[ DeYo @ 25.02.2009. 12:05 ] @
Šta je PLM:http://en.wikipedia.org/wiki/Product_lifecycle_management
ERP and PLM - Defining their roles and creating a collaborative environment for success: http://www.itbsoftware.com/pr/20669
Šta je ENOVIA MatrixOne: http://www.3ds.com/products/enovia

Kao neko ko je punih godinu dana radio na projektima zasnovanim na MatrixOne platformi interesuje me da podelim neka iskustva i da saznam koliko su ljudi sa ovih prostora imali kontakta sa ovom platformom.

Medju klijentima sa kojima smo se mi sreli u ovih godinu dana su: H&M, Ericsson, Nokia, Scania...
A iz onog što sam imao prilike da vidim u specijalizovanim magazinima na globalnom nivou MatrixOne koriste: Bosch, Honda, Porsche, Panasonic, Boeing...
Dakle, lista prilično impresivna.

Obzirom da radim kao developer verovatno najviše informacija mogu da pružim o razvoju, a manje o kreiranju modela. No dobro, ne postoji bezvredna informacija.

MatrixOne se u razvoju instalira kao Modeling Studio koji nudi 3 segmenta: System, Business i Matrix.

Business je administratorska/modeling aplikacija u kojoj se kreiraju tipovi, relacije, polise...
(screenshot: http://picasaweb.google.com/de...hnicalPics#5306693266195818594)
Polise kontrolišu lifecycle nekog tipa, pri čemu jedan tip može biti vezan za neograničen broj polisa.
(screenshot: http://picasaweb.google.com/de...hnicalPics#5306695192576680178)

Matrix je klijentska/modeling aplikacija koja na osnovu definisanih tipova i pravila iz Business celine omogućava kreiranje i kontrolu objekata.
(screenshot: http://picasaweb.google.com/de...hnicalPics#5306703777389263234)

Ranije je Matrix aplikacija korišćena i kao korinička aplikacija (takozvani thick client) pri čemu su korisnici imali znatno umanjene priviligije.
Naravno, evolucija je usledila i čitava platforma je prešla i na web (kakav sada znamo).
ENOVIA je razvila JAVA API kojim je moguća manipulacija objektima direktno iz koda, pa samim tim i integrisanje u standardne dektop/web aplikacije.

Interno ENOVIA MatrixOne koriste jezike MQL i TCL(http://www.tcl.tk) za manipulaciju putem skripti.

Ono što je pristutno u radu sa ovom platformom, a tiče se menadžmenta, su takozvana Out Of The Box (OOTB) rešenja. ENOVIA ima razvijena svoja rešenja za groman broj industrijskih grana, i to su gotovoe web aplikacije s bazom u pozadini. Preko posredničke firme klijentu se prezentuje postojeće OOTB rešenje i na osnovu toga vrše dalje modifikacije istog na osnovu specifičnih klijentovih zahteva. Dakle, posrednička firma se bavi "samo" customizacijom OOTB rešenja (stavljeno pod navodnike jer je ogroman posao u pitanju).
(lista OOTB rešenja: http://www.3ds.com/products/enovia/industries/)
Šta je dobro u ovakvom pristupu: Svi su srećni. Klijent jer odmah "vidi" na šta će njegov proizvod ličiti, middle management koji ima olakšicu u pregovaranjima jer ima odmah šta da ponudi, high management jer su posredničke pare lepe (velike, a lake), support deprtment jer većinu pritužbi samo delegira na ENOVIA-inu adresu.
Šta je loše u ovakvom pristupu: Postoji jedna grupacija koja nije srećna - developeri. OOTB je kao sistem tehnološki zastareo, biznis logika se vuče od GUI strana do skripti u bazi, sve nove funkcionalnosti koje treba dodati moraju da se nekako uguraju u kontrole i tokove predefinisane od strane OOTB. Jako težak i na momente iritirajući posao.

I za kraj, screenshot iz OOTB aplikacije: http://picasaweb.google.com/de...hnicalPics#5306703780372766242.