[ yoMas @ 13.01.2011. 11:45 ] @
Napisati program koji za prirodan broj N unesen sa tastature izracunava i ispisuje na ekran na koliko se nacina moze isplatiti svota od N konvertibilnih maraka ako se za isplatu koriste novcanice od 1, 5, 10, 20 i 50KM.
Program snimiti pod imenom ISPLATA.

[ sannyy @ 17.01.2011. 14:29 ] @

Evo pseudokod! Nadam se da ce pomoci!
N->učitaj vrijednost sa tastature
a<-N div 50
b<-N div 20
c<-N div 10
d<-N div 5
e<-N div 1
brojač<-0
for p<-0->e
for m<-0->d
for k<-0->c
for j<-0->b
for i<-0->a
if i*50 + j*20 + k*10 + m*5 + p*1 = N
brojač++
ispiši brojač