[ shketuljko @ 19.11.2001. 20:30 ] @
ZADATAK SE MORA URADITI U PASCALU !!!!!!!!

E ovako ide jedan zadacic da vidju ko umij da rijesi
Napisati program koji ucitava prirodne brojeve n i k i stampa sve nizove duzine k od brojeva 1,...,n u leksikografskom poredku.
Primjer: za ucitane k=2 i n=3 stampa sledece:
11
12
13
21
22
23
31
32
33

Ili za ucitane n=3 i k=3 stampa

111
112
113
121
122
123
131
132
133
211
212
213
221
222
223
231
232
233
311
312
313
321
322
323
331
332
333

Ajde programeri da ve vidju ....
Ako ko uradi neka mi poslaje na mail [email protected]
Naravno ko uradi dobija mp3 Cd po izboru iz kataloga ...

------------------
Volio bih da si tu,
ove noci tako trebas mi
pustaju neku dragu muziku
moje misli tebi putuju ...
[ Toni @ 20.11.2001. 06:19 ] @
nemoj da mu je neko uradio :)
sram te bilo zavrshio si matematichku i to neznash ;)
[ Riste Pejov @ 26.11.2001. 11:08 ] @
Code:

program Project1;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses SysUtils;
var
  n,k:integer;
function checkcif(Ulaz:integer):integer;
var
  count:integer;
begin
  count:=1;
  while (Ulaz div 10)>0 do
    begin
     Ulaz:=Ulaz div 10;
     inc(count);
    end;
  checkcif:=count;
end;
function recur(Produzetak,brojCifra,Duzina:integer):boolean;
var
  Cif,toPrint,i,j,p:integer;
begin
cif:=checkcif(produzetak);
if cif<>BrojCifra then
  begin
    for j:=0 to (Duzina-1) do
    begin
      p:=((Produzetak+j)*10)+1;
      recur(p,BrojCifra,Duzina);
      if (cif+1)=BrojCifra then
        begin
          for i:=1 to Duzina do
          begin
          toPrint:=((Produzetak+j)*10)+i;
          writeln(toPrint);
          end;
        end
    end
  end
end;
begin
  readln(k);
  readln(n);
  recur(1,k,n);
  readln;
end.normalno ovo je delphi code ... samo skini ova dva reda:

{$APPTYPE CONSOLE}
uses SysUtils;

i program radi i u paskalu

Elapsed time 13 min
btw ... ne isplati ti se da mi shaljes CD .... ko ce ti platiti poshtarinu za Makedonije