[ ogrlica @ 01.09.2009. 21:45 ] @
Zad.1. Klasa class chess data je u sledecem formatu:

calss chess {
public:
chess();
virtual ~chess();
virtual void move()=0;
protected:
char table[8][8];
};
upotrebom izvedenih klasa class king,class queen i class knight napisati program za kretanje kralja,dame i skakaca na sahovskoj tabli.

zad.2. Upotrebom kalse class file napisati program koji sadrzi opcije navedene u main() funkciji:

main()
{
file a("DEMO.C");
a.FileVoid(); // f-je tipa 'void' prepisati u posebne datoteke.
// Naziv datoteke je naziv f-je + ".C"
a.SmallLine(); // Linije krace od 40 char prepisati u datoteku SMALL.TXT
a.LargeLine(); // Linije duze od 80 char prepisati u datoteku LARGE.TXT
}
[ Mihajlo Cvetanović @ 02.09.2009. 09:35 ] @
Prvi zadatak nema dovoljno informacija da bi mogao da se uradi. Kako je to postavljač zamislio? Na praznoj tabli kralj može da izvede od 3 do 8 mogućih akcija. Na tabli sa figurama može da ima i 1, pa i nijednu akciju (recimo u matu). Funkcija move ne nudi izbor akcije. Zadatak nije precizan.

Funkcija FileVoid drugog zadatka je u opštem slučaju prilično kompleksna. Šta ćemo sa makroima, šta ćemo sa komentarima, šta ćemo sa definicijama funkcija koje se protežu na više redova (pa je recimo "void" u prvom redu, "__stdcall" u drugom, ime funkcije u trećem, i svaki parametar funkcije u sopstvenom redu), šta ćemo sa deklaracijama funkcija (koje od definicija počinju da se razlikuju tek kod zatvorene zagrade). Mora da postavljač zadatka ima neke pretpostavke koje je uveo na času, i koje se ovde podrazumevaju.
[ ogrlica @ 02.09.2009. 11:11 ] @
To nam je ispitni rok bio u avgustu,ti zad.su pali.Moras sam da definises funkcije koji ti trebaju u zad.
[ Mihajlo Cvetanović @ 02.09.2009. 11:51 ] @
Ne znam kako da definišem. Ne znam šta se od mene traži. Da sam ja bio na ispitu tražio bih pojašnjenja. Prvi zadatak nije kompletan, meni čak nije ni logičan. Drugi zadatak je potencijalno kompleksan, pa je i tu potrebno utvrditi šta se od studenta očekuje.

Da se razumemo, ne bih ti dao gotovo rešenje ni da ono postoji, ali ono zapravo i ne postoji u jednostavnom obliku. Možda je profesor namerno dao bezveznu postavku, jer postoji nešto što se podrazumeva, a što je on objasnio na časovima. Bolje ti je da za gotovo rešenje pitaš one koji su bili na ispitu i/ili na časovima. Možemo i ovako: ti napiši svoje rešenje, a onda mi da se nadovežemo.