[ anaxim @ 09.06.2010. 08:47 ] @
Pri pisanju scripte za backup Sql Servera naisao sam na problem koji ne mogu da redim.
Evo da dam jos malo podataka. OS je Windows 7, server je SQL EXPRESS 2008 R2, a
skripta je sledeca

Code:

[reflection.Assembly]::LoadFile("C:\Dll\Microsoft.SqlServer.Smo.dll")
[reflection.Assembly]::LoadFile("c:\Dll\Microsoft.SqlServer.SmoExtended.dll")
[Reflection.Assembly]::LoadFile("c:Dll\Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo.dll")
[Reflection.Assembly]::LoadFile("c:Dll\Microsoft.SqlServer.Management.Sdk.Sfc.dll")
[Reflection.Assembly]::LoadFile("C:Dll\Microsoft.SqlServer.SqlEnum.dll")

$server = New-Object Microsoft.SqlServer.Management.Smo.Server( "WIN7\SQLEXPRESS")
#$server.ConnectionContext.LoginSecure = $false;
#$server.ConnectionContext.Login = "test"
#$server.ConnectionContext.Password = "test"

$backup = New-Object Microsoft.SqlServer.Management.Smo.Backup 
$backup.Action = [Microsoft.SqlServer.Management.Smo.BackupActionType]::Database
$backup.Database = "Baza"

$device = New-Object Microsoft.SqlServer.Management.Smo.BackupDeviceItem ("C:\Backup\Backup.bak", [Microsoft.SqlServer.Management.Smo.DeviceType]::File)

$server.Databases

$backup.Incremental = $false
$backup.Devices.Add($device)
$backup.SqlBackup($server)Jos da dodam probao sam i sa Windows Authentification, i sa iskljucivanjem istog i kreiranjem SQL Authentification naloga test kome sam dao privilegiju Owner nad bazom, i dao sam svim SQLEXPRESS accountima na kompu sva
prava nad folderom C:Backup. Jos jedna stvar programski mogu da izlistam sve baze na tom serveru sto znaci da mogu da mu pristupim. Voelao bih da me neko uputi ka resenju problema :)