[ ik0 @ 10.09.2010. 22:57 ] @
kako da postavim na statusbaru image...nesta ovakonsao sam na netu nesta ali u delphiju pa ako nekome nije problem da mi "prevede" kod ako je ispravan...

Code:

 procedure TStatusForm.FormCreate(Sender: TObject) ;
 begin
   StatusBar1.Panels[0].Style := psOwnerDraw;
   StatusBar1.Panels[1].Style := psOwnerDraw;
 end;

procedure TStatusForm.StatusBar1DrawPanel(
   StatusBar: TStatusBar;
   Panel: TStatusPanel;
   const Rect: TRect) ;

 begin
   with StatusBar.Canvas do
   begin
     case Panel.Index of
       0: //fist panel
       begin
         Brush.Color := clRed;
         Font.Color := clNavy;
         Font.Style := [fsBold];
       end;
       1: //second panel
       begin
         Brush.Color := clYellow;
         Font.Color := clTeal;
         Font.Style := [fsItalic];
       end;
     end;
     //Panel background color
     FillRect(Rect) ;
 
     //Panel Text
     TextRect(Rect,2 + ImageList1.Width + Rect.Left, 2 + Rect.Top,Panel.Text) ;
   end;
 
   //draw graphics
   ImageList1.Draw(StatusBar1.Canvas, Rect.Left, Rect.Top, Panel.Index) ;
 end;