[ Marko Medojević @ 02.08.2010. 21:41 ] @
Ćao!

Recimo da imam tabele Products i Shops za koje je urađen full-text search index za kolone Products.Title i Shops.Location.
Ja hoću da sa jednim upitom proverim kako i parent tabelu Products tako i child tabelu Shops i ako Shops.Location zadovoljava kriterijum da vratim Product.

Ovaj upit radi to što mi treba:
Code:

SELECT Products.Id, Products.Title, Shops.Location FROM Products
INNER JOIN
ON Products.ShopId, = Shop.Id
where contains(Products.Title, 'formsof(inflectional, "keyword")') 
OR contains(Shops.Location, 'formsof(inflectional, "keyword")') 


Međutim, pored rezultata treba mi i RANK, a koliko sam uspeo videti on se može dobiti samo sa JOIN-om sa CONTAINSTABLE tabelom.
Na koji način mogu da upotrebim CONTAINSTABLE u ovoj situaciji gde pretražujem više tabela?