[ Zoran Rodic @ 03.09.2009. 11:35 ] @
Sl. Glasnik SRS – ’’Prosvetni glasnik’’ , br 27/87 i 1/89 i Sl. Glasnik RS – ’’Prosvetni glasnik’’ br. 4/2003, 10/2004, 3/2005, 4/2007, 17/2007, 1/2008, 6/2008, 8/2008 – ispr. i 4/2009.

...

Član 38

Obrazovno-vaspitni rad iz programa OSNOVE INFORMATIKE I RAČUNARSTVA može da izvodi:

- profesor informatike,
- profesor informatike u obrazovanju,
- profesor informatike i tehničkog obrazovanja,
- diplomirani inženjer informatike
- diplomirani inženjer poslovne informatike,
- diplomirani inženjer elektrotehnike za računsku tehniku i informatiku,
- diplomirani matematičar – za računarstvo i informatiku
- diplomirani ineženjer organizacije rada – smer kibernetski
- diplomirani inženjer organizacije – za informacione sisteme
- diplomirani inženjer za informacione sisteme
- diplomirani inženjer organizacionih nauka – odsek za informacione sisteme
- diplomirani ekonomista, - za ekonomiku, statistiku i informatiku,
- diplomirani matematičar
- profesor matematike,
- profesor fizike
- diplomirani inženjer elektrotehnike, smer računske tehnike i informatike,
- diplomirani inženjer elektronike,
- profesor tehnike i informatike,
- profesor elektrotehnike
- profesor mašinstva,
- diplomirani inženjer menadžmenta za informaciono-upravljačke i komunikacione sisteme,
- lica koja su na osnovnim studijama imala najmanje četiri semstra informatičkih predmeta.

Navedena lista se odnosi na osnovne škole i informatiku kao izborni predmet. Za srednje škole nisam našao listu, jer su one razdeljene po strukama ... pa ako neko naleti na istu, neka je prisloni u ovu temu.
[ maksvel @ 05.09.2009. 20:30 ] @
Za Računarstvo i informatiku, odnosno za stručne predmete koji su vezani za informatiku, stručnu spremu nastavnika definišu pravilnici, dostupni na sajtu Ministarstva.

P R A V I L N I K
O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VRSTI STRUČNE
SPREME NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH
NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMACitat:
22. Računarstvo i informatika:
profesor informatike, odnosno diplomirani informatičar;
− profesor matematike, odnosno diplomirani matematičar, smer
računarstvo i informatika;
− diplomirani inženjer elektrotehnike, svi smerovi, odnosno odseci;
− diplomirani inženjer elektronike, svi smerovi, odnosno odseci;
− diplomirani inženjer za informacione sisteme, odnosno
diplomirani inženjer organizacije za informacione sisteme ili diplomirani
inženjer organizacionih nauka, odseci za informacione sisteme,
informacione sisteme i tehnologije; 2
− diplomirani inženjer informatike, odnosno diplomirani
inženjer računarstva;
− diplomirani ekonomist, smerovi: kibernetsko-organizacioni,
ekonomska statistika i informatika, ekonomska statistika i kibernetika,
statistika i informatika ili statistika, informatika i kvantna ekonomija;
− profesor tehnike i informatike.
Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada iz predmeta
Računarstvo i informatika može da izvodi i lice sa završenim fakultetom
koje je u toku studija savladalo program računarstva i informatike u trajanju
od najmanje četiri semestra.


P R A V I L N I K
O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VRSTI STRUČNE
SPREME NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH
NASTAVNIKA U GIMNAZIJI

Citat:

Tačka 24. menja se i glasi:
„24. Računarstvo i informatika:
− profesor informatike, odnosno diplomirani informatičar;
− profesor matematike, odnosno diplomirani matematičar, smer
računarstvo i informatika;
− diplomirani inženjer elektrotehnike, svi smerovi osim
energetskog;
− diplomirani inženjer elektronike, svi smerovi osim industrijske
energetike;
− diplomirani inženjer za informacione sisteme, odnosno
diplomirani inženjer organizacije za informacione sisteme ili diplomirani
inženjer organizacionih nauka, odseci za informacione sisteme, informacione
sisteme i tehnologije;
− diplomirani inženjer informatike, odnosno diplomirani
inženjer računarstva;
− diplomirani ekonomist, smerovi: kibernetsko-organizacioni,
ekonomska statistika i informatika, ekonomska statistika i kibernetika,
statistika i informatikaili statistika, informatika i kvantna ekonomija.
Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada iz predmeta
Računarstvo i informatika može da izvodi i lice sa završenim fakultetom
koje je u toku studija savladalo program računarstva i informatike u trajanju
od najmanje četiri semestra.
Ispunjenost uslova iz stava 2. ove tačke utvrđuje Ministarstvo
prosvete, na osnovu nastavnog plana i programa studija.”Postoje i pravilnici na užem nivou, na nivou profila, npr:
OBRAZOVNI PROFIL TEHNIČAR MEHATRONIKE
Računarstvo i informatika
Programiranje
Objektno programiranje:
- diplomirani inženjer elektrotehnike;
- diplomirani inženjer elektronike;
- diplomirani matematičar, smer programerski;
- diplomirani matematičar, smer računarstvo i informatika;
- profesor informatike.

Bilo je nešto reči o ovoj problematici i u ovoj temi
[ lenhi @ 17.09.2009. 12:41 ] @
Da li to znači da ljudi sa završeno Višom elektrotehničkom školom ne mogu raditi kao nastavnici?
Šta je sa ljudima koji su završili Visoku školu elektrotehnike i računarstva po Bolonji, i čiji je stručni naziv "strukovni inženjer elektrotehnike? Da li oni mogu biti nastavnici?
[ maksvel @ 17.09.2009. 13:21 ] @
Mislim da je zakon po tom pitanju jednoznačan i da priznaje samo diplome sa prefiksom "diplomirani", odnosno diplome profesora, dakle isključivo diplome akademskih studija. Uostalom, to se vidi iz ^ priloženih pravilnika.
[ dominixux @ 27.09.2009. 18:14 ] @
Cao svima,

S obzirom na to da sam diplomirani inzenjer elektrotehnike i racunarstva - master, interesuje me da li je za profesora informatike (u srednjoj skoli) ovo dovoljno ili je potrebno poloziti jos neke ispite? I koje?

Da li bih mogao da konkurisem i za profesora matematike?

P.S. Shvatio sam da mi inzenjerski zivot nije u krvi. Volim ja to, i dobar sam u tome, ali nekako se ne pronalazim u tome, a i moram da provodim sto manje ispred racunara, s obzirom na to da mi je vid veoma los (dioptrija -5). Na faksu sam uvek bio neko ko je poducavao druge i bio veoma uspesan u tome. Zahvaljujuci meni neki ljudi su zavrsili faks, a par srednjoskolaca je polozilo popravne iz matematike. :P :)
[ maksvel @ 07.10.2009. 08:28 ] @
Shvatio sam da je tvoja diploma informatičkog karaktera?
Pri početku teme dati su izvodi iz nekih pravilnika - pretpostavljam da si to pogledao? Tamo stoje dodatne odrednice tipa - diplomirani inženjer elektrotehnike za računarsku tehniku i informatiku i sl. Ako je tvoj profil ekvivalentan ovim zvanjima, možeš da konkurišeš sa odličnim kompetencijama.
U svakom slučaju, sigurno si imao više semestara informatičkih predmeta, pa možeš da apliciraš po tom osnovu.
Good luck!
[ gzezelj @ 02.12.2009. 13:30 ] @
A vidi recimo šta je interesantno. Stari diplomci ekonomskog fakulteta četvorogodišnjih studija smera informacionih sistema su stručni. A šta je sa novim bolonjcima, jer su sada osnovne studije trogodišnje a zvanje više nije diplomirani ekonomista informacionih sistema?

Drugo da li neko može da mi rastumači ovo na kraju:
- lica koja su na osnovnim studijama imala najmanje četiri semstra informatičkih predmeta.
Po tome i stare više škole dolaze u obzir jer su neke imale 4 ili 5 semestara informatičkih predmeta.
[ Tamara_K @ 29.07.2010. 14:16 ] @
Kako nastavnik bilo kog predmeta može biti neko ko nije položio pedagogiju sa psihologijom i metodiku nastave ?
To je Conditio sine qua non , bar po mom skromnom mišljenju.
Kad smo kod TF Čačak, ovo je jedan od najtežih predmeta, polaže se iz (bar) 4 puta po starom programu, pismeni i usmeni iz psihologije i pismeni i usmeni iz pedagogije.
Lično sam upoznala neke inženjere koji su došli da završe za profesore, odn. polože diferencijalne ispite i ovo gore navedeno.
Bila sam na sajtu TF Čačak :
• TEHNIKA I INFORMATIKA usmerenja:
- Profesor tehnike i informatike
- Profesor informatike
- Inženjer informatike
- Inženjer informatike i statistike

Iz onoga što ste pisali pre mene ispada da inženjeri informatike mogu da rade i kao profesori i kao inženjeri ( veća mogućnost zaposlenja ), a studenti koji uče za profesore se muče sa psihologijom i mogu samo da predaju ?
( ne piše "diplomirani", ali to se podrazumeva, jer se radi o četvorogodišnjim studijama ).
[ Aleksandar Vasic @ 29.07.2010. 15:16 ] @
To delimično nije tačno, studiram za inženjera i za izborni predmet sam imao Psihologiju. Psihologija nije jedan od najtežih ispita. Može se položiti kolokvijano iz 3 dela. Za svaki kolokvijum je dovoljno učiti 2-3 sata dan pre istog. Što se tiče usmenog istina da ima malo više, ali bez problema se sprema za 10 dana. Studenti, budući profesori, za razliku od inženjera imaju Komunikologiju.
[ Tamara_K @ 29.07.2010. 15:44 ] @
Govorim o starom programu u kome nema izbornih predmeta, ne o "Bolonji". Tezina ispita je relativna stvar, a parametar moze da bude broj studenata koji su izasli na ispit i broj onih koji su polozili.
Ovde moras drzati u glavi vecu kolicinu gradiva, npr. to gradivo koje delis na kolokvijume, podelis na 4 dela, ugrubo.
Pedagogija je po opstem misljenju teza od psihologije, ne znam da li je komunikologija supstituise i u kojoj meri u sustini i tezini.
[ Tamara_K @ 29.07.2010. 15:45 ] @
Dupli post, umesto njega prilažem, rezultate junskog roka iz pedagogije, vidi se da je prolaznost manja od 2 / 3. Imena studenata su izostavljena iz razumljivih razloga.
[Ovu poruku je menjao Tamara_K dana 29.07.2010. u 17:07 GMT+1]
[ maksvel @ 30.07.2010. 10:53 ] @
Tamara, na sajtu TF-a programi koje si postavila su po Bolonji, i oni se mahom razlikuju od starih programa.

Ako gledamo stare programe, gde regularno dipl. ing. računarstva može da predaje, iako nema položene P&P, taj nastavnik svakako mora da položi državni ispit, na kojem ima upravo ove oblasti. Čini mi se da diplomci sa profesorskih usmerenja tu bivaju i oslobođeni nekog dela - ispravite me ako grešim.

Što se tiče rezultata junskog roka, paušalno je ocenjivati prolaznost i težinu predmeta na osnovu ove "tabele", s obzirom na to da je pismeni deo ispita bilo moguće polagati tokom semestra, kroz kolokvijume, što su mnogi iskoristili, završivši na taj način sa ispitom pre samog ispitnog roka.
Predmet jeste obiman i nije lak, a za studente koji se dodatno školuju (posle završenih fakulteta/viših škola) verovatno je jedan od težih, ali treba uzeti u obzir da su isti uglavnom u prethodnoj fazi školovanja položili druge teške predmete, pa među preostalim ispitima P&P isplivava kao teži.
[ Aleksandar Vasic @ 31.07.2010. 11:18 ] @
Takođe treba imati u vidu, da je, koliko se sećam, predmet iz prvog semestra, 3 ispitna roka su prošla, većina je već položila.
[ Tamara_K @ 01.08.2010. 22:24 ] @
Mozemo beskrajno razgovarati o tome da li je p&p lak ili tezak predmet, to konacno nije ni bitno, ako neko polozi sve ostale polozice i taj.
Radilo se o tome da su profesori na neki nacin zakinuti, mogu da rade samo u skolama, a inzenjeri imaju mogucnost i da predaju, ali i da rade na drugim poslovima.
Ako je ovako :
Citat:
maksvel
Ako gledamo stare programe, gde regularno dipl. ing. računarstva može da predaje, iako nema položene P&P, taj nastavnik svakako mora da položi državni ispit, na kojem ima upravo ove oblasti. Čini mi se da diplomci sa profesorskih usmerenja tu bivaju i oslobođeni nekog dela - ispravite me ako grešim.

stvari dobijaju drugaciji smisao, naravno, ako ne gresis
[ Jovicastm @ 30.08.2010. 21:16 ] @
Samo da malo pojasnim,

ja sam inžinjer elektrotehnike, smer računarska tehnika i informatika, i predajem informatiku u srednjoj školi i gimnaziji.
Kada se zaposlite u školi dužni ste da polažete i položite stručni ispit posle godinu dana. U tom ispitu koji se sada isključivo organizuje pri Ministarstvu prosvete u Beogradu polaže se i pedagogija, pshologija, zakon i držanje časa.

A to o ravnopravnosti diploma, mogu da prokomentarišem jednim pitanjem, Tamara: Zašto ne bi upisali elektrotehniku, da biste dobili zvanje ing., već fakultet koji Vam daje zvanje profesora. Mogu i da dam neki odgovor: Zato što postoje ekstremno teži predmeti nego što su pedagogija i psihologija zajedno.

Pozdrav
[ combuster @ 30.08.2010. 22:40 ] @
O tezini predmeta ne mozes na takav nacin da diskutujes jer ne zavisi sve od "stiva" vec i od kriterijuma profesora. Sto je nekome tesko - drugome je prosto kao pasulj. Fakultet u Cacku na smeru profesora tehnike i informatike je sve samo nije lak za zavrsavanje. I daleko od toga, da oni koji su ucili, nisu osposobljeni da rade na IT poslovima u bilo kom ogranku.

Nisu nas ucili tamo samo kako da objasnimo deci da kuckaju u Wordu... Jos ako si zainteresovan za tu oblast kao nekoliko mojih ortaka sa smera - voleo bih da vidim sve te inzinjere kako im pariraju po znanju, pogotovo one koji misle da je to sto su naucili na fakultetima dovoljno da budu opasne baje.
[ maksvel @ 30.08.2010. 22:51 ] @
Malo se stvari komplikuju na prelazu u famoznu "Bolonju". Npr, onaj ko stekne zvanje akademskog inženjera informatike, a upisao je npr. 2007, mora da "dogura" do mastera tako što će plus završiti jednogodišnje master-studije. Tada je ekvivalentan starom diplomiranom i stiče pravo da predaje u školi.

Opet, onaj ko je 2007. upisao doškolovavanje (što znači npr. upisao 4. godinu) i upao na stari program, dobija zvanje profesora TI bez potrebe da studira master.

Na akreditovani program upisani su studente za predstojeću školsku godine i za profesora TI reč je o petogodišnjim integrisanim studijama - izlaz je master.
Ima i onih koji su u vidu doškolovavanja već upisali petu godinu ovih studija: njihov izlaz je naravno takođe master.

Malo konfuzno, potpuno neformalno.

Ko preživi, pričaće
[ Jovicastm @ 01.09.2010. 17:44 ] @
Combuster,

Nemam ja ništa posebno protiv fakulteta u Čačku, čak sam prošle godine pomogao koleginici, da završi master za informatiku, na istom fakultetu. Takođe su još dvojica kolega započeli i završili fakultet za protekle 2 godine. Komentarisati o ravnopravnosti tog fakulteta i elektrotehnike, po mom mišljenju je izlišno, kao i o diplomama različitih fakulteta. Ujedno ovo je i moj poslednji komentar u ovoj temi.

Pozdrav
[ popeye-sailor @ 01.09.2010. 18:59 ] @


Slažem se da predmet P&P na TF Čačak nije lak ali ima i mnogo težih, pre bih rekao da je obiman. Ali s obzirom da ga predaje jedna od najboljih i najkompetentnijih profesora na fakultetu ponudjeno je prilicno fer polaganje iz delova, odnosno kolokvijuma. Težak bi bio da se to sve polaže odjednom.

Takodje se slazem sa Jovicom da je komentarisati o ravnopravnosti diploma Profesora i Inženjera elektrotehnike izlišno jer čak i na TF Čačak smer Profesor Informatike ili Profesor Tehnike i Informatike i Dipl.Ing elektrotehnike nisu iste težine. Što je daleko od toga, naravno da Profesor informatike ne može da nadje neki posao u IT oblasti a da to ne bude profesura.

Mene ipak najviše zanima ono što je Maksvel napisao.

"Opet, onaj ko je 2007. upisao doškolovavanje (što znači npr. upisao 4. godinu) i upao na stari program, dobija zvanje profesora TI bez potrebe da studira master."

Naime, s obzirom da sam pri kraju studija (po starom programu) na smeru Profesor tehnike i informatike, dvoumim se da li da upišem master, jer je jednom prilikom profesor koji predaje Metodiku T&I rekao (i to sa velikom sigurnošću jer je nekada radio i u Ministarstvu Prosvete) da će se od 2012.god. za rad u školama priznavati samo diplome mastera. Šta će biti onda sa ostalim profesorima koji su studirali po starom programu?
Maksvel ako bi mogao da pojasnis ovo s obzirom da verovatno imas info iz prve ruke.
Pozdrav svima.
[ maksvel @ 03.09.2010. 22:58 ] @
Fuzzy problematika: upravo sam nedavno diskutovao sa kolegama (jedan je završio npr. 2002. i razmišlja šta će) - ne garantujem 100% ni za šta od ovog što pišem, ali...

Apsolutno nema logike da se zahteva posedovanje Mastera za one koji su završili po starom. Master je ravnopravan sa starim diplomiranim, u ovom slučaju sa profesorom tehnike i informatike. Ta situacija se "lomi" na programima 2006. Oni koji su upisali pre, upadaju u "predbolonju" i TREBALO bi da su mirni. Oni koji su upisali 2006. i kasnije, jesu po Bolonji i "guraće" master.

E, sad, moguće da postoje neke finese tipa - ako je neko upisao po starom, do kada mora da završi da bi bio "miran". Za to treba videti...

Ako si upisao 2006, trebaće ti master. Ako si pre, ne.
Nemoj puno da se opterećuješ "predviđanjima" - hiljade ljudi ima stare diplome i ne mogu tek tako da se masterizuju. Raspitaj se još - najbolje kod pravnika (možeš i da svratiš kod sekretara fakulteta), kakva je situacija važeća, pa se onda odluči.

Jesam uključen u nastavu i to, ali ove administrativno/birokratske stvari su posebna glavobolja, često nejasna i direktno uključenima na Univerzitetu. :)

Evo, pokušaću da se malo raspitam, pa, čim dobijem konkretne informacije, napisaću.

[Ovu poruku je menjao maksvel dana 04.09.2010. u 00:08 GMT+1]
[ Adis A. @ 04.09.2010. 08:58 ] @
Kao student na TF Čačak, koji sada kreće u treću godinu (smer Inženjer informatike), imam neke svoje utiske.


Citat:
I daleko od toga, da oni koji su ucili, nisu osposobljeni da rade na IT poslovima u bilo kom ogranku.


Ivane, možda je ovo bilo tačno kada si ti studirao. Ali sada, u mojoj generaciji i generaciji pre mene to nije tako. Od te dve generacije, od otprilike 150 studenata na TI, 15-ak njih će biti osposobljeni da rade, kao što ti kažeš, na IT poslovima u bilo kom ogranku. Tu osposobljenost će im pružiti sopstveni trud i učenje stvari koje se na predmetima poput Programiranje, Struktura podataka, Operativnih sistema, veoma malo izučavaju. Za posao profesora tehnike i informatike mislim da im fakultet nudi zadovoljavajući nivo stručno informatičkog znanja, kao i znanja iz pedagogije i psihologije.

Za svoje dve godine, stekao sam utisak da tu ima par asistenata koji poseduju informatičko znanje ( uključujući maksvel-a) i jedan profesor (S. Ranđić) koji se stvarno trudi da pomogne studentima. Pomenuti asistenti i profesori se odnose na TI odsek, koje sam ja upoznao za svoje dve godine studija.
Ja se ne kajem što sam upisao ovaj fakultet. Pruža mi dovoljno slobodnog vremena da učim stvari koje me zanimaju (programiranje).

Nisam želeo da "blatim" fakultet, već da objektivno kažem kakva je situacija na mom odseku. Nisam nikakav "ogorčen" student, naprotiv, ide mi dobro na fakultetu. Sve matematike sam položio na "regularan" način, ostala mi je još Matematika 3 (kao jedini preostali ispit iz prethodne dve godine) - ako je to neki pokazatelj. Ali mene stvarno zanima ono što sam upisao, kao i nekolicinu mojih kolega, i voleo bih kada bi na TF Čačak mogao da nam se pruži odgovarajući nivo znanja iz računarske sfere.[ combuster @ 04.09.2010. 09:42 ] @
Pazi, ja pojma nisam imao o bazama podataka :) A sad znam da odradim bazu kakva god da ti treba. Eto to je jedino iz cega nisam imao predznanja pre nego sto sam upisao fakultet. U ostalim predmetima mi je pomoglo da malko dopunim znanje (programski jezici pogotovo).

Pazi, svako od profana tamo zna znanje. Maksvelu se vidi i iz kvaliteta postova ovde, to je jasno. Problem je sto kao i na svakom fakultetu ima duduka, varalica i njima slicnim koji knjigu nisu otvorili a izlaze na ispite dok ne uspeju da prevare. Na njih se moj post nije ni odnosio :)
[ Adis A. @ 04.09.2010. 18:17 ] @
Ivane, problem je što upravo te "varalice i njima slični" čine većinu studenata, pa je samim tim i fakultet takav kakav je. Ključna stvar je kada će studenti shvatiti koliko neznanje viri iza njihovih budućih diploma "inženjera informatike..." i početi da rade na svom usavršavanju izvan fakultetskih obaveza. Čast pojedincima koji su to na vreme ukapirali i koji imaju volje za takav poduhvat.

Već sam skrenuo sa teme, ne bih više to da radim. :)
[ medvedica80 @ 07.09.2010. 11:14 ] @
Zanima me koliko bi mi ispita bilo priznato sa FON-a na TF u Cacku, na nekom smeru koji bi mi omogucio da predajem informatiku u osnovnoj skoli? Inace sam stepenovala fakultet i trenutno imam diplomu inzenjera organizacije, ali isto tako dosta polozenih ispita iz trece i cetvrte godine na informacionim sistemima. Da li neko ima slicna iskustva? Hvala unapred
[ stonex @ 18.10.2010. 23:24 ] @
Nije mi jasno o kakvim se diplomama priča ovde !? Diplomama kojima možete raditi kao profesor informatike u nekoj osnovnoj ili srednjoj školi !? Jel se bre vi sprdate i zahebavate ovde !?
Moj klinac je prošle godine bio prva godina srednje , jedne Beogradske škole . U drugom polugodištu su učili kako se pravi folder !!!
Eeeeeeejjjjjj BREEEEeeeeee !!! Kako napraviti FOLDER !!!

Pre par dana me zove iz škole (Druga godina srednje škole) i pita : '' Tataaaaa , pita te moj profesor informatike kako da postavi Google kao početnu stranu u Internet Exploreru !?
JA : ''Molim'' !?
Klinac : '' Pa vidi , neko je postavio Facebook kao homepage pa te pita profesor kako da umesto njega postavi Google '' !???

Oterao sam i njega i profesora u tri lepe majčine one stvari !!!

I vi pričate o diplomama !?
Pa Ja , koji radim kao građevinski radnik , mogu glat da predajem informatiku u srednjoj školi !

Evo , znam da sklopim konfiguraciju , da instaliram Windows i još gomilu stvari . Molim vas da me zaposlite negde kao profesora informatike , dosta mi je građevine !

P.S. Na višoj školi sam imao i predmet ''Informacioni sistemi '' .
[ combuster @ 18.10.2010. 23:59 ] @
Hehehe, mogu da te zamislim kako predajes u srednjoj skoli, zvali bi te Yosemite Sam : http://en.wikipedia.org/wiki/Yosemite_Sam

To sto je neki profesor tamo idiot i upao preko veze da predaje u skoli ne znaci da je profesija cela u klincu :)
[ stonex @ 19.10.2010. 00:03 ] @
:) :) :)

[ dragilic @ 03.11.2010. 09:39 ] @
Kako je i na ovom forumu bilo dosta kritika na račun obrazovanja, a posebno informatike, nadam se da su sve kritike bile pre svega dobronamerne, ali su neke verovatno dolazile i zbog nedostatka pravih informacija.

Ističem da uopšte nisam zadovoljan stanjem u našem obrazovanju i da mnogo toga zaista iz korena treba menjati.

Pre svega, ceo svet se dramatično promenio u poslednjih 20 godina, dok smo se mi bavili "mnogo važnijim temama". Sada smo se kao probudili i čudimo se šta nam se sve dešava.

Živeli smo decenijama u jednom relativno stabilnom i definisanom sistemu. Tadašnji obrazovni sistem prilično dobro i funkcionalno je bio prilagođen takvom društveno-političko-privrednom uređenju.

Da podsetim, diplome koje su se izdavale do početka devedesetih itekako se bile cenjene i na tržištu zapada, a znanje koje se dobijalo tim diplomama je zaista vredelo. Doduše bilo je upadljivo više zastupljene teorije u odnosu na praksu, ali je veliki broj nosioca diploma bio u stanju da za par nedelja ili meseci dopuni svoja i praktična znanja i veštine zahvljajući, pre svega, dobroj teorijskoj osnovi.

Tadašnji obrazovni sistem se uglavnom zasnivao na pozitivnim iskustvima tadašnjih obrazovnih sistema u Nemačkoj i SSSR.

Danas svakako više ne možemo da se pohvalimo da imamo tako jak i konkurentan obrazovni sistem. Razvijeno tržište danas zahteva mnogo drugačija znanja i veštine i što je još važnije mnogo više prakse, praktičnog znanja, iskustva u radu, analizu, odgovornost i naravno "tečno korišćenje informatičkih tehnologija" i mnogo toga sa predzankom multi (multidisciplinarnost).

Kao društvo mi naš obrazovni sistem uopšte nismo prilagodili novim zahtevima razvijenog pa čak ni našeg tržišta i novog društveno-političko-privrednog sistema, bolje reći okolnostima.

Naravno da nikako nije dobro vršiti nagle promene i neke eksperimente, ali imali smo 20 godina da polako prilagođavamo sistem novim uslovima i okolnostima, odnosno novim zahtevima.

Na žalost to ne radimo ni danas ni kao država ni kao društvo.

Što se informatike i informatičkih tehnologija tiče, smatram da je neophodno da se izvrši kompletna revizija i sistematizacija radnih mesta, počevši od birokratije (administracije) u svim državnim organima i upravama, preko svih ostalih budžetskih ustanova, po veoma sličnom modelu koji je urađen u privatnom sektoru, a naročito u bankarskom sistemu još pre deset godina (2001/2002).

Time bi se otvorila mogućnost za prave i suštinske reforme u našem obrazovanju. Svaki drugi scenario nas samo i dalje udaljava od razvijenih ekonomija i proizvodi nove probleme, devalvaciju znanja i inflaciju diploma koje će sve manje vredeti na evropskom tržištu.

Ipak, da nije sve baš tako crno i da još uvek imamo realnog potencija i zdravo jezgro i u našem često i previše nepravedno kritikovanom obrazovnom sistemu poušaću da pokažem na sledećim primerima iz mog okruženja:


Jedan deo od onoga šta sve rade sadašnji i bivši učenici niških gimnazija možete pogledati na sledećim adresama:

1. Grupa studenata, bivših učenika gimnazija, pokrenula je projekat NasaSkola.net,
koji je spoj društvene mreže i sistema za elektronsko učenje (domaća pamet, domaći softver):
www.nasaskola.net

2. Neka od dešavanja u školi objavili su mediji koje možete pogeledati na:
http://ssremac.blogspot.com/p/mediji.html

Naglašavam da je sve ovo pokrenuto i realizovano u više nego poznatim okolnostima besparice, nedostatka kvalitetne opreme i materijalno-tehničke podrške, odnosno iz čistog entuzijazma.

Takođe, ovde uopšte nisu nevedeni uspesi na postojećim republičkim takmičenjima, niti rezultati sa prijemnih i kvalifikacionih ispita.

Uloga informatike u svim njenim aspektima je ovde više nego očigledna, ali potpuno je poražavajuće to što nadležni (čast izuzecima) kao da se uopšte i ne trude da sve ovo na pravi način sagledaju.

Bilo bi dobro da pročitamo sve dobronamerne komentare u vezi sa ovom temom.

Unapred hvala

[Ovu poruku je menjao dragilic dana 03.11.2010. u 11:10 GMT+1]
[ veljkomil @ 22.12.2010. 18:53 ] @
Zavrsio sam specijalisticke strukovne studije smer Savremene racunarske tehnologije, II stepen.
Interesuje me da li imam potrebne kvalifikacije da predajem informatiku u osnovnim i srednjim skolama.
[ ((BugA)) @ 24.12.2010. 14:59 ] @
Ja bih se pridruzio prethodnom pitanju, samo bih ga malo prosirio - gde mozemo naci vazeci PRAVILNIK O VRSTI STRUČNE SPREME NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA (sa sve izmenama i dopunama)?

Link koji je postavljen na prethodnoj strani vise ne radi, na sajtu ministarstva (http://www.mp.gov.rs) nisam uspeo da nadjem, a Google ne pomaze.. Da se ovaj pravilnik sada mozda ne zove nekako drugacije?

Ja sam zavrsio Tehnicki fakultet u Boru (Univerzitet u Beogradu), cime sam postao diplomirani inzenjer industrijske informatike (upisan 2004, okosnicu skolovanja nam je cinilo brdo elektronika i programiranja).
[ Zoran Rodic @ 24.12.2010. 15:47 ] @
Ovo je jedino što imam sada u računaru.
U ponedeljak mogu da proverim da li je bilo izmena, ... pa ukoliko ih ima, preneću ih u potpunosti.
[ Jovicastm @ 24.12.2010. 17:34 ] @
Pozdrav svima, stalno problemi sa pravilnikom.

Postavio sam skenirane stranice originalnog prosvetnog glasnika 7/2008, koji je jedini izasao u poslednjih 10-tak godina, i kao takav jedini vazi za srednje strucne skole i gimnazije.

Za osnovnu skolu ...

...

http://cid-e0e0500223e553c1.of...k/ProsvertniGlasnik07-2008.rar


[Ovu poruku je menjao Jovicastm dana 24.12.2010. u 21:16 GMT+1]
[ Zoran Rodic @ 24.12.2010. 19:10 ] @
Citat:
Jovicastm: Za osnovnu skolu mogu da tvrdim da se ovakav dokument nikada nije pojavio, pa bi trebalo da se primenjnuju clanovi iz ovog glasnika, mada oni mozda postupaju po nekim uputstvima, jer sam cuo da sve i svako drzi nastavu informatike.


Pa sa tim dokumentom sam upravo otvorio temu :)

Citat:
Sl. Glasnik SRS – ’’Prosvetni glasnik’’ , br 27/87 i 1/89 i Sl. Glasnik RS – ’’Prosvetni glasnik’’ br. 4/2003, 10/2004, 3/2005, 4/2007, 17/2007, 1/2008, 6/2008, 8/2008 – ispr. i 4/2009.

...

Član 38

Obrazovno-vaspitni rad iz programa OSNOVE INFORMATIKE I RAČUNARSTVA može da izvodi:

- profesor informatike,
- profesor informatike u obrazovanju,
- profesor informatike i tehničkog obrazovanja,
- diplomirani inženjer informatike
- diplomirani inženjer poslovne informatike,
- diplomirani inženjer elektrotehnike za računsku tehniku i informatiku,
- diplomirani matematičar – za računarstvo i informatiku
- diplomirani ineženjer organizacije rada – smer kibernetski
- diplomirani inženjer organizacije – za informacione sisteme
- diplomirani inženjer za informacione sisteme
- diplomirani inženjer organizacionih nauka – odsek za informacione sisteme
- diplomirani ekonomista, - za ekonomiku, statistiku i informatiku,
- diplomirani matematičar
- profesor matematike,
- profesor fizike
- diplomirani inženjer elektrotehnike, smer računske tehnike i informatike,
- diplomirani inženjer elektronike,
- profesor tehnike i informatike,
- profesor elektrotehnike
- profesor mašinstva,
- diplomirani inženjer menadžmenta za informaciono-upravljačke i komunikacione sisteme,
- lica koja su na osnovnim studijama imala najmanje četiri semstra informatičkih predmeta.

Navedena lista se odnosi na osnovne škole i informatiku kao izborni predmet. Za srednje škole nisam našao listu, jer su one razdeljene po strukama ... pa ako neko naleti na istu, neka je prisloni u ovu temu.
[ Jovicastm @ 24.12.2010. 19:36 ] @
Izvini Zorane,
nisam zagledao temu od pocetka, vec pratim samo tekuce poruke. :)

Sad me je vec zagolicala tema, iz kog dokumenta je ovaj Clan 34, jer pregledavanjem Prosvethih glasnika, ranijih godina, stvarno se ne secam da je ijedan imao nesto o strucnoj spremi za informatiku u Osnovnoj skoli. Posto dobar deo imam u racunaru, pogledacu neke od njih veceras.

Nadam se da ce pomoci ono sto sam postavio.

Pozdrav
[ veljkomil @ 24.12.2010. 19:50 ] @
Zakon o osnovama sistema i obrazovanja donet septembra 2009

Obavljanje obrazovno-vaspitnog rada
Član 8.
U ustanovi obrazovno-vaspitni rad obavljaju: nastavnik, vaspitač i stručni saradnik.
Nastavnik, vaspitač i stručni saradnik jeste lice koje je steklo odgovarajuće visoko obrazovanje:
1) na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autentično tumačenje i 97/08), počev od 10. septembra 2005. godine;
2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.
Izuzetno, nastavnik i vaspitač jeste i lice sa stečenim odgovarajućim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem.
Lice iz st. 2. i 3. ovog člana mora da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova.
U obavljanju obrazovno-vaspitnog rada nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku mogu da pomažu i druga lica, u skladu sa ovim zakonom.
Lice iz st. 1. i 5. ovog člana, kao i drugi zaposleni u ustanovi dužni su da svojim radom i ukupnim ponašanjem poštuju opšte principe obrazovanja i vaspitanja i doprinose ostvarivanju ciljeva obrazovanja i vaspitanja, opštih i posebnih standarda postignuća i razvijanju pozitivne atmosfere u ustanovi.


Zanima me da li mogu da konkurisem za profesora informatike s obzirom da imam zavrsene specijalisticke strukovne studije, smer Savremene racunarske tehnologije, II stepen, posto vidim da je pravilnik za informaticara jos uvek sa starim zvanjima, da li meni jedino preostaje ova zadnja stavka cetiri semestra.
[ Jovicastm @ 24.12.2010. 20:10 ] @
Ok, izvinjavam se zbog nedostatka nasih slova jer je kopirano direktno iz PDF-a

4/2003

d) OD IGRA^KE DO RA^UNARA:
– profesor razredne nastave;
– nastavnik razredne nastave;
– profesor pedagogije sa prethodno zavr{enom pedago{kom
akademijom ili u~iteqskom {kolom;
– lice koje ispuwava uslove za nastavnika u osnovnom obrazovawu
i vaspitawu u pogledu vrste i stepena {kolske
spreme, a poznaje rad na ra~unaru.

10/2004 - nista o strucnoj spremi za informatiku

3/2005:
U ta~ki: „d) Od igra~ke do ra~unara” ~etvrta alineja mewa
se i glasi:
„– lice koje ispuwava uslove za izvo|ewe obrazovno-vaspitnog
rada iz programa Osnovi informatike i ra~unarstva.”

4/2007 - Nista o informatici samo tacka 15. Tehnicko i informaticko obrazovanje u drugom ciklusu
osnovnog obrazovanja i vaspitanja....

To je ono sto imam. Ocigledno je ovaj clan iz nekog od novijih glasnika, a to nije tesko proveriti, mada u skoli bas i ne pratimo sta sve izlazi u glasniku za osnovnu skolu.

Pozdrav
[ Uzun @ 12.04.2011. 23:25 ] @
Upravo pisem diplomski rad - TF Cacak, smer profesor tehnike i informatike. Nadam se da cu da diplomiram do kraja aprila / pocetka maja. To vec ne zavisi od mene, nego i od profesora, komisije, praznika i sl. Pomalo gledam i oglase, evo jednog, navodim ga samo kao primer
http://www.nsz.gov.rs/page/inf...&id=18860&sectionId=37

Najnoviji OGLASI

"Nastavnik računarstva i informatike - GIMNAZIJA "BORA STANKOVIĆ" Bor
Važi od: 13. april 2011.
19210 Bor, Zeleni bulevar 26
Nastavnik računarstva i informatike
sa 40% radnog vremena
USLOVI:
- VII stepen stručne spreme, profesor informatike, odnosno diplomirani informatičar;
- profesor matematike, odnosno diplomirani matematičar, smer računarstvo i informatika;
- diplomirani inženjer elektrotehnike, svi smerovi osim energetskog;
- diplomirani inženjer elektronike, svi smerovi osim industrijske energetike;
- diplomirani inženjer za informacione sisteme, odnosno diplomirani inženjer organizacije za informacione sisteme ili diplomirani inženjer organizacionih nauka, odseci za informacione sisteme, informacione sisteme i tehnologije;
- diplomirani inženjer informatike, odnosno diplomirani inženjer računarstva;
- diplomirani ekonomist, smerovi: kibernetsko-organizacioni, ekonomska statistika i informatika, ekonomska statistika i kibernetika, statistika i informatika ili statistika, informatika i kvantna ekonomija."

Koliko vidim nastavu iz predmeta "Računarstvo i informatika" u gimnaziji, ne moze izvoditi profesor tehnike i informatike, ako je verovati ovom oglasu. Nekad navedu samo clanove zakona koji regulisu uslove, tj. zavrsene fakultete - smerove za dati predmet. Ovde su nabrojali, ali nema smera profesor tehnike i informatike. E sad me zanima da li je to greska i sta kaze zakon. Odmah po dobijanju diplome pocecu da konkurisem, nije bitno ni mesto, ni skola, osnovna, srednja strucna, gimnazija, pa me zanima, da li je greska u oglasu, odn. sta kaze zakon ?

Edit :
Sad sam gleadao post na drugoj temi, moram da ga kopiram ovako :
Re: Potrebna stručna sprema za nastavnika informatike
05.09.2009. u 21:30
Za Računarstvo i informatiku, odnosno za stručne predmete koji su vezani za informatiku, stručnu spremu nastavnika definišu pravilnici, dostupni na sajtu Ministarstva.

P R A V I L N I K
O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VRSTI STRUČNE
SPREME NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH
NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA

Citat:
22. Računarstvo i informatika:
profesor informatike, odnosno diplomirani informatičar;
− profesor matematike, odnosno diplomirani matematičar, smer
računarstvo i informatika;
− diplomirani inženjer elektrotehnike, svi smerovi, odnosno odseci;
− diplomirani inženjer elektronike, svi smerovi, odnosno odseci;
− diplomirani inženjer za informacione sisteme, odnosno
diplomirani inženjer organizacije za informacione sisteme ili diplomirani
inženjer organizacionih nauka, odseci za informacione sisteme,
informacione sisteme i tehnologije; 2
− diplomirani inženjer informatike, odnosno diplomirani
inženjer računarstva;
− diplomirani ekonomist, smerovi: kibernetsko-organizacioni,
ekonomska statistika i informatika, ekonomska statistika i kibernetika,
statistika i informatika ili statistika, informatika i kvantna ekonomija;
− profesor tehnike i informatike.
Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada iz predmeta
Računarstvo i informatika može da izvodi i lice sa završenim fakultetom
koje je u toku studija savladalo program računarstva i informatike u trajanju
od najmanje četiri semestra.

Iz ovoga izlazi da profesori tehnike i informatike mogu da predaju racunarstvo i informatiku, ali u strucnim skolama.
Jos jedna dilema, nadam se da ce neko od kolega ko vec predaje ili moderatora da mi odgovori.
Pozdrav !

[Ovu poruku je menjao Uzun dana 13.04.2011. u 00:36 GMT+1]
[ balavi @ 12.04.2011. 23:36 ] @
batke, ja sam ti iz Bora

i koliko znam, ni u jednoj školi niko nije zaposlen bez veze, tako da konkursi izlaze radi formalnosti, već je neko uleteo, tako da ovo taljigaju reda radi
ovo znam iz iskustva

tako, ako misliš da konkurišeš ovde, direktno ih pitaj da li već neko primljen, barem u mom slučaju su odma' rekli, tako da se nisam smarao

[ Uzun @ 13.04.2011. 00:09 ] @
Hvala kolega, nisam jos dobio diplomu, a oglas istice danas, jer je posla ponoc, nego se informisem onako, da budem spreman kad zavrsim, bice vec maj, a skole rade do sredine juna, ne znam da li ce duze zbog strajka. Cuo sam da ne primaju 60 dana pre kraja skolske godine, ali zelim da budem spreman, odn. da u trenutku dobijanja diplome imam informacije.
Kad sam vec citirao ono gore, ajd jos malo :)

Re: Potrebna stručna sprema za nastavnika informatike
05.09.2009. u 21:30
Za Računarstvo i informatiku, odnosno za stručne predmete koji su vezani za informatiku, stručnu spremu nastavnika definišu pravilnici, dostupni na sajtu Ministarstva.

P R A V I L N I K
O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VRSTI STRUČNE
SPREME NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH
NASTAVNIKA U GIMNAZIJI
Citat:

Tačka 24. menja se i glasi:
„24. Računarstvo i informatika:
− profesor informatike, odnosno diplomirani informatičar;
− profesor matematike, odnosno diplomirani matematičar, smer
računarstvo i informatika;
− diplomirani inženjer elektrotehnike, svi smerovi osim
energetskog;
− diplomirani inženjer elektronike, svi smerovi osim industrijske
energetike;
− diplomirani inženjer za informacione sisteme, odnosno
diplomirani inženjer organizacije za informacione sisteme ili diplomirani
inženjer organizacionih nauka, odseci za informacione sisteme, informacione
sisteme i tehnologije;
− diplomirani inženjer informatike, odnosno diplomirani
inženjer računarstva;
− diplomirani ekonomist, smerovi: kibernetsko-organizacioni,
ekonomska statistika i informatika, ekonomska statistika i kibernetika,
statistika i informatikaili statistika, informatika i kvantna ekonomija.
Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada iz predmeta
Računarstvo i informatika može da izvodi i lice sa završenim fakultetom
koje je u toku studija savladalo program računarstva i informatike u trajanju
od najmanje četiri semestra.

Ispunjenost uslova iz stava 2. ove tačke utvrđuje Ministarstvo
prosvete, na osnovu nastavnog plana i programa studija.”

Evo mojih predmeta sa 3. i 4. godine, jer sam fakultet upisao posle vise masinske, da li se na osnovu ovoga i kako odredjuje da li sam ja tj. mi na fakultetu imali 4 semestra racunarstva i informatike i na koji nacin ?

[ Uzun @ 04.05.2011. 08:59 ] @
Da odgovorim sam sebi, pre praznika je izasao oglas za profesora racunarstva i informatike u jednoj gimnaziji, ali traze profesora koji je zavrsio iskljucivo PMF ? Zvao sam Ministarstvo, tamo su rekli da se obratim direktno pravniku u skoli. Zatim sam nazvao skolu - profesori tehnike i informatike (TF Cacak ) MOGU da predaju u gimnazijama.
Ovde se radilo o posebnom razredu, koji ce raditi po odredjenom programu, a formira se u toj gimnaziji, tako da su trazili PMF-ovca.
Pozdrav !
[ maksvel @ 04.05.2011. 09:02 ] @
Mogu da predaju i predaju.
Postoj finesa u tome da li program po kojem se studira daje izlaz koji je ravnopravan sa masterom. Znači, ko je upisao po programu pre 2005, taj je izjednačen sa masterom, ovi kasnije moraju da završe master eksplicitno.
Što se tiče te škole, nisam siguran da se oglas može raspisati mimo pravilnika, bez obzira kakvo je odeljenje u pitanju. Za posebne profile takođe postoje pavilnici. Naravno, nađe se uvek i neka "siva zona", kada se loptica prepusti direktoru.
[ Uzun @ 05.05.2011. 13:50 ] @
Citat:
maksvel: Mogu da predaju i predaju.
Postoj finesa u tome da li program po kojem se studira daje izlaz koji je ravnopravan sa masterom. Znači, ko je upisao po programu pre 2005, taj je izjednačen sa masterom, ovi kasnije moraju da završe master eksplicitno.
Što se tiče te škole, nisam siguran da se oglas može raspisati mimo pravilnika, bez obzira kakvo je odeljenje u pitanju. Za posebne profile takođe postoje pavilnici. Naravno, nađe se uvek i neka "siva zona", kada se loptica prepusti direktoru.

Tako je, ja sam upisao direktno 3. godinu u junu 2009., zaveden sam pod skolskom godinom 2008/2009. Diplomirao sam pre 2 nedelje, iako sam "uhvatio" stari program, moracu da upisem i zavrsim master.
A o sivim zonama moglo bi se diskutovati i to nasiroko.
[ maksvel @ 05.05.2011. 14:11 ] @
E pa, onda nam sledi saradnja.
[ Uzun @ 05.05.2011. 15:53 ] @
Citat:
maksvel: E pa, onda nam sledi saradnja.

Izgleda da ce biti tako .
[ dragilic @ 19.01.2012. 23:27 ] @
Evo još jednog primera:
http://www.unijasprs-nis.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=764:2012-01-18-19-45-45&catid=1:vestic&Itemid=1
[ Qler01 @ 24.01.2012. 17:32 ] @
ja sam zavrsio visoku skolu strukovnih studija 180 esp bodova ili ti VII1 stepen da li i ja mogu da konkurisem za nastavnika u osnovnoj skoli jer imam I stepen visokog obrazovanja mislim u diplomi mi pise strukovni poslovni informaticar Bechelor appl.
[ gzezelj @ 24.01.2012. 17:58 ] @
To što si ti završio koliko znam nije VII1 stepen nego prvi po novom sistemu, ili ti VI2 po starom. Sa trogodišnjim studijama ne možeš da predaješ u školi, tj nisi stručan, a pogotovo ne sa strukovnim. Pročitaj zakon o stručnosti nastavnika u osnovnim školama. Ima ga i negde i u ovoj temi. Tamo lepo piše koji smerovi i fakulteti dolaze u obzir.
[ popeye-sailor @ 25.03.2012. 19:06 ] @
Ako može malo pojašnjenje:

Citat:
Uzun: Tako je, ja sam upisao direktno 3. godinu u junu 2009., zaveden sam pod skolskom godinom 2008/2009. Diplomirao sam pre 2 nedelje, iako sam "uhvatio" stari program, moracu da upisem i zavrsim master.
A o sivim zonama moglo bi se diskutovati i to nasiroko.
Zašto se mora upisati master ukoliko je tačno (a trebalo bi da jeste) ono što je Maksvel napisao, da je onaj ko je upisao po programu pre 2005, izjednačen sa masterom? Ako dobro razumem, svi oni koji su upisali po starom programu čak i ako je to bilo školske 06/07, i 07/08, 08/09 potpadaju pod "stari program" i izjednačuju se sa masterom i imaju ista prava kao oni, zar ne?

Ako može neko da odgovori da li su nastupile neke izmene u Pravilnicima i da postavi. Hvala unapred!
[ misko71 @ 25.05.2012. 15:30 ] @
Citat:
maksvel
... Znači, ko je upisao po programu pre 2005, taj je izjednačen sa masterom, ovi kasnije moraju da završe master eksplicitno.
Što se tiče te škole, nisam siguran da se oglas može raspisati mimo pravilnika, bez obzira kakvo je odeljenje u pitanju. Za posebne profile takođe postoje pavilnici. Naravno, nađe se uvek i neka "siva zona", kada se loptica prepusti direktoru.


Ja dipl maš ing VII stepen ('98 MF_Bgd ) i u januaru 2007 (index br. 577/2006) sam upisao Četvrtu godinu na TF-u Čačku na smeru Tehnika i Informatika i stekao zvanje Profesor Tehničkog Obrazovanja. I baš ovih dana pokušavam da odgonetnem da li ću morati da idem na Master? ... Nije mi logično da moram jer sam se upisap na Četvrtu godinu => 2002 je ta generacija upisala PRVU godinu studija a to je definitvno pre 2005-te

Maxvel ako može neka inside info ... a i inače planiram da zovek Sekretarijat TF-a za dodatne informacije

Citat:
popeye-sailor
Zašto se mora upisati master ukoliko je tačno (a trebalo bi da jeste) ono što je Maksvel napisao, da je onaj ko je upisao po programu pre 2005, izjednačen sa masterom? Ako dobro razumem, svi oni koji su upisali po starom programu čak i ako je to bilo školske 06/07, i 07/08, 08/09 potpadaju pod "stari program" i izjednačuju se sa masterom i imaju ista prava kao oni, zar ne?


Ovo mi je potpuno logično

Citat:
popeye-sailor
Ako može neko da odgovori da li su nastupile neke izmene u Pravilnicima i da postavi. Hvala unapred!


I ja sam čuo da se neki novi Zakon pojavio ... samo ne znam koji ...
[ morgoth_bauglir @ 14.06.2013. 01:31 ] @
Citat:
maksvel:
Za Računarstvo i informatiku, odnosno za stručne predmete koji su vezani za informatiku, stručnu spremu nastavnika definišu pravilnici, dostupni na sajtu Ministarstva.

P R A V I L N I K
O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VRSTI STRUČNE
SPREME NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH
NASTAVNIKA U GIMNAZIJI

Citat:

Tačka 24. menja se i glasi:
„24. Računarstvo i informatika:
− profesor informatike, odnosno diplomirani informatičar;
− profesor matematike, odnosno diplomirani matematičar, smer
računarstvo i informatika;
− diplomirani inženjer elektrotehnike, svi smerovi osim
energetskog;
− diplomirani inženjer elektronike, svi smerovi osim industrijske
energetike;
− diplomirani inženjer za informacione sisteme, odnosno
diplomirani inženjer organizacije za informacione sisteme ili diplomirani
inženjer organizacionih nauka, odseci za informacione sisteme, informacione
sisteme i tehnologije;
− diplomirani inženjer informatike, odnosno diplomirani
inženjer računarstva;
− diplomirani ekonomist, smerovi: kibernetsko-organizacioni,
ekonomska statistika i informatika, ekonomska statistika i kibernetika,
statistika i informatikaili statistika, informatika i kvantna ekonomija.
Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada iz predmeta
Računarstvo i informatika može da izvodi i lice sa završenim fakultetom
koje je u toku studija savladalo program računarstva i informatike u trajanju
od najmanje četiri semestra.
Ispunjenost uslova iz stava 2. ove tačke utvrđuje Ministarstvo
prosvete, na osnovu nastavnog plana i programa studija.”

A da li se u srednjoj skoli moze predavati sa strukovnim master strudijama iz informatike? Bio sam na razgovoru za posao i konkretno mi prave problem zato sto se moje zvanje ne nalazi na ovom spisku. A sta ako je neko master informatike? Ni to se ne pominje ovde...