[ erazor999 @ 09.03.2010. 08:59 ] @
Da li neko moze da pregleda da li sam i sta uradio sa sledecim komandama na Linux-u (tj da mi objasni) :

Firewall configuration (napominjem da samo ovo imam u iptables-u)
iptables -t mangle -N DIVERT
iptables -t mangle -A DIVERT -j MARK --set-mark 1
iptables -t mangle -A DIVERT -j ACCEPT
iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp -m socket -j DIVERT
iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j TPROXY --tproxy-mark 0x1/0x1 --on-port 3129

Routing configuration
ip rule add fwmark 1 lookup 100
ip route add local 0.0.0.0/0 dev lo table 100 <------(napomena: ovo ne vidim nigde)

echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/lo/rp_filter
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

# route -n (daje sledece)

Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
0.0.0.0 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 100 0 0 eth0

# ip rule list (daje sledece)

0: from all lookup local
32765: from all fwmark 0x1 lookup 100
32766: from all lookup main
32767: from all lookup default

# ip route list (daje sledece)

192.168.1.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.1.4
default via 192.168.1.1 dev eth0 metric 100

Mreza je lokalna sa opsegom 192.168.1.0/24 i ima gateway 192.168.1.1
U pitanju je Ubuntu Server 9.10
Saobracaj dolazi na port 3129 vidim u IPtables ali klijenti ne dobijaju nista, kao da nesto nisam dobro izrutirao????