[ MarkoBalkan @ 05.11.2008. 17:58 ] @
imam bazu u kojoj imam popis korisnika sa određenim privilegijama.
učitam privilegije za korisnika koji se ulogirao, te kreiram menu.

u projektu imam forme.
imam dinamičko čitanje imena formi za određeni items.

i kako sad pozvati formu koja se zove imenom koji je dodijeljen tom itemu u bazi?

konkretno

ID_Menu ID_korisnik ID_Privilegija Forma
1 1 1
2 1 2 Form1
3 1 3 Form2


učita se menu 1-File,2-Open,3-save

kad se klikne open, trebala bi se prikazati form1.

sve forme postoje u projektu.
[ DarkMan @ 06.11.2008. 12:34 ] @
Koristi Activator.CreateInstance za kreiranje instanci klasa po imenu ili tipu.
[ MarkoBalkan @ 06.11.2008. 15:15 ] @
jel mozes malo pomoći?

javi mi da ne moze naci dll file.


[ DarkMan @ 06.11.2008. 16:34 ] @
Code:

using System;
using System.Reflection;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsApplication1
{
    static class Program
    {
        [STAThread]
        static void Main()
        {
            Type type = Assembly.GetExecutingAssembly().GetType("WindowsApplication1.Form1");
            Form form = Activator.CreateInstance(type) as Form;
            form.ShowDialog();
        }

    }

    public class Form1: Form
    {
        public Form1()
        {
        }
    }

[ MarkoBalkan @ 06.11.2008. 18:10 ] @
meni se kreira nova forma.

još jedanput da probam objasniti.

u bazi imam tablica korisnici.
npr.
1,ivo,ivic,admin,122 (ovo je password)
2,niko,nikic,user,122

tablica menu
1,0,File
2,0.1,Menu open, Open (ovo je ime forme)

Privilegija
ID,Id user,id_item
1,1,1
2,1,2

kad se ulogira user sa ID 1 kreira se menu (File->Open)
u projekt se doda dll file koji recimo sadrži formu open.

i kad taj user klikne na open, prikazuje se forma open.

sve je napravljeno osim pozivanja forme sa stringom.

kad klikne open salje se string open i trebala bi se pozvati forma open.