[ infer @ 08.09.2009. 15:36 ] @
Dali se moze sa Ubunut izvesti da se postavi prvo lokalna web stranica i onda kada klijenti hoce na net da ih prvo prosljedi na lokalnu web stranicu a zatim da ih s te stranice pusti na javnu..
[ zsn @ 31.03.2014. 09:02 ] @
ovako možeš redirekciju napraviti na lokalnu stranicu preko iptables-

sudo iptables -t mangle -N internet
sudo iptables -t mangle -A PREROUTING -i eth1 -p tcp -m tcp --dport 80 -j internet
sudo iptables -t mangle -A internet -j MARK --set-mark 99
sudo iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp -m mark --mark 99 -m tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination iplokalnestranice...

za ostalo ne znam kako riješiti..
[ maksvel @ 03.04.2014. 09:04 ] @
Šta je cilj?
Da li hoćeš da ih prvo autentifikuješ, pa pustiš na Internet ili nešto drugo?
Ako je to u pitanju, onda treba razmotriti neku Proxy varijantu, sa splash stranom za nalog, npr: http://wiki.squid-cache.org/ConfigExamples/Portal/Splash