[ Nigerijac @ 12.05.2010. 10:01 ] @
Napisao sam program u FORTRANU,potom i makefile.Evo sta mi daje:
f77 -O3 -c surfce.f -o surfce.o
surfce:
Cannot open file D2AS6INC.F
/usr/bin/f77: aborting compilation


Ne znam sta da menjam.Inace u ovom fajlu su parametri i common blocks.

[ Miroslav Strugarevic @ 12.05.2010. 10:30 ] @
Da li se fajl D2AS6INC.F zove ovako ili d2as6inc.f ?
[ Nigerijac @ 12.05.2010. 11:06 ] @
Promenio sam na velika slova ali sad ide:
f77 -O3 -C SURFCE.F -O SURFCE.O
surfce:
gcc: SURFCE.O: No such file or directory
f77 -O3 -C PHASE.F -O PHASE.O
phase:
gcc: PHASE.O: No such file or directory
f77 -O3 -O SURFACE SURFCE.O PHASE.O
gcc: SURFACE: No such file or directory
gcc: SURFCE.O: No such file or directory
gcc: PHASE.O: No such file or directory
Sad ga uopste ne vidi mada sam izmenio i makefile.
[ Nigerijac @ 12.05.2010. 11:08 ] @
Evo kako mi izgleda makefile:
#
F77= f77
FLAGS= -O3

# Executable
SURFACE: SURFCE.O PHASE.O D2AS6INC.F
$(F77) $(FLAGS) -O SURFACE SURFCE.O PHASE.O

# Object files
SURFCE.O: SURFCE.F PHASE.F D2AS6INC.F
$(F77) $(FLAGS) -C SURFCE.F -O SURFCE.O
PHASE.O: PHASE.F
$(F77) $(FLAGS) -C PHASE.F -O PHASE.O
[ Miroslav Strugarevic @ 12.05.2010. 11:54 ] @
Mogu da dobijem jedan ls -l tog direktorijuma gde se nalaze potrebni fajlovi.
[ Nigerijac @ 12.05.2010. 12:07 ] @
Naravno da mozes:
[email protected]:~$ ls surface
d2as6inc.f~ D2AS6INC.F Makefile Makefile~ PHASE.F SURFCE.F SURFCE.F~