[ danieltod @ 11.10.2010. 15:43 ] @
Čim pokrenem neki video i gledam 5-10 min PC mi zablokira i ne mogu ništa da uradim jedino mi preostaje da ga restartujem. To mi se dešava ponekad i kad sam na internetu. Čitao sam neka upustva probavao sa raznim programima u safe modu da brišem viruse, skidao sam i kaspersky rescue disk, obrisao sam neke viruse ali stvar se nije popravila. I ne znam da li ima veze sa tim virusom ali ikone od my documents i my computer su mi se promjenile na desktopu sad umjesto normalnog izgleda izgledaju kao da je neki fajl koji ni jedan program ne prepoznaje. jedino mi je combo fix pomagao on popravi stanje ali nakratko, čim ponovo restartujem pc opet ista priča. I bilo mi je čudno nekad vrati normalan izgled ikonama my documents i my computer a nekad ne. Ja sam onda mislio da je upitanju virus recycler jer imam taj folder na particiji D vidim ga jedino pomoću winrara u njemu imaju neka 3 fajla info2, info2.txt i desktop.ini. I posle combofix-a ovaj folder postane vidljiv ali ne mogu da ga obrišem i čem restartujem pc opet postaje nevidljiv(osim preko winrara). pa sam pisao ovde i postavljao hijackthis log i rekli su mi samo da deinstaliram dr.web i posle toga je pc nekoliko dana radio normalno, ali sad je opet ista priča. Tako da sad i ne znam ustvari šta je tačno problem, molim da mi pomogne neko ako zna u čemu je problem. Hvala unaprijed.

Exo hijackthis log

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 16:10:00, on 11.10.2010
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Panda USB Vaccine\USBVaccine.exe
C:\Program Files\Cyberlink\Shared Files\brs.exe
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\Program Files\BearShare Applications\MediaBar\DataMngr\DataMngrUI.exe
C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe
C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\Program Files\Norton AntiVirus\Engine\18.1.0.37\ccSvcHst.exe
C:\Documents and Settings\WINXPSP3\Bluebirds\BlueBirds.exe
C:\Program Files\MCShield\MCShieldRTM.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe
C:\Program Files\MCShield\MCShieldTray.exe
C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\PROGRA~1\Bandoo\Bandoo.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe
C:\Program Files\Norton AntiVirus\Engine\18.1.0.37\ccSvcHst.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe
C:\PROGRA~1\Bandoo\BndCore.exe
D:\My Documents\Downloads\blabla.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R3 - URLSearchHook: UrlSearchHook Class - {00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll
O2 - BHO: MediaBar - {0974BA1E-64EC-11DE-B2A5-E43756D89593} - C:\Program Files\BearShare Applications\MediaBar\ToolBar\BearshareMediabarDx.dll
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\Engine\18.1.0.37\IPSBHO.DLL
O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
O2 - BHO: UrlHelper Class - {74322BF9-DF26-493f-B0DA-6D2FC5E6429E} - C:\Program Files\BearShare Applications\MediaBar\DataMngr\IEBHO.dll
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O2 - BHO: Bandoo IE Plugin - {EB5CEE80-030A-4ED8-8E20-454E9C68380F} - C:\Program Files\Bandoo\Plugins\IE\ieplugin.dll
O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
O3 - Toolbar: MediaBar - {0974BA1E-64EC-11DE-B2A5-E43756D89593} - C:\Program Files\BearShare Applications\MediaBar\ToolBar\BearshareMediabarDx.dll
O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll
O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll
O4 - HKLM\..\Run: [BDRegion] C:\Program Files\Cyberlink\Shared Files\brs.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [DataMngr] C:\Program Files\BearShare Applications\MediaBar\DataMngr\DataMngrUI.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKCU\..\Run: [bluebirds] C:\Documents and Settings\WINXPSP3\Bluebirds\BlueBirds.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MCShield] C:\Program Files\MCShield\MCShieldRTM.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MCShieldTray] C:\Program Files\MCShield\MCShieldTray.exe
O4 - HKCU\..\Run: [SUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [_nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [_nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'Default user')
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Blog This - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blog This in Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - AppInit_DLLs: c:\progra~1\bandoo\bndhook.dll
O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: Bandoo Coordinator - Discordia Limited - C:\PROGRA~1\Bandoo\Bandoo.exe
O23 - Service: Dragon Age: Origins - Content Updater (DAUpdaterSvc) - BioWare - C:\Program Files\Dragon Age\bin_ship\DAUpdaterSvc.Service.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: Norton AntiVirus (NAV) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\Engine\18.1.0.37\ccSvcHst.exe
O23 - Service: Roxio UPnP Renderer 11 - Unknown owner - C:\Program Files\Roxio Creator 2009\Digital Home 11\RoxioUPnPRenderer11.exe (file missing)
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

--
End of file - 9079 bytes

[ danieltod @ 11.10.2010. 16:12 ] @
Evo sad sam ponovo pokušavao sa combofix, i prvo mi je kratko nakon pokretanja tražio restart i posle nastavio da radi i izbacio grešku u nekom i programu i pita da li želim da ga ugsim i ja sam stisnuo ok i nedugo nakon toga se pc restartovao i upalio bez ikakvog nastavljanja rada combofixa-a i ja sam ga ponovo sam pokrenui i nije tražio nikakav restart. evo i log od njega

ComboFix 10-10-10.03 - WINXPSP3 11.10.2010 17:02:37.6.4 - x86
Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1250.381.1033.18.3071.2412 [GMT 2:00]
Running from: c:\documents and settings\WINXPSP3\Desktop\ComboFix.exe
AV: Norton AntiVirus *On-access scanning disabled* (Updated) {E10A9785-9598-4754-B552-92431C1C35F8}
.

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2010-09-11 to 2010-10-11 )))))))))))))))))))))))))))))))
.

2010-10-07 21:53 . 2010-10-07 21:54 -------- d-----w- c:\documents and settings\WINXPSP3\Application Data\vlc
2010-10-07 05:21 . 2010-10-07 05:21 -------- d-----w- c:\documents and settings\WINXPSP3\Application Data\SUPERAntiSpyware.com
2010-10-07 05:21 . 2010-10-07 05:21 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\SUPERAntiSpyware.com
2010-10-07 05:21 . 2010-10-07 05:21 -------- d-----w- c:\program files\SUPERAntiSpyware
2010-10-06 23:54 . 2010-10-07 06:39 -------- d---a-w- C:\Kaspersky Rescue Disk 10.0
2010-10-06 15:43 . 2010-10-06 15:43 -------- d-----w- c:\program files\Blade
2010-10-06 09:48 . 2010-10-06 09:48 -------- d-sh--w- c:\documents and settings\LocalService\IETldCache
2010-09-28 15:08 . 2010-09-28 15:08 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Panda Security
2010-09-28 15:08 . 2010-09-28 15:08 -------- d-----w- c:\program files\Panda USB Vaccine
2010-09-28 15:03 . 2010-10-11 15:01 -------- d-----w- c:\documents and settings\WINXPSP3\Application Data\MCShield
2010-09-28 15:03 . 2010-09-28 15:03 -------- d-----w- c:\program files\MCShield
2010-09-28 11:35 . 2010-09-28 11:39 -------- d-----w- c:\program files\Unlocker
2010-09-28 09:45 . 2010-09-28 16:13 -------- d-----w- c:\documents and settings\WINXPSP3\Local Settings\Application Data\NPE
2010-09-28 07:25 . 2010-09-28 07:28 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Symantec Shared
2010-09-28 07:25 . 2010-09-28 07:25 60808 ----a-w- c:\windows\system32\S32EVNT1.DLL
2010-09-28 07:25 . 2010-09-28 07:25 126512 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\SYMEVENT.SYS
2010-09-28 07:25 . 2010-09-28 07:25 -------- d-----w- c:\program files\Symantec
2010-09-28 07:25 . 2010-09-28 07:25 -------- d-----w- c:\windows\system32\drivers\NAV
2010-09-28 07:25 . 2010-09-28 07:25 -------- d-----w- c:\program files\Norton AntiVirus
2010-09-28 07:25 . 2010-09-28 07:25 -------- d-----w- c:\program files\Windows Sidebar
2010-09-28 07:25 . 2010-09-28 09:46 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Norton
2010-09-28 07:25 . 2010-09-28 07:25 -------- d-----w- c:\program files\NortonInstaller
2010-09-26 17:17 . 2010-10-07 05:20 -------- d-----w- c:\program files\CCleaner
2010-09-26 17:10 . 2010-09-26 17:10 -------- d-----w- c:\program files\FileASSASSIN
2010-09-26 16:27 . 2010-10-11 09:43 -------- d-----w- c:\program files\DAEMON Tools Lite
2010-09-26 15:46 . 2010-09-26 15:46 -------- d-----w- c:\documents and settings\WINXPSP3\Application Data\Registry Mechanic
2010-09-26 13:35 . 2010-09-26 13:36 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator
2010-09-25 07:14 . 2010-09-25 07:23 -------- d-----w- c:\documents and settings\WINXPSP3\DoctorWeb

.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.

((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot_2010-10-07_21.31.08 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
+ 2010-10-11 15:01 . 2010-10-11 15:01 16384 c:\windows\temp\Perflib_Perfdata_784.dat
+ 2010-10-11 15:00 . 2010-10-11 15:00 16384 c:\windows\temp\Perflib_Perfdata_704.dat
+ 2008-04-14 12:00 . 2010-10-11 15:04 68470 c:\windows\system32\perfc009.dat
- 2008-04-14 12:00 . 2010-10-07 21:30 68470 c:\windows\system32\perfc009.dat
+ 2008-04-14 12:00 . 2010-10-11 15:04 435574 c:\windows\system32\perfh009.dat
- 2008-04-14 12:00 . 2010-10-07 21:30 435574 c:\windows\system32\perfh009.dat
- 2009-09-28 07:56 . 2010-09-26 16:27 691696 c:\windows\system32\drivers\sptd.sys
+ 2009-09-28 07:56 . 2010-10-11 09:40 691696 c:\windows\system32\drivers\sptd.sys
+ 2010-09-23 19:02 . 2010-09-23 19:02 798208 c:\windows\Installer\21cbb2.msp
+ 2010-10-10 19:48 . 2010-10-10 19:48 859648 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Web.Extensio#\b1646e54b708b9824f4193f87eb00c0e\System.Web.Extensions.Design.ni.dll
+ 2010-10-10 19:48 . 2010-10-10 19:48 328704 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Web.Entity\504a93e73da77c502ecf98bfdfc1485e\System.Web.Entity.ni.dll
+ 2010-10-10 19:48 . 2010-10-10 19:48 301056 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Web.Entity.D#\f22334fbd9497d79448fffef515ae0cc\System.Web.Entity.Design.ni.dll
+ 2010-10-10 19:48 . 2010-10-10 19:48 547328 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Web.DynamicD#\af5452305588da228a74e30324681d20\System.Web.DynamicData.ni.dll
+ 2010-10-10 19:48 . 2010-10-10 19:48 2405376 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Web.Extensio#\da367bc2ecf2c9c5b4f858b6dba9e2ea\System.Web.Extensions.ni.dll
+ 2010-10-10 19:48 . 2010-10-10 19:48 1706496 c:\windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.ServiceModel#\8e34e273d036b7468fc4e951a1fde437\System.ServiceModel.Web.ni.dll
+ 2010-10-08 12:53 . 2010-10-08 12:53 1277952 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Web.Extensions\3.5.0.0__31bf3856ad364e35\System.Web.Extensions.dll
- 2009-12-21 02:04 . 2009-12-21 02:04 1277952 c:\windows\assembly\GAC_MSIL\System.Web.Extensions\3.5.0.0__31bf3856ad364e35\System.Web.Extensions.dll
.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Note* empty entries & legit default entries are not shown
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks]
"{00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC}"= "c:\program files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll" [2010-02-04 1197448]

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{00000000-6e41-4fd3-8538-502f5495e5fc}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{0974BA1E-64EC-11DE-B2A5-E43756D89593}]
2009-12-20 09:51 87480 ----a-w- c:\program files\BearShare Applications\MediaBar\ToolBar\BearshareMediabarDx.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{74322BF9-DF26-493f-B0DA-6D2FC5E6429E}]
2009-12-27 13:30 504248 ----a-w- c:\program files\BearShare Applications\MediaBar\DataMngr\IEBHO.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}]
2010-02-04 15:50 1197448 ----a-w- c:\program files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{EB5CEE80-030A-4ED8-8E20-454E9C68380F}]
2010-01-18 23:31 2074048 ----a-w- c:\program files\Bandoo\Plugins\IE\ieplugin.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
"{0974BA1E-64EC-11DE-B2A5-E43756D89593}"= "c:\program files\BearShare Applications\MediaBar\ToolBar\BearshareMediabarDx.dll" [2009-12-20 87480]
"{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}"= "c:\program files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll" [2010-02-04 1197448]

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{0974ba1e-64ec-11de-b2a5-e43756d89593}]

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{d4027c7f-154a-4066-a1ad-4243d8127440}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\GenericAskToolbar.ToolbarWnd.1]
[HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{2996F0E7-292B-4CAE-893F-47B8B1C05B56}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\GenericAskToolbar.ToolbarWnd]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\Webbrowser]
"{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}"= "c:\program files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll" [2010-02-04 1197448]

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{d4027c7f-154a-4066-a1ad-4243d8127440}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\GenericAskToolbar.ToolbarWnd.1]
[HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{2996F0E7-292B-4CAE-893F-47B8B1C05B56}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\GenericAskToolbar.ToolbarWnd]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"bluebirds"="c:\documents and settings\WINXPSP3\Bluebirds\BlueBirds.exe" [2009-04-29 270336]
"MCShield"="c:\program files\MCShield\MCShieldRTM.exe" [2010-09-09 251904]
"MCShieldTray"="c:\program files\MCShield\MCShieldTray.exe" [2010-09-16 65536]
"SUPERAntiSpyware"="c:\program files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe" [2010-09-28 2424560]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"BDRegion"="c:\program files\Cyberlink\Shared Files\brs.exe" [2008-12-03 75048]
"SkyTel"="SkyTel.EXE" [2007-10-11 1826816]
"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2007-10-16 16855552]
"StartCCC"="c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2009-08-13 98304]
"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\qttask.exe" [2009-09-05 417792]
"GrooveMonitor"="c:\program files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2008-10-25 31072]
"DataMngr"="c:\program files\BearShare Applications\MediaBar\DataMngr\DataMngrUI.exe" [2009-12-27 184760]
"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2010-06-20 35760]
"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2010-09-21 932288]
"TkBellExe"="c:\program files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" [2010-05-11 202256]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]
"_nltide_3"="advpack.dll" [2009-03-08 128512]

[hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\ShellExecuteHooks]
"{5AE067D3-9AFB-48E0-853A-EBB7F4A000DA}"= "c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASSEH.DLL" [2008-05-13 77824]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\!SASWinLogon]
2009-09-03 22:21 548352 ----a-w- c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]
"AppInit_DLLs"=c:\progra~1\Bandoo\BndHook.dll

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]
"DisableUnicastResponsesToMulticastBroadcast"= 0 (0x0)

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
"c:\\Program Files\\Ubisoft\\Techland\\Call of Juarez - Bound in Blood\\CoJBiBGame_x86.exe"=
"c:\\Program Files\\Rockstar Games\\Rockstar Games Social Club\\RGSCLauncher.exe"=
"d:\\My Documents\\l4d\\left 4 dead\\left4dead.exe"=
"c:\\Program Files\\uTorrent\\uTorrent.exe"=
"c:\\Program Files\\Real\\RealPlayer\\realplay.exe"=
"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\wlcsdk.exe"=
"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=
"c:\\Program Files\\Windows Live\\Sync\\WindowsLiveSync.exe"=
"c:\\Program Files\\Mozilla Firefox\\firefox.exe"=
"c:\\Documents and Settings\\WINXPSP3\\Desktop\\usb\\smješko\\emoticon-smileys-v5.4.2.exe"=
"c:\\Program Files\\Java\\jre6\\bin\\javaw.exe"=
"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\OUTLOOK.EXE"=
"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\GROOVE.EXE"=
"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\ONENOTE.EXE"=
"c:\\Program Files\\Skype\\Plugin Manager\\skypePM.exe"=
"c:\\Program Files\\Dragon Age\\DAOriginsLauncher.exe"=
"c:\\Program Files\\Dragon Age\\bin_ship\\daupdatersvc.service.exe"=
"c:\\Program Files\\Electronic Arts\\Burnout(TM) Paradise The Ultimate Box\\BurnoutLauncher.exe"=
"c:\\Program Files\\Electronic Arts\\Burnout(TM) Paradise The Ultimate Box\\BurnoutConfigTool.exe"=
"c:\\Program Files\\Electronic Arts\\Burnout(TM) Paradise The Ultimate Box\\BurnoutParadise.exe"=
"c:\\Program Files\\Sports Interactive\\Football Manager 2010\\fm.exe"=
"c:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=

R0 SymDS;Symantec Data Store;c:\windows\system32\drivers\NAV\1201000.025\SymDS.sys [28.9.2010 9:25 339504]
R0 SymEFA;Symantec Extended File Attributes;c:\windows\system32\drivers\NAV\1201000.025\SymEFA.sys [28.9.2010 9:25 666672]
R1 BHDrvx86;BHDrvx86;c:\documents and settings\All Users\Application Data\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NAV_18.1.0.37\Definitions\BASHDefs\20101001.001\BHDrvx86.sys [6.10.2010 12:26 692272]
R1 BIOS;BIOS;c:\windows\system32\drivers\BIOS.sys [13.8.2009 16:35 13696]
R1 BS_I2cIo;BS_I2cIo;c:\windows\system32\drivers\BS_I2cIo.sys [14.8.2009 9:42 16768]
R1 SASDIFSV;SASDIFSV;c:\program files\SUPERAntiSpyware\sasdifsv.sys [17.2.2010 20:25 12872]
R1 SASKUTIL;SASKUTIL;c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASKUTIL.SYS [10.5.2010 20:41 67656]
R1 SymIRON;Symantec Iron Driver;c:\windows\system32\drivers\NAV\1201000.025\Ironx86.sys [28.9.2010 9:25 134704]
R2 {FE4C91E7-22C2-4D0C-9F6B-82F1B7742054};{FE4C91E7-22C2-4D0C-9F6B-82F1B7742054};c:\program files\CyberLink\PowerDVD8\000.fcl [21.11.2008 21:37 61424]
R2 NAV;Norton AntiVirus;c:\program files\Norton AntiVirus\Engine\18.1.0.37\ccSvcHst.exe [28.9.2010 9:25 126904]
R3 EraserUtilRebootDrv;EraserUtilRebootDrv;c:\program files\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\EraserUtilRebootDrv.sys [28.9.2010 10:18 102448]
R3 IDSxpx86;IDSxpx86;c:\documents and settings\All Users\Application Data\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NAV_18.1.0.37\Definitions\IPSDefs\20101008.002\IDSXpx86.sys [15.9.2010 20:02 341880]
S3 DAUpdaterSvc;Dragon Age: Origins - Content Updater;c:\program files\Dragon Age\bin_ship\daupdatersvc.service.exe [3.3.2010 12:41 25832]
S3 Roxio UPnP Renderer 11;Roxio UPnP Renderer 11;"c:\program files\Roxio Creator 2009\Digital Home 11\RoxioUPnPRenderer11.exe" --> c:\program files\Roxio Creator 2009\Digital Home 11\RoxioUPnPRenderer11.exe [?]
S4 sptd;sptd;c:\windows\system32\drivers\sptd.sys [28.9.2009 9:56 691696]
.
Contents of the 'Scheduled Tasks' folder

2010-10-11 c:\windows\Tasks\PandaUSBVaccine.job
- c:\program files\Panda USB Vaccine\RunInteractiveWin.exe [2010-09-28 14:45]

2010-10-11 c:\windows\Tasks\RealUpgradeLogonTaskS-1-5-21-1292428093-602162358-1606980848-1003.job
- c:\program files\Real\RealUpgrade\realupgrade.exe [2010-02-24 20:09]

2010-09-28 c:\windows\Tasks\RealUpgradeScheduledTaskS-1-5-21-1292428093-602162358-1606980848-1003.job
- c:\program files\Real\RealUpgrade\realupgrade.exe [2010-02-24 20:09]

2010-10-11 c:\windows\Tasks\Scheduled Update for Ask Toolbar.job
- c:\program files\Ask.com\UpdateTask.exe [2010-02-04 15:50]
.
.
------- Supplementary Scan -------
.
uStart Page = hxxp://www.msn.com
IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
FF - ProfilePath - c:\documents and settings\WINXPSP3\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\ayi9ddk8.default\
FF - prefs.js: browser.search.defaulturl - hxxp://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT1592999&SearchSource=3&q={searchTerms}
FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - DAEMON Search
FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.google.rs
FF - component: c:\documents and settings\All Users\Application Data\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NAV_18.1.0.37\IPSFFPlgn\components\IPSFFPl.dll
FF - component: c:\documents and settings\WINXPSP3\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\ayi9ddk8.default\extensions\{1755e943-b0af-431b-8ba7-3a74879720dd}\components\FFExternalAlert.dll
FF - component: c:\documents and settings\WINXPSP3\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\ayi9ddk8.default\extensions\{1755e943-b0af-431b-8ba7-3a74879720dd}\components\RadioWMPCore.dll
FF - component: c:\documents and settings\WINXPSP3\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\ayi9ddk8.default\extensions\{FCAB6FDD-5585-425b-95C1-5ED856F3FD08}\components\nsCatcher.dll
FF - component: c:\program files\Mozilla Firefox\extensions\{B13721C7-F507-4982-B2E5-502A71474FED}\components\NPComponent.dll
FF - plugin: c:\documents and settings\All Users\Application Data\Real\RealPlayer\BrowserRecordPlugin\MozillaPlugins\nprphtml5videoshim.dll
FF - plugin: c:\documents and settings\WINXPSP3\Application Data\Mozilla\plugins\np-mswmp.dll
FF - plugin: c:\program files\Microsoft\Office Live\npOLW.dll
FF - plugin: c:\program files\Veetle\Player\npvlc.dll
FF - plugin: c:\program files\Veetle\plugins\npVeetle.dll
FF - plugin: c:\program files\Veetle\VLCBroadcast\npvbp.dll
FF - plugin: c:\program files\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll
FF - HiddenExtension: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension\

---- FIREFOX POLICIES ----
c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--mgbaam7a8h", true);
c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--mgberp4a5d4ar", true);
.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\NAV]
"ImagePath"="\"c:\program files\Norton AntiVirus\Engine\18.1.0.37\ccSvcHst.exe\" /s \"NAV\" /m \"c:\program files\Norton AntiVirus\Engine\18.1.0.37\diMaster.dll\" /prefetch:1"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\{FE4C91E7-22C2-4D0C-9F6B-82F1B7742054}]
"ImagePath"="\??\c:\program files\CyberLink\PowerDVD8\000.fcl"
.
--------------------- LOCKED REGISTRY KEYS ---------------------

[HKEY_USERS\S-1-5-21-1292428093-602162358-1606980848-1003\Software\SecuROM\License information*]
"datasecu"=hex:77,15,ef,01,f3,ff,df,fc,a4,00,65,32,a1,b9,72,73,d2,0b,8f,56,0b,
08,bf,13,4d,ca,3f,b1,2d,27,1b,08,db,47,89,bb,35,76,8d,a7,b8,64,90,95,50,77,\
"rkeysecu"=hex:04,49,78,e4,e8,70,cd,c8,ce,4b,d9,0b,14,8b,1d,76
.
--------------------- DLLs Loaded Under Running Processes ---------------------

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(708)
c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL
c:\windows\system32\WININET.dll
c:\windows\system32\Ati2evxx.dll

- - - - - - - > 'explorer.exe'(3904)
c:\windows\system32\WININET.dll
c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e6967989\MSVCR80.dll
c:\windows\system32\ieframe.dll
c:\windows\system32\webcheck.dll
c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll
c:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll
c:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll
c:\progra~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL
c:\program files\Microsoft Office\Office12\1033\GrooveIntlResource.dll
c:\windows\system32\wpdshext.dll
c:\windows\system32\Audiodev.dll
c:\windows\system32\WMVCore.DLL
c:\windows\system32\WMASF.DLL
.
Completion time: 2010-10-11 17:07:20
ComboFix-quarantined-files.txt 2010-10-11 15:07
ComboFix2.txt 2010-10-08 00:02
ComboFix3.txt 2010-10-07 21:32
ComboFix4.txt 2010-09-26 13:51
ComboFix5.txt 2010-10-11 14:54

Pre-Run: 18.364.837.888 bytes free
Post-Run: 18.353.471.488 bytes free

- - End Of File - - F5E13D2FE2934ABE1086D05E40158536



[Ovu poruku je menjao danieltod dana 11.10.2010. u 18:00 GMT+1]