[ jbobi21 @ 13.03.2009. 10:55 ] @
Treba mi pomoc oko fortrana. Moram resiti nekoliko zadataka, a veoma tesko se snalazim.
Hvala svima unapred.

1. Parni prirodni brojevi zakljucno sa 200 da se postave po 20 u redu.
2. Da se formira i postavi matrica M(10,10) čiji element je glavna dijagonala sa 2, a svi ostali sa 1.
3. Dati su 100 celi brojevi. Da se postave koji su od njih veći od 50.
4. Da se pročita realna matrica A(10,10). Da se premesti i postavi zbir na elemente na prvi red.
5. Dati su 500 realnih brojeva. Da se postave oni koji su manji od 100.
[ subroutine @ 19.03.2009. 02:43 ] @
Ja nemam pojma šta si ti uopšte rekao ovde!?

1. Parni prirodni brojevi zakljucno sa 200 da se postave po 20 u redu.
Šta znači u redu? Po vrstama ili kolonama?

2. Da se formira i postavi matrica M(10,10) čiji element je glavna dijagonala sa 2, a svi ostali sa 1.
Šta znači "čiji element je glavna dijagonala sa 2, a svi ostali sa 1."?

3. Dati su 100 celi brojevi. Da se postave koji su od njih veći od 50.
Jel ovo znači 100 celih brojeva (bilo kojih) ili brojevi od 1 do 100? Kako da se "postave"?

4. Da se pročita realna matrica A(10,10). Da se premesti i postavi zbir na elemente na prvi red.
Ovo ništa ne razumem!

5. Dati su 500 realnih brojeva. Da se postave oni koji su manji od 100.
Jel ovo znači 500 celih brojeva (bilo kojih) ili brojevi od 1 do 500? Kako da se "postave"?

Ajde malo razjasni. Ja trenutno učim Fortran, treba mi za diplomski rad a planiram i da radim u njemu nakon završetka studija pa će mi koristiti da rešim ovo, ali nemam pojma šta se traži u ovim zadacima. Daj objasni to malo lepše.

Pozdrav.
[ jbobi21 @ 24.03.2009. 11:02 ] @
U pitanju je bio los prevod sa makedonskog jezika, evo kako zadaci glase u originalu:

1.Parnite prirodni brojevi zaklucno so 200 da se otpecatat po 20 vo red.
2.Da se formira i otpecati matrica M(10,10) ciji elementi na glavnata dijagonala se 2, a site ostanai 1.
3.Neparni prirodni broevi do 200 da se otpecatat po 20 vo red.
4.Da se formira i otpecati matrica M(10,10) ciji elementi levo i na glavnata dijagonala se 2, a site ostanati 1.
5.Prirodnite broevi zaklucno so 200 da se otpecatat po 20 vo red.
6.Da se formira i otpecati matrica M(10,10) ciji elementi desno od glavnata dijagonala se 2, a onie na i levo od glavnata dijagonala se 1
7.Funkcijata y=sin(x2+1) da se tabelira vo intervalot (10stepeni, 40stepeni) so cekor od 2 stepeni.
8.Da se procita celobrojna matrica 10 x 10. Da se otecati zbirot na elementite na parnite redici.
9.Dadeni se 100 celi broevi. Da se otpecati kolku od niv se pogolemi od 50.
10.Da se procita realna matrica A(10,10). Da se presmeta i otpecati zbirot na elementite na prvata redica.
11.Dadeni se 500 celi broevi. Da se otpecati kolku od niv se pogolemi od 100.
12.Da se procita realna matrica M(10,10). Da se presmeta i otpecati zbirot na elementite na prvata redica.
13.Dadeni se 1000 celi broevi. Da se otpecati kolku od niv se negativni.
14.Da se procita realna matrica A(10,10). Da se presmeta i otpecati zbirot na elementite na 10-tata kolona.

A evo i jedan resen zadatak, mozda ce Vam pomoci.

1. Broevite od 1 do 100 da se otpecatet po 10 vo red.
DIMENSION N(100)
DO 1 l = 1, 100
1 N (l) = l
WRITE (*, 100) (N(l), l = 1, 100)
100 FORMAT (10l4)
END


[Ovu poruku je menjao jbobi21 dana 24.03.2009. u 13:00 GMT+1]
[ digas @ 14.04.2009. 16:29 ] @
jbobi21:

Treba mi pomoc oko fortrana. Moram resiti nekoliko zadataka, a veoma tesko se snalazim.
Hvala svima unapred.

Zadaci su rijeseni (fortran 90/95), najbolje sto sam ih uspio shvatiti, prema slijedecem tekstu.

1. Parni prirodni brojevi zakljucno sa 200 da se postave po 20 u redu.

Moje shvacanje: ispisi sve parne prirodne brojeve manje od 200. U jednom redu ispisi po 20 brojeva.
Code:

      dimension m(100)

      do i=1,100
        m(i) = i*2
      enddo

      write(*,'(15x,"     Tablica parnih brojeva manjih od 100    ")')
      write(*,'(15x," --------------------------------------------")')
      do i=1,100,20
        write(*,'(20i4)')(m(j),j=i,i+19)
      enddo
      end


2. Da se formira i postavi matrica M(10,10) čiji element je glavna dijagonala sa 2, a svi ostali sa 1.

Moje shvacanje: Ispisi matricu M(10,10) koja ima sve elemente jednake 1, osim na glavnoj dijagonali gdje su jednaki 2.

Code:

      dimension m(10,10)

      m=1
      do i=1,10
        m(i,i) = 2
        write(*,'(10i3)')(m(i,j),j=1,10)
      enddo

      end


3. Dati su 100 celi brojevi. Da se postave koji su od njih veći od 50.

Moje shvacanje: Program ucitava 10 cijelih brojeva (10 umjesto 100, da korisnik ne poludi od dosade upisujuci ih, no princip je isti), gleda koji
su veci od 50 i te ispisuje.

Code:

      dimension m(10)

      do i=1,10
        write(*,'(" Upisi ",i3,". broj: ",\)')i
        read(*,*)m(i)
      enddo

      write(*,'(/," Cijeli brojevi veci od 50 su: ")')
      do i=1,10
        if (m(i).gt.50) then
        write(*,'(i3,". broj: ",i10)')i,m(i)
        endif
      enddo

      end

5. Dati su 500 realnih brojeva. Da se postave oni koji su manji od 100.

Ostavlja se citatelju za vjezbu. Isti princip kao i prethodni.

4. Da se pročita realna matrica A(10,10). Da se premesti i postavi zbir na elemente na prvi red.

Nisam shvatio sto se trazi; osim da se ucitava matrica.
[ jbobi21 @ 14.04.2009. 23:32 ] @
Hvala Luka.
[ sebekkg @ 08.06.2009. 15:46 ] @
E CAO SAMO AKO PRIMIS OVU PORUKU MOLIM TE AKO SI U MOGUCNSI DA MI RESIS NEKE ZADATKE IZ FORTRANA. AKO SI TU EVO TI OVAJ :

1. Na nekom ispitu odredjen broj kandidata dobija ocenu 6,7,8,9,10. Napisati porg, koji bi ispisivao koliko kandidata je dobilo ocenu 6,7,8,9,10, uz ispitivanje da nije unesena pogresna ocena (na fakultetima nemoguca), kao sto su 1,2,3,4,5.

Ovo mi je hitno ako uradis sto pre mi posalji na : [email protected]
[email protected]
[ mevlin @ 29.05.2010. 14:04 ] @
Isti problem-fortran zadaci :S

1.Potrebno je napisati algoritam i FORTRAN program koji moze da sabira, oduzima, mnozi ili djeli dva broja u zavisnoti od korisnikovog izbora. Potrebno je ispitati poruku korisniku koje izbore ima. Nakon odabira opcije (operacije) koju zeli, korisnik zatim unosi dva broja. Nakon unosa brojeva korisnik dobije rezultat izvrsene operacije?

Primjer poziva programa: (Napomena: izbornik ne mora da izgleda kao u prijedlogu)

Izbor operacija:

1.Sabiranje
2.Oduzimanje
3.Mnozenje
4.Djeljenje

Vas izbor je: 2
Unesi te dva broja: 6 3
Rjesenje je: 3

2.napisati FORTRAN program koji pretvara inče u centimetre(linch:2,54cm)

3.Realizovati racunski algoritam koji pretvara dva unesena broja i u zavisnosti od rezultata poredjenja ispisati odgovarajucu poruku na ekranu(npr.:Prvi broj je veci od drugog)?


Ako neko zna HITNO mi je potrebno.. javite na mail. cim [email protected]

unaprijed hvala :)
[ junkoner @ 28.09.2010. 11:43 ] @
Pozdrav svima!
Ako neko zna i moze da resi sledece zadatke:

Code:
a=∑_(i=1)^n▒1/(2i+1)(i-x)


Code:
a=∏_(k=1)^(n-1)▒((2x+10)/(k-3))  ^(2/k)


Code:
Y=(x-1)²+(n!/3) ^(2/3)


HITNO JE!!!!

mozete pisati i na [email protected]

Hvala unapred!
[ junkoner @ 28.09.2010. 11:45 ] @
E, da. To su zadaci iz proizvodnog masinstva, za prvu godinu. Ove poslednje zagrade u 2. i 3. zadatku su stepeni. Zadaci su zadati u linearnom obliku