[ AMD guy @ 25.08.2009. 16:56 ] @
Ovo iscitava broj kolona i njene vrednosti iz neke tabele u bazi pomocu ColumnHeader klase koja ispisuje te podatke u listview.
Moj problem je u tome sto hocu umesto listview-a da korisim Datagrid. Jel postoji klasa slicna kao ColumnHeader a da radi sa datagridview-om?
Code:
... Deo koda
 //Izvrsavanje komande i prikaz rezultata
                    //kreiranje objekta za citanje podataka
                    SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
                    for (int i = 0; i < dr.FieldCount; i++)   //Iscitava kolone u tabeli i dodaje ih kao kolone u listview
                    {
                        //Uzimanje imena kolone iz DataReader-a i njihov prikaz
                        //u kolonama listview-a
                        using (ColumnHeader c = new ColumnHeader { Text = dr.GetName(i) })
                        {
                            listViewRaspolozivi.Columns.Add(c);
                        }
                    }
                    //Uzimanje vrednosti iz svakog reda DataReader-a 
                    //i njihovo prikazivanje u listview-u
                    ListViewItem item;
                    while (dr.Read())     
                    {
                        //Kreiranje listview-a
                        item = new ListViewItem();
                        //Definisanje teksta i podstavki listview-a
                        item.Text = dr.GetValue(0).ToString();
                        for (int i = 1; i < dr.FieldCount; i++)
                        {
                            item.SubItems.Add(dr.GetValue(i).ToString());
                        }
                        listViewRaspolozivi.Items.Add(item);
                    }
                    dr.Close();
...[Ovu poruku je menjao AMD guy dana 25.08.2009. u 22:09 GMT+1]
[ Dejan Carić @ 25.08.2009. 21:52 ] @
DataGridView ima Column property.
Primer:
Code:
dgvCustomers.Columns.Add("colName", "Customer name");
dgvCustomers.Columns["colName"].DataPropertyName = "CUSTOMER_NAME";
[ sallle @ 26.08.2009. 15:46 ] @

napravi prazan dataset (mozes i strongly typed).
napravi dataadapter, sa odgovarajucom select naredbom.
filluj dataset preko adaptera (automatski ce da dobije strukturu koju ima izlaz naredbe)
binduj datagridview za dataset.