[ ppredrag @ 17.03.2009. 09:37 ] @
Potreban mi je seminarski ili diplomski rad vezano za Bankarstvo kao npr. Aktivni bankarski poslovi, Aktiva i pasiva, Depozitni i nedepozitni izvori...

Hvala
[ ingenerio @ 17.03.2009. 13:09 ] @
Seminarski rad

Banka: pojam, vrste, funkcije

Sadržaj

I Razvoj bankarskih poslova i banaka
II Pojam banke
III Opšta podela banaka
• Centralna i emisiona banka
• Depozitne (komercijalne) banke
• Univerzalne banke (banke opšteg tipa)
• Specijalizovane i granske banke
• Poslovne banke
• Štedno-kreditne organizacije
Poštanska štedionica
Štedionica
Štedno-kreditna organizacija
Štedno-kreditna zadruga
• Ostale bankarske i finansijske institucije
IV Funkcije banke
• Funkcije kreditnog posredovanja
• Funkcija novčanog izravnavanja
• Uslužna funkcija
• Preduzetnička funkcija
V Vrste bankarskih poslova
Aktivni bankarski poslovi
• ugovor o kreditu, lombard, relombard,
• eskont i
• reeskont.
Pasivni bankarski poslovi
• emisioni poslovi.
• izdavanje obveznica,
• izdavanje založnica.
• izdavanje blagajničkih zapisa.
• izdavanje potvrda o deponovanim sredstvima i
• ulog na štednju.
Neutralni bankarski poslovi
• ugovor o depozitu,
• ugovor o sefu
• devizni poslovi,
• klirinški poslovi i
• bankarske garancije.

[ Dzumandzi @ 07.04.2009. 12:00 ] @
Ako ti je jos uvek potreban rad, javi se na [email protected].