[ zerrox @ 20.12.2008. 16:18 ] @
Pozdrav,

vjerovatno opet noob pitanje, ali hajde, to znači da će vas dosta znati odgovor :P Napisao sam funkciju za logovanje u kojoj provjeravam username i password, kreiram sesiju itd ... Međutim, to kreiranje sesije mi ne radi i ne znam zašto. Pomoću Response.Write ... sam tražio gdje je greška i ispada da mi se sesija ne kreira...

Dio koda gdje kreiram sesiju je sljedeći :

SqlConnection conn2 = new SqlConnection("server=M-1AE86794041F4\\SQLEXPRESS; Database = Prevoz; Integrated Security=SSPI;");

conn2.Open();

SqlCommand komm = new SqlCommand();
komm.CommandText = "select korisnik_id, username from korisnici where username = '" + TextBoxUsername.Text + "' and password = '" + TextBoxPassword.Text + "')";

String id = String.Empty;

//SqlDataReader dr = new SqlDataReader();

try
{
SqlDataReader dr = komm.ExecuteReader();
while (dr.Read())
{
id = dr[0].ToString();
Session["korisnik_id"] = id;
Session["korisnik_username"] = dr[1].ToString();
//if (Session.Count > 0)
// Response.Write("napokon kreirana sesija");
}
return id;
conn2.Close();
Response.Redirect("~/index.aspx");
}
catch (Exception exp)
{
//return exp.Message.ToString();
Response.Write(exp.Message);
}

U MasterPage za PageLoad imam :

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
conn = new SqlConnection();

if (Session.Count > 0)
try
{
{
// Response.Write("postoje neke sesije");
if (Session["korisnik_username"] != null)
{
/*ucitaj moju kontrolu - meni korisnika*/
}

U Web.config fileu imam samo ovu liniju vezanu za sesije :

<system.web>

...
<sessionState mode="InProc" />

</system.web>


Kao i uvijek, hvala na svakoj pomoći.