[ nacaa @ 08.12.2010. 14:15 ] @
Ukoliko je vec neko imao iskustva sa pisanjem master radova, mogao bi da posavetuje... Svaki savet je dobrodosao! Unapred hvala!
[ nicr @ 03.01.2011. 17:40 ] @
najbolje ti je da sednes i konsultujes se sa mentorom, ali.. za primer ti moze ovo posluziti
http://ppf.unsa.ba/pdf/Uputstvo%20master.pdf
[ Blaise De Vigenere @ 04.02.2011. 16:01 ] @
Master rad minimalno sadrži 80 stranica, a maksimalno 120 stranica, Times new Roman, 12, prored 1,5.
Struktura Master rada:

1. Sadržaj rada
2. Uvod – predstavlja se teorijska osnova problema, pitanja koja će se u radu razmatrati ili hipoteze koje će se testirati, daju se i metodološke osnove rada. Sadrži najviše 10 stranica.
3.Razrada – dva do četiri poglavlja (svaki do 35 stranica).
4.Zaključak – prezentuju se rezultati do kojih se u radu došlo, originalnost rada, ograničenja rada, kao i moguće pravce daljeg razmatranja.
5.Literatura – detaljan spisak korišćene literature.

Svako poglavlje mora da sadrži određeno uvodno izlaganje, kao i odgovarajuće zaključke.
Materija se izlaže sintetički i koncizno uz odgovarajuće korišćenje literature. Literatura koja se koristi jasno je navedena, a od kandidata se očekuje da literaturu koristi adekvatno, uz stalno određivanje prema iznetim navodima iz literature.
Master radom kandidat dokazuje analitičke sposobnosti, kao i originalnost u pristupu.
Tekst koji se nađe u radu, a koji nije naveden pod citatom, a pri tome predstavlja deo ili ceo naučni rad ili deo knjige smatra se PLAGIJATOM i ne može se prihvatiti kao deo Master rada, već kandidat može biti kažnjen za pokušaj PLAGIJATA.