[ crniluk @ 22.12.2008. 11:39 ] @
Zna li neko mozda kako da kopiram neke fajlove na sve user accounte u win xp, i ornuto.

Kada radim sve pojedinacno radi ali kako da to sve uradim odjednom sa jednom komandom?
[ crniluk @ 25.12.2008. 22:10 ] @
Da li je moguce da niko nema ideju kako ovo resiti?
[ daigu @ 01.01.2009. 18:19 ] @
Otprilike da dobiješ ideju. Možeš napraviti vbs skriptu, koja sa harkodiranim imenom fajla (mojfajl.txt) i destinacije (Desktop) izgleda ovako:

Code:

On Error Resume Next
Set WSHShell = CreateObject("Wscript.Shell")
strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
    & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")

Set colItems = objWMIService.ExecQuery _
    ("Select * from Win32_UserAccount Where LocalAccount = True")

For Each objItem in colItems
    strAccount = objItem.Name
    'Komanda za kopiranje
    cmd = "COPY C:\TEMP\mojfajl.txt ""C:\Documents And Settings\" & strAccount & "\Desktop"""
    WSHShell.Run cmd
NextSada možeš kao ulazne parametre ubaciti ime fajla, destinaciju foldera u profilu, pa od toga sastaviti string cmd. Ili hoćeš sve na pladnju...
[ crniluk @ 01.01.2009. 19:44 ] @
Hvala na pomoci, pokusacu.