[ nosidam @ 15.01.2010. 13:42 ] @

Dragi članovi,


ne znam da li se pisalo o ovome ovde ali pouzdanu znam da je velika hajka u gradu zbog zakona o oglasavanju na internetu. Morate imati popunjenu deklaraciju ili u protivnom možete imati posledice.

Ovo se odnosi za sve koji izradjuju internet prezentacije, razmenjuju banere ili naplacuju usluge na svojim portalima. Ovakav tip deklaracije je bio uobicajna stvar kada se oglasavate na tv ili radiu ali za internet je novina.


Evo kako treba da izgleda i sta treba da sadrzi:

DEKLARACIJA
(član 11. Zakona o oglašavanju)

Naziv i sedište lica koje objavljuje oglasnu poruku:

Oglasna poruka se objavljuje na
www…..com

1. Podaci o proizvođaču oglasne poruke

Poslovno ime pravnog lica/preduzetnika sedište (mesto, ulica i broj)
Broj pod kojim je registrovan u odgovara-jućem registru za obavljanje delatnosti proizvodnje oglasnih poruka:
Opis pretežne delatnosti prijavljene odgovarajućem registru:
Matični broj:
Ime i prezime odgovornog lica u pravnom licu za obavljanje delatnosti proizvodnje oglasnih poruka:
Adresa stanovanja odgovornog lica (mesto, ulica i broj):
JMBG odgovornog lica:
Br. lične karte odgovornog lica i mesto izdavanja:
* Ukoliko podaci o proizvođaču oglasne poruke nisu popunjeni, podrazumevaće se da je oglašivač ujedno i proizvođač oglasne poruke i obrnuto.

2. Podaci o oglašivaču

Poslovno ime pravnog lica/preduzetnika sedište (mesto, ulica i broj):
Broj pod kojim je registrovan u odgovarajućem registru za obavljanje delatnosti u okviru koje je predmet oglašavanja:
Opis pretežne delatnosti prijavljene odgovarajućem registru:
Matični broj:
Ime i prezime odgovornog lica u pravnom licu/fizičkog lica odgovornog za obavljanje delatnosti u okviru koje je predmet oglašavanja:
Adresa stanovanja odgovornog lica (mesto, ulica i broj):
JMBG odgovornog lica:
Br. lične karte odgovornog lica i mesto izdavanja:

3. Podaci o oglasnoj poruci

Tekst/link na prezentaciju:
Telefon:
E-mail:
Period važenja deklaracije: 6. meseci
Način oglašavanja: Internet

4. Autor

Teksta:
Fotografije:
Ilustracije:
Dizajna:
Drugi autori u smislu propisa o zaštiti autorskih i izvođačkih prava:


IZJAVA: Garantujem za tačnost unetih podataka i sadržinu oglasne poruke.
Izjavu dao M.P.
Mesto
Datum


Nadam sam da sam nekome pomogao!
[ websurfer @ 16.01.2010. 08:24 ] @
Citat:
nosidam:  Ovakav tip deklaracije je bio uobicajna stvar kada se oglasavate na tv ili radiu ali za internet je novina.


I u štampanim izdanjima.
[ srlexic @ 16.01.2010. 20:53 ] @
Oglašavanje je oglašavanje, bez obzira na kojem sajtu izdaje oglasni prostor. Ovu praksu primenjujemo poslednjih godinu dana, od donošenja Zakona o oglašavanju
[ Ivand @ 17.01.2010. 18:26 ] @
Sto je i sasvim normalno za svaki vid oglasavanja, pa cak i za jedan mali oglas u halooglasim - za sve je potrebna deklaracija.
[ darkoj82 @ 07.02.2011. 15:30 ] @
znaci li to da ukoliko imam web oglasnik privatnog smestaja na teritoriji Srbije moram imati deklaraciju za svaki oglas ili da vlasnici smestaja moraju sami izvaditi deklaraciju?