[ voodoo_people @ 13.07.2009. 09:23 ] @
Problem je sledeci.Imam sledeci zadatak koji se konstantno ponavlja na ispitu a niko ga ne zna rijesiti.Pa ako neko zna molio bi da pomogne da se vec jednom i ovo rijesi. zadatak je sledeci:

U x-y koordinatnom sistemu trougao je određen tjemenima:A(2,6),B(4,6),C(3,8).Ukoliko se koordinatni sistem translatorno pomjeri u tačku O1(1,1),zatim rotira u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu za ugao 30° i konačno skalira faktorima za x osu Sx=2, odnosno za y osu Sy=1, odrediti:
a) kompozitnu matricu transformacije
b) nove kordinate datog ugla
c) da li se mijenja kompozitna matrica transformacije ako se elementarne transformacije izvrse prema sledecem redoslijedu:
i: Rotacija,translacija,skaliranje
ii: Translacija,skaliranje,rotacija