[ srpsko gradjevinarstvo @ 13.11.2009. 13:27 ] @
Citat:
Potvrda o registrovanom domenu za potrebe registracije javnih glasila
Beograd 12.11.2009 - Agencija za Privredne registre Republike Srbije (APR) i Registar nacionalnog Internet domena Republike Srbije (RNIDS) su postigli dogovor oko dokumenta kojim se dokazuje posedovanje Internet domena u postupku registracije medija u Registar javnih glasila Srbije.

Kao dokument dovoljan i potreban da bi javno glasilo dokazalo svoju prisutnost na Internetu prihvata se odštampan ekran koji je dobijen kao rezultat Whois upita na bazu RNIDS-a overen pečatom javnog glasila. Whois upit je moguće pokrenuti sa sajta www.rnids.rs.

Na ovaj način APR i RNIDS omogućuju javnim glasilima da svoju registraciju u Registru javnih glasila Srbije obave brže, bez dodatnih troškova za vađenje potvrde o registraciji domena, ne gubeći vreme za naručivanje i preuzimanje potvrde, jer se podatak o registrovanom Internet domenu jednostavno odštampa iz baze RNIDS-a.


http://rnids.rs/

Evo dokaza da u RNIDS nešto rade i da ima neko da održava vatricu. Ovim izumom, koji mogu formulisati kao "industrijska proizvodnja tople vode" smešni smo i sebi i svetu. Da nisu napisali ovu glupost ne bih znao da je uopšte postojala.

Ako sam ja vlasnik lista Blic i moj sajt www.blic.rs pa što bih ja prijavio APR da mi je sajt www.blic.cbj.net ili www.politika.rs.

I jel ne može ta APR da ima pristup i brz uvid u nic.rs? Moraju 4 druga da zarade platu na uverenjima.

Sada tek vidim na ovom primeru kolika je bila teška ideja Torbice da se ukine dokumetacija. Jel neko pitao vojni odsek da li npr.Blic sme da ima sajt www.blic.rs i da li se složio SNO SFRJ ( Sekretarijat za narodnu odbranu)?
[ websurfer @ 28.11.2009. 11:12 ] @
Citat:
postigli dogovor oko dokumenta kojim se dokazuje posedovanje Internet domena u postupku registracije medija u Registar javnih glasila Srbije


Za postupak registracije medija u taj Registar potrebno je da prilozi taj dokaz. A ako vlasnik medija ne poseduje taj dokument kojim dokazuje posedovanje internet domena onda placa kaznu?! Oduzima mu se domen? Ili vec sta? I zasto mu je potreban neki poseban dodatni dokaz o vlasnistvu domena?