[ abitbp6 @ 22.02.2010. 02:55 ] @
Oročila sam devize u banci na osnovu Ugovora koji ima rok od godinu dana i obligacije koje su zadate u istom smatram da moraju biti ispoštovane u celosti sve dok se Aneksom ili sličnim dokumentom ne ugovori promena uslova iz osnovnog ugovora. Ugovor o oročenju sklopila sam sa bankom novembra 2009.g. sa ugovornom obavezom da je rentna kamata koju podižem(svaki mesec) oslobođena od poreza te se smatram oštećenom na ne legalan način jer mi je u januaru oduzet porez(ako je to porez jer to nigde nije napisano). Ugovor se ne može menjati dok se ne sklopi Ugovor o izmeni u bilo kojoj stavki Osnovnog ugovora. Ja nisam pozvana da sklopim Promenu ugovora već mi je mimo ugovorenih obligacija jednostavno otet novac bez pitanja, što se može smatrati pljačkom. Molim za informaciju kom sudu mogu da se obratim za ostvarenje svog prava,pa makar to bio i onaj u Strasburu.
[ abitbp6 @ 22.02.2010. 03:32 ] @
Polako, nemoj odmah u Strazbur. Tamo nije lako doći, tužbe se veoma lako odbijaju, a suđenja traju po nekoliko godina.
Počni sa žalbom u filijali u kojoj si otvorila račun, pa se onda žali u glavnoj upravi banke, pa u NBS, pa tek onda dođe sud.
Obraćaš se sudu koji je u ugovoru naveden kao nadležan ili mesno nadležnom. Kada prođeš sve naše sudove, uključujući i Ustavni, onda je na redu Strazbur. U protivnom će ti odbiti tužbu.