[ maneultra019 @ 18.02.2011. 20:33 ] @
Molim za pomoc pri izradi zadatka isto u Lindu.......

1. Kompanija Tucker Inc. treba da proizvede 1000 automobila. Proizvodnja se ostvaruje u četiri fabrike ove kompanije. Troškovi proizvodnje u svakoj od fabrika, izraženi kroz potrebne materijale i rad, dati su u tabeli 1. Uslovi proizvodnje su takvi da je u trećoj fabrici potrebno proizvesti najmanje 400 automobila; na raspolaganju su 3300 radnih sati, kao i količine potrebnog materijala od 4000 jedinica, za sve četiri fabrike. Definisati LP model koji će omogućiti da Tucker Inc. minimizira troškove proizvodnje 1000 automobila.
Tabela 1. Uslovi proizvodnje u kompaniji Tucker Inc.
Fabrika Troškovi proizvodnje Radni sati Materijal
1. 15 2 3
2. 10 3 4
3. 9 4 5
4. 7 5 6