[ Tom Violence @ 19.11.2010. 13:39 ] @
Istu temu sam postavio na podforum rasterska grafika, ali mislim da je ovdje bolje mjesto temi (molim moderatore da izbrišu jednu od dvije, ako uvide potrebu za time).

Molim za pomoć ako neko poznaje tiff standard. Moram za seminarski napraviti plugin za čitanje dng datoteka, čija je struktura podataka rađena poTIFF-EP standardu. Problem je u slijedećem, u dokumentaciji piše da NewSubFileType tag određuje da li IFD0 predstavlja thumbnail image ili ne. Vrijednost 1 u tom tag-u kaže da IFD0 predstavlja thumbnail i da IFD0 pokazuje na neki drugi IFD koji u sebi sadrži (preciznije, pokazuje na pravu sliku). Ako je to tako, SubIFDs tag u sebi sadrži adresu (u bajtima, računajući od početka datoteke) na taj novi IFD. Ta adresa je u mom slučaju 714. Ja odem na tu adresu, pročitam prva dva bajta, koja mi kažu koliko tagova ima u tom IFD-u i dobijem broj 60780 (što je besmisleno). Ja sam se stvarno trudio detaljno čitati dokumentaciju, ali mi nije jasno u čemu je problem.

Ovdje je jednostavni kod sa kojim sam čitao IFD0 tag-ove, te slika koju sam čitao (koja je konvertovana iz NEF u DNG pomoću Adobe DNG Converter software-a)

Slika

Code:

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cmath>

using namespace std;

// Ovo koristim zbog little endian-a
double long BytesToInteger(unsigned char *data, int length) {
    double long result(0);
    for (int i=0; i<length; i++) result += data[i] * (double long)(pow(256., i));
    return result;
}

int main() {
    unsigned char header[8], countDirectoryEntries[2], tagIdentifier[2], fieldType[2], countData[4], offsetData[4], offsetIFD[4];
    int adressNewIFD;

    ifstream input("C:\\DSC_5857.dng", ios::in | ios::binary);

    input.read((char*)header, sizeof header);
    input.read((char*)countDirectoryEntries, sizeof countDirectoryEntries);

    cout << "Directory entries of IFD0: "  << BytesToInteger(countDirectoryEntries, 2) << endl << endl;
    for (int i=0; i<BytesToInteger(countDirectoryEntries, 2); i++) {
        input.read((char*)tagIdentifier, sizeof tagIdentifier);
        input.read((char*)fieldType, sizeof fieldType);
        input.read((char*)countData, sizeof countData);
        input.read((char*)offsetData, sizeof offsetData);

        // 254 == NewSubFileType tag, 330 == SubIFDs tag
        if ((BytesToInteger(tagIdentifier, 2) == 330) ||  (BytesToInteger(tagIdentifier, 2) == 254)) {

            // za NewSubFileType tag, offset je 1 (u ovom slucaju to je i podatak, jer staje u 4 bajta), pa vidimo da je IFD0 thumbnail
            // za SubIFDs tag, offset je 714, odem na tu adresu (recimo u binary readeru ili kroz ovaj program) i dobijem besmislene vrijednosti
            cout << "Tag identifier: " << BytesToInteger(tagIdentifier, 2) << endl;
            cout << "Field type: " << BytesToInteger(fieldType, 2) << endl;
            cout << "Count data: " << BytesToInteger(countData, 4) << endl;
            cout << "Offset data: " << BytesToInteger(offsetData, 4) << endl << endl;
            adressNewIFD = BytesToInteger(offsetData, 4);
        }
    }
    
    input.seekg(adressNewIFD); // adresa novog IFD-a
    input.read((char*)countDirectoryEntries, sizeof countDirectoryEntries);
    cout << "Directory entries of new IFD: "  << BytesToInteger(countDirectoryEntries, 2) << endl << endl;

    // prvi tag, dobiju se besmislene vrijednosti
    input.read((char*)tagIdentifier, sizeof tagIdentifier);
    input.read((char*)fieldType, sizeof fieldType);
    input.read((char*)countData, sizeof countData);
    input.read((char*)offsetData, sizeof offsetData);
    cout << "Tag identifier: " << BytesToInteger(tagIdentifier, 2) << endl;
    cout << "Field type: " << BytesToInteger(fieldType, 2) << endl;
    cout << "Count data: " << BytesToInteger(countData, 4) << endl;
    cout << "Offset data: " << BytesToInteger(offsetData, 4) << endl << endl;
    return 0;
}

[ Tom Violence @ 20.11.2010. 10:13 ] @
Skontao, nisam dobro pročitao specifikacije. Piše da postoji više granajućih IFD-ova, a ne jedan, tako da offset u SubIFD tagu pokazuje na niz pointera, od kojih svaki pokazuje na posebni IFD.