[ anebojsa @ 16.07.2010. 16:26 ] @
VB.NET
ACCESS 2000


Code:

u vb6 ovo funkionise normalno

RsStaro je recordset tabela u staroj bazi
RsNovo je recordset tabela u novoj bazi
sImePolja je ime polja u tabeli
nBrojac je redni broj kolone u tabeli

                  For nBrojac = 0 To RsStaro.Fields.Count - 1
                  
                     sImePolja = UCase(RsStaro.Fields(nBrojac).Name)
                     
                        Select Case RsNovo.Fields(sImePolja).Type 'ovaj deo me zanima
                     
                           Case adChar, adVarChar, adLongVarChar, adVarWChar, adWChar, adLongVarWChar
                        
                              'nesto se desi
                              
                           Case Else
                              
                              'nesto se desi
                              
                        End Select
                     
                     End If
                  
                  Next

kako bi ovo funkcionisalo u vb.net


                                For nBrojac = 0 To RsStaroDTab.Columns.Count - 1

                                    sImePolja = UCase(RsStaroDTab.Columns(CInt(nBrojac)).Caption)

                                        Select Case CType(RsNovoDTab.Rows(iNovo).Item(sImePolja), OleDb.OleDbType)'ovaj deo me zanima

                                            Case OleDb.OleDbType.Char, OleDb.OleDbType.VarChar, OleDb.OleDbType.LongVarChar, OleDb.OleDbType.VarWChar, OleDb.OleDbType.WChar, OleDb.OleDbType.LongVarWChar

                                                'nesto se desi

                                            Case Else

                                                'nesto se desi

                                        End Select

                                    End If

                                Next

[ anebojsa @ 20.07.2010. 07:55 ] @
Code:

resenje mog problema ako nekog bude zanimalo je:

Select Case RsNovoDTab.Columns(sImePolja).DataType.FullName

    Case "System.DateTime"

    Case "System.String"

    Case "System.Byte", "System.Int16", "System.Int32", "System.Single", "System.Double", "System.Guid", "System.Decimal"

    Case "System.Boolean"

    Case Else

End Select