uz potvrdu te banke.
- ukoliko se istovremeno iznose devize, dinari i putnički čekovi suma ne može biti veća od 10.000 EVRA.
- platne kartice se mogu slobodno unositi i iznositi.
- hartije od vrednosti koje su stečene u skladu sa propisima mogu se iznostiti slobodno.

DOMAĆI DRŽAVLJANI KOJI ŽIVE I RADE U ZEMLjI
- unos deviza je neograničen
- mogu izneti uvek do 10.000 EVRA ili putničke čekove do tog iznosa.
- dinari se mogu izneti i uneti do iznosa dinarske protivvrednosti 10.000 EVRA po osobi.
- veća suma od 10.000 EVRA dinarske protivvrednosti može se uneti samo ako su kupljeni kod strane banke uz potvrdu te banke.
- ukoliko se istovremeno iznose devize, dinari i putnički čekovi suma ne može biti veća od 10.000 EVRA.
- platne kartice mogu slobodno unositi i iznositi.
- hartije od vrednosti koje su stečene u skladu sa propisima mogu se iznositi slobodno.

ISELJENJE
- rezident-fizičko lice može pri iseljnju iz Republike iznositi efektivni strani novac do iznosa 15.000 EVRA, odnosno protivvrednost u drugoj valuti, na osnovu dokaza o iseljenju.
[ Programer Offsite @ 27.10.2008. 13:20 ] @
Ventura,

Zahvaljujem na iscrponom odgovoru.
Jedno potpitanje, ako nije preterano da to tražim, ovo mi izgleda kao da si citirao neki zakon?
Da li to postoji negde na internetu gde mogu da vidim koji je to tačno zakon u pitanju i odakle si to citirao?

Pozdrav

Citat:
ventura: UNOS I IZNOS DINARA I STRANOG NOVCA

Slobodno je unošenje u zemlju:
• efektivnog stranog novca;
• platnih kartica;
• čekova koji glase na stranu valutu

Slobodno je iznošenje iz zemlje platnih kartica i hartija od vrednosti koje su stečene u skladu sa propisima .

Radi preglednosti, unos i iznos efektivnog stranog novca, dinara, čekova i hartija od vrednosti prikazujemo na sledeći način, iskazano posebno za strane državljane, domaće državljane koji žive i rade u inostranstvu i domaće državljane koji žive i rade u zemlji.

STRANI DRŽAVLJANI
- koji dolaze u zemlju turistički, poslovno, u tranzitu, mogu uneti neograničenu sumu deviza.
...
[ ventura @ 27.10.2008. 15:19 ] @
Naravno da postoji

Ministarstvo Finansija - Uprava carina

http://www.fcs.yu/
[ fantazma316 @ 06.12.2008. 11:43 ] @
Problem za slanje samom sebi je sto takav Osnov ne postoji na listi nasih banaka!