[ Fitopatolog @ 04.12.2009. 08:39 ] @
Koje uslove mora da zadovolji informacioni sistem da bi mogao da nosi atribut ERP?
[ Java Beograd @ 04.12.2009. 08:56 ] @
Po meni, atribut ERP je zapravo sam po sebi pogrešan, tj. neadekvatan. Enterprise Resource Planning. Planiranje poslovnih resursa. Nije nego. Na wikipediji se kaže da taj termin proističe iz termina MRP tj, material resource planning, (planiranje materijalnih resursa) što već ima nekog smisla.

Bilo kako bilo, ne postoji jasna defininicija koja opisuje šta jeste a šta nije ERP, ali u praksi, među onima koji su u toj problematici, otprilike se podrazumeva da takav softver podržava

1. Vođenje svih poslovnih knjiga, i drugih zakonom propisanih knjigovodstvenih evidencija
1.1 Glavna knjiga
1.2 Analitičko knjigovodstvo kupaca i dobavljača
1.3 Analitičko knjigovodstvo troškova i prihoda
1.4 Analitičko knjigovodstvo robe, materijala, gotovih proizvoda
1.5 Analitičko knjigovodstvo osnovnih sredstava

2. Podrška u poslovima platnog prometa
2.1 Finansijska operativa - plaćanje obaveza
2.2 Obrada bankarskih izvoda
2.3 Vođenje blagajne

3. Podrška komercijalnom poslovanju
3.1 Izdavanje, štampa faktura
3.2 Evidencija faktura

4. Ljudski resursi
4.1 Kadrovska evidencija
4.2 Obračun plata

5. Planiranje i upravljaje proizvodnjom
5.1 Sastavnice proizvoda
5.2 Lansiranje i praćenje radnih naloga

6. ...

Šta sam pobrojao ? Skoro sve aktivnosti u jednoj firmi. E sad, jasno je da nemaju sve firme proizvodnju, ili trgovinu. Takođe ako neki softver nema podršku, za, na primer obračun plata, to ne znači automatski da nikako ne sme da se naziva ERP-om. Ipak, malo je glupo na primer nakačiti etiketu ERP nekom softveru koji od svega ima samo "Glavnu knjigu" i "Kupce - dobavljače".
A otkud fitopatolog u domenu poslovnog softvera ?
[ Fitopatolog @ 04.12.2009. 09:10 ] @
Citat:
Java Beograd:
A otkud fitopatolog u domenu poslovnog softvera ?


Bavim se time već dosta dugo, 10ak i više godina.

Ono što me zanima je da kada uporedim dva informaciona sistema (koja pokrivaju isti set poslovnih funkcija) odredim koji je više a koji manje ERP-like.
[ Java Beograd @ 04.12.2009. 09:47 ] @
Nekako, etikete ERP su svom softveru zalepili "veliki": SAP, Microsoft "Dynamics Nav", "Infor", beše ono i Oracle ima neki sličan software. Onda su se manji dosetili, pa i oni, što da ne ?

Bilo kako bilo, ne obaziri se na "ERP-like", gledaj ono šta tebi vrši pos'o. Ako imaš trgovačku firmu, džaba ti bila silna podrška za proizvodnju, lansiranje radnih naloga i upravljanje gotovim proizvodima. Ili ako ima uglavnom sve šta ti treba, preživećeš i bez kadrovske evidencije.