[ W.A.Mozart @ 10.07.2010. 20:23 ] @
Naime, radi se o sljedecem :

Imam tri solvera za simplex algoritam koja trebam na osnovu realnih problema koji su modelirani u fileovima testirati i komparirati. Imam oko 100 problema u .mps formatu tako da je to za svaku od aplikacija 3 pivot pravila x 3 solvera x 100 testiranja - prilicno mnogo. Ideja je bila da realiziram program koji ce pozivati sljedece za svaki file iz odredjenog foldera :

c:\...putanja...\solver1.exe -import c:\..putanja..\file.mps argumen1 argument2

i za drugu aplikaciju

c:\..putanja...\solver2.exe --agrument1 --argument2 "c:\...putanja...\file1.mps"

S ovim bi skratio vrijeme testiranja te imao vise vremena za analizu rezultata. Unaprijed veliko hvala za pomoc.
[ bobzilla @ 09.08.2010. 12:44 ] @
Recimo nešto ovako:

Code:
for %%a in (*.mcs) do solver %%a


Evo ti zvanična dokumentacija za for petlje:
http://www.microsoft.com/resou...oddocs/en-us/for.mspx?mfr=true

Ovo je za Windows XP ali bi trebalo da radi na svemu što je veće jednako Windowsu 2000 (sa uključenim komandnim ekstenzijama).
[ bobzilla @ 11.08.2010. 08:25 ] @
Evo ga i ceo skript:

Code:
@echo off

OLDPATH=%PATH%

PATH=C:\...putanja...\

for %%a in (solver1.exe solver2.exe solver3.exe) do for %%b in (*.mcs) do %PATH%%%a %%b

PATH=%OLDPATH%
OLDPATH=


Pisano napamet, ali verujem da šljaka.