[ Nebojsa Milanovic @ 23.09.2009. 00:57 ] @
Poštovani članovi ES-a i gosti,

Poređenje test fotografija i uopšte konačnih rezultata snimanja je jedan od najvažnijih, često i odlučujući korak pri odabiru foto-opreme. Pošto se u osnovnom forumu, Digitalni foto-aparati, sve češće javljaju primeri fotografija namenjeni da predstave određeni komad foto-opreme, kao i potreba za tako nečim, otvoren je novi forum specijalizovan za takve teme.

U njemu ćemo koncentrisati karakteristične i test primere fotografija na osnovu kojih će se donositi sud o konkretnom komadu foto-opreme. Tu nije bitan kvalitet kadra, šta je u njemu, kompozicija i slično, bitno je da fotografije postavljene u svrhu opisa pojedinog uređaja budu kvalitetno snimljene i da ga reprezentuju na pravi način.

Prilikom postavljanja samih fotografija poželjno je navesti sve podatke koji utiču na njen tehnički kvalitet, znači ne samo kojim aparatom i objektivom su snimljene, nego i koja podešavanja aparata su primenjena i, ako je bilo nekakve obrade, u kojoj meri je ona uticala na konačni rezultat.

Tako će se maksimizirati vrednost postavljenih primera, čime će se olakšati donošenje suda o konkretnom komadu foto-opreme i umanjiti dileme pri eventualnoj nabavci.