[ Siki 5 @ 02.02.2011. 20:23 ] @
Interesuje me da li je moguće u Wordu 2003 ili 2007 uraditi sledeću stvar: kada se iz padajuće liste izabere Ne, da se u sledećem polju pojavi broj 0;ako se iz padajuće liste izabere Da, da se u sledećem polju pojavi broj 1 ;ako se iz padajuće liste izabere „možda“,da se u sledećem polju pojavi broj 2. Pretpostavljam da bi to moglo preko VBA coda ali ja o tome baš ništa ne znam.
Drugi problem koji ne znam da rešim je kako da padajući meni u wordu 2003 na startu bude prazan, a da se tek klikom na strelicu pojavi željena mogućnost iz padajuće liste. Zahvalnost se podrazumeva.
[ Siki 5 @ 01.05.2012. 18:21 ] @
Razmišljajući kako da objasnim Emi šta radim dođoh do rešenja ali i dalje nije sve kako mi je potrebno. Pokušavam sledeće: upitnik koji je u rađen u wordu sam pretvorio u excel fajl kako bi mogao da izvršim automatsko sabiranje poena ali sam koristio i funkciju IF kako bi recimo npr. odgovor u upitniku DA pretvorio automatski u 2 poena ,a koji će se automatski sabrati negde na kraju upitnika. Na kraju ima i ponderisanja i sl. To sam uradio bez problema. E sad taj upitnik mora opet da bude u wordu kako bi mogla da ga koriste i druga lica koja sa njim rade i koja bi mogla da unesu svoje izmene u upitnik . Zbog toga sam krenuo sa pitanjima na početku ove teme jer uz primenu klasičnog copy-paste to nikako nisam mogao da dobijem. Sada sam našao rešenje uz pomoć special paste >Microsoft office workshhet Object>paste link. Sad za one, poput mene , koji baš nisu mnogo upućeni u Excel da objasnim šta to znači. Imate dokument u excelu i isti prekopirate u dokument u wordu. Kad to uradite uz pomoć special paste >Microsoft office workshhet Object>paste link,prekopirate excel sadržaj u word dokument ,onda kasnije sve što radite u excel dokumentu automatski dobijete i u word dokumentu. E sad je tu meni problem što ne mogu da u word dokumentu unosim promene odnosno ,na nekim stranama dozvoljava unošenje promena ,a neke strane tretira kao sliku koju ne možete menjati. Onda sam probao varijantu da umesto Microsoft office workshhet Object>paste link izaberem formated text (RTF)>paste link. Tu su promene u word dokumentu moguće ali se isto tako i desi da se izgubi veza između ova dva dokumenta . Trenutno eksperimentišem sa ovom varijantom pa ću videti da li je to ono što mi je potrebno. E sad verovatno postoji i neko drugo rešenje pa ako neko zna ……
[ 3okc @ 02.05.2012. 09:20 ] @
Elementarne proračune je moguće raditi i unutar Worda -bez VBA- korišćenjem formula unutar polja (vidi Field codes in Word).

Polja tabele se referenciraju slično kao u Excelu, sa A1 za prvu ćeliju gore-levo, itd. Detaljnije:
Overview of Expression and Formula Field Functions
Field codes: = (Formula) field

InfoPath je za ovakve stvari izmišljen ali sve to je prevaziđeno danas kada za nekoliko minuta možeš napraviti upitnik na GoogleDocs i sve što je potrebno za distribuciju je jedan URL.