[ twiddle @ 03.11.2009. 14:16 ] @
Pozivamo Vas na tribinu

"Srbija u međunarodnom procesu o informacionom društvu --
u susret četvrtom Internet Governance forumu Ujedinjenih nacija"

u organizaciji

međunarodne organizacije DiploFoundation, Republičke agencije za
telekomunikacije (RATEL), Ministarstva telekomunikacija i
informacionog društva, Ministarstva kulture, Poverenika za informacije
od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Centra za razvoj
Interneta

u sredu, 4. novembra 2009.
od 10 do 14 časova
u prostorijama Republičke agencije za telekomunikacije (Višnjićeva 8, Beograd)

Uvodna izlaganja:

- Jasna Matić, ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo;
- Nebojša Bradić, ministar kulture;
- Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu
podataka o ličnosti;
- Milan Janković, izvršni direktor RATEL;

Tribina se organizuje sa idejom da omogući domaćoj stručnoj javnosti
iz oblasti informatike, prava, ekonomije, međunarodnih odnosa,
kulture, novih medija i obrazovanja da učestvuju u pripremnoj fazi
foruma Ujedinjenih nacija o upravljanju Internetom (IGF) koji će biti
održan od 15. do 18. novembra 2009. godine u Egiptu. Forum je
internacionalna arena za diskusije i saradnju u vezi sa razvojem
Informacionog društva i upravljanja Internetom, a učesnici su
predstavnici vlada, međunarodnih organizacija i institucija, poslovnog
sektora, civilnog društva, akademskih institucija. Široki spektar tema
međunarodnog procesa obuhvata tehničke, pravne, ekonomske i društvene
aspekte Interneta, a program tribine koja se održava u Beogradu
razmotriće neke od aktuelnih tema (akteri i odnosi globalnog
diplomatsko-političkog procesa; infrastruktura i pristup; kritični
Internet resursi; bezbednost, sigurnost i zaštita dece; privatnost i
kontrola sadržaja; prava korisnika, ljudska prava i sloboda
izražavanja; pristup znanju i informacijama, zaštita intelektualne
svojine, novi mediji, medijska pismenost i obrazovanje; raznolikost i
višejezičnost).