[ business2online @ 10.03.2011. 13:36 ] @
Pitanja za vlasnike knjigovodstvenih agencija:

1. Da li ste razmišljali da ponudite svoje usluge malkice većim firmama, ne samo onim «one man band show», tako što ćete sa klijentima raditi zajedno, koristeći neki web/browser poslovno-knjigovodstveni (ERP) softver?
2. Da li biste voleli da imate softver koji će biti I VAŠ, koga ćete moći dopunjavati i razvijati sopstvenim resursima ili angažovanjem nezavisnih programera?
3. Da li biste voleli da imate svoj sopstveni Cloud Computing Server i postanete snažna finansijska služba svojim klijentima?

Siguran sam da je ovo skorija budućnost. Ako imate mogućnosti i informatičkh znanja, počnite odmah sa razvojem web/browser orjentisanog (ERP) softvera. Ako mislite da bi trošak trazvoja takvog softvera bio prevelik, razmislite o nabavci već postojećih rešenja (know-how) sa mogućnostima kao u pitanju pod tačkom 2.
[Ovu poruku je menjao business2online dana 10.03.2011. u 16:03 GMT+1]
[ totovic @ 11.03.2011. 07:08 ] @
Prethodnu temu o sam propustio zbog veoma niskog nivoa komunikacije, ali vidim da se ovde nastavlja sa reklamom, mada ne baš najdirektnije. Nemam knjigovodstvenu agenciju, ali igrom slučaja poznajem poprilično njih koje vode knjige firmama ozbiljnije veličine i one uglavnom koriste zajedničko rešenje, kojima i firma i agencija imaju pristup. Većina ozbiljnih ERP rešenja ostavlja mogućnost klijentu da ga dale samostalno dorađuje; klijenti se najčešće odlučuju da to prepuste profesionalcima uz njihove sugstije, ali ima primera i da to rade samostalno, ukoliko imaju sopestveni jak razvoj.
Krenuti u razvoj sopstvenog, bilo kakvog (nije bitno da li je web orjentisano) rešenja, je u najmanju ruku glupost. Za razvoj ERP rešenja je potrebna ogromna ekipa iskusnih ljudi (broj bi trebalo da im se broji minimum u stotinama). To što se kod nas svaki one-man-show naziva ERP rešenjem, govori o tim rešenjima i njhovim autorima. U svetu se jasno zna šta je to ERP rešenje, a ono što mene čini sretnim je to da se i kod nas po tom pitanju slika popravlja; tu ne mislim samo na inostrana rešenje, jer i kod nas postoje takva rešenje, mada ne baš puno. Ne kažem da su ostala rešenja loša, već nisu ERP. Znam puno dobrih rešenja koja rado odlično, ali se oni ne "kite" ERP nazivom.
Sa klijentima zajdno se može online raditi i na rešenjima koja nisu web/browser rešenja. To mogu (skoro) sve troslojne aplikacije, a naravno i druga rešenja, korišćenjem neke od dodatnih tehnologija. Pusti malo reklamiranje i ako želiš ovsde komentarisati, radi to nezavisno a ne samo navodeći korisnike na sopstveno rešenje. To nije moralno i ovde se reklame brišu. Za kraj najozbiljnija ERP rešenja nisu web/browser rešenja. Neka od njih imaju delove programa koje rade na takav način, ali uglavnom nisu takva.
[ business2online @ 11.03.2011. 15:57 ] @
Citat:
Za razvoj ERP rešenja je potrebna ogromna ekipa iskusnih ljudi (broj bi trebalo da im se broji minimum u stotinama). To što se kod nas svaki one-man-show naziva ERP rešenjem, govori o tim rešenjima i njhovim autorima. U svetu se jasno zna šta je to ERP rešenje, a ono što mene čini sretnim je to da se i kod nas po tom pitanju slika popravlja;


Molim g. Totovića, naravno i ostale zainteresovane članove, da nam pomognu da definišemo (taksativno) koje module, karakteristike, mogućnosti, tehnologije, ... treba da poseduje softver da bi se mogao svrstati u ERP rešenje.

Odličan članak "Enterprise Resource Planning (ERP) FAQ" napisao je g. Petrović, objasinio šta je ERP i sva "dogadjanja" oko njegove implementacije, ali mislim da nedostaje nešto kao specikacija karakteristika. Ima i kod nas mladih i talentovanih ljudi (tu sebe ne ubrajam), koji su spremni na izazove, pa bi zaista bio dobro da definišemo što preciznije kriterijume šta obavezno ERP softver mora da sadrži. Mi jesmo mala država sa brojim ekonomskim problemima, ali mislim da su upravo te nedaće podstakle ili naterale pojedince da se vinu u nebesa, primer sportisti.
[ business2online @ 12.03.2011. 02:14 ] @
Citat:
da nam pomognu da definišemo (taksativno) koje module, karakteristike, mogućnosti, tehnologije, ... treba da poseduje softver da bi se mogao svrstati u ERP rešenje.


Kao mali prilog specifikaciji zahteva u odnosu na bazu podataka jednog poslovnog softvera, koji bi se mogao nazvati ERP softver, predlažem sledeće:

Matična tabela poslovnih partnera sadrži podatke o kupcima i dobavljačima, potencijalnim kupcima i dobavljačima, bankama, povezanim firmama, poveriocima (mesečne obaveze zaposlenih, primer alimentacija), poslodavcima (prethodno radno iskustvo zaposlenih), instruktorima (obuka zaposlenih), kooperantima i konkurentima (poslovne prilike), proizvodjačima artikala (materijala, osnovnih sredstava, ...), osiguravajućim društvima (osiguranje osnovnih sredstava), ...

Matična tabela artikala sadrži osnovne podatke o svim predmetima nabavke i prodaje, kao što su materijal, roba, poluproizvodi, proizvodi, usluge, sklopovi, podsklopovi, osnovna sredstva, sitan inventar i sve ono što može biti predmet ulaza i izlaza. Za osnovna sredstva, sitan inventar i sve atikle koji imaju svoje posebne podatke, treba imati posebne tabele povezane sa Matičnom tabelom artikala.

Stavke svih dokumenata nabavke i prodaje, kao i počento stanja i medjuskladišnice (interni ulazi i izlazi) pored veze sa Zaglavljima dokumenta i Matičnom tabelom artikala (Šifra artikla), treba da imaju veze sa podacima preko Šifara lokacija (skladišta, prodavnica, ...), alternativno Mestima troška, Nosiocima troškova, Radnim nalozima, Zaposlenima, PDV tarifama, Tarifama provizije (za obračun učinaka komercijalista, ...), ... naravno i obaveznim jedinicama mere, količinama, jediničnim cenama, popustima (procenati i iznosi), itd.

Stavke dnevnika finansijskog knjigovodstva treba da sadrže, pored obaveznih podataka o kontu iz kontnog okvira, valute, kursa, iznosa duguje ili potražuje, datume (knjiženja, dospeća, ...), i alternativne podatke o Poslovnim partnerima, Mestima troškova, Nosiocima troškova, Zaposlenima, Artilima, ..., naravno i brojeve dokumenata, temeljnica, ...

Ima toga na tone, ali za ovaj post toliko, da me ne bi mnogo grdili.
[ totovic @ 12.03.2011. 10:48 ] @
Ima tu još puno toga i ne može se nabrajati na forumu ovakvog tipa. Za tako nešto postoje knjige. Ono što je najvažnije, a propustio si planiranje (Enterprose Resource PLANNING). Sve ovo što si pobrojao je neki minimum koji mora da ima i svaki mali računovodstveni program, ali planiranje je ono što ERP izdvaja iz te grupe. Kad kažem planiranje, mislim na planiranje svih resursa preduzeća, i to ne tako što će neko samostalno uneti, plan, već tako što će sistem vršiti napredno planiranje na osnovu poznatih podataka u sistemu. Tu na primer mislim na planiranje nabavke (materijalno i u vremsnkim okvirima), proizvodnje (materijalnih potreba u n nivoa, kao i planiranje kapaciteta), planiranje angažovanja resursa, zaposlenih,...
[ business2online @ 12.03.2011. 17:56 ] @
Naravno “Ima tu još puno toga” do Planiranja, najpre da vidimo šta ćemo planirati. Da bismo došli do automatizacije poslovnih procesa i imali kao što kažete: «što će sistem vršiti napredno planiranje na osnovu poznatih podataka u sistemu”, treba da imamo definisane procese i dobro organizovne podatke, odnosno da model podataka bude najmanje u trećoj normalizovanoj formi. Nije mi namera da vas, g. Totoviću, podučavam, nego da razmenimo iskustva, koja mogu biti korisna ljudima, koji nisu IS/ERP specijalisti, kao što su i vlasnici knjigovodstvenih agencija. Vrlo često se pominje da čak i kolege informatičati svoje softvere nazivaju ERP rešenjima, a mnoga to ustvari nisu. Iz tog razloga mogli bismo da objasnimo sa malo više konkretnih detalja na popularan način šta to softver treba da ima da bi bio ERP, a ne samo Wyat Earp (& Doc Holliday)

Ako imamo realne ili planirane narudžbine kupaca i to uparimo sa normativima proizvoda i/ili usluga koje su naručene, treba osim potrebe za materijalima i uslugima trećih strana, da od sistema dobijemo potrebe za radnim operacijama, odnosno ljudskim resursima koji su osbosobljeni da izvrše te radne operacije, kao i “mašinskim” resursima – kapacitetima. Dobro poznati BOM (Bills of Material) – proizvodna sastavnica ili normativi, kako se kod nas najčešće nazivaju, treba da sadrži više od “Računa Materijala”.

“Matična” tabela radnih operacija, bi trebalo da bude povezana sa tabelom “ZVUK” (Znanja, Veštine, Umeća i Kompetencije) – eng. skills, a takodje i matična tabela zaposlenih treba vezu sa tabelom ZVUK, kako bismo mogli da planiramo ljudske resurse, koji su osobosobljeni da izvrše radne operacije na zadatom nivou, one radne operacije koje se dobijaju iz Normativa radnih operacija, a sve na osnovu realnih ili planiranih narudžbina kupaca. Planiranje “mašinskih” kapaciteta je takodje u igri. Znači, da bi mogli bilo šta da planiramo u ovom delu, moramo imati definisane module koji pokrivaju nabavku, proizvodnju, ljudske resurse, …

Da li su softveri iz familije Navision i SAP Business One takodje “mali računovodstveni programi”? Šta ta dva softera toliko značajno planiraju?

Jesam malo pobegao od teme, jer mislim da su ERP pitanja vrlo važna, ali da se vratim na temu i na osnovu “ali igrom slučaja poznajem poprilično njih koje vode knjige firmama ozbiljnije veličine i one uglavnom koriste zajedničko rešenje, kojima i firma i agencija imaju pristup”, pitam: Koji to softveri omogućuju zajedničko korišćenje agencija i klijenata, sem ako knjigovodje agencije ne dolaze kod klijenta da bi knjižili. Mogla bi neka agencija da nam prezentira svoja pozitivna iskustva.
[ totovic @ 12.03.2011. 19:38 ] @
Postoji puno definicija šta je ERP i ne bih da ulazim u takve polemike. Komentari kakve tabele treba da postoje nemaju veze sa suštinom ERP-a. ERP nije tehnološko rešenje, već poslovno rešenje. Naravno, potreban je i odrđen nivo tehničkog kvaliteta rešenja, ali se u ERP rešenjima ne teži prvenstveno novim tehnološkim rešenjima, već zadovoljavanju poslovnih potreba firme.
Citat:
business2online: ...najpre da vidimo šta ćemo planirati... Znači, da bi mogli bilo šta da planiramo u ovom delu, moramo imati definisane module koji pokrivaju nabavku, proizvodnju, ljudske resurse, …

Kao što sam već naveo, naravno da svi ovi moduli moraju da postoje i o tome ne treba trošiti puno reči, jer ako to dovodimo u pitanje, nema potrebe da pričamo o ERP-u. Na pitanje šta ćemo planirati, već sam navodio, a o načinima kako, postoje teorije i naravno svako rešenje treba da ponudi svoje rešenje koje je u saglasnosti sa teorijom.
Citat:
business2online: Da li su softveri iz familije Navision i SAP Business One takodje “mali računovodstveni programi”? Šta ta dva softera toliko značajno planiraju?

Ovo pitanje o NAV-u ili SAP-u ne bih komentarisao. Ako ne poznaješ ova rešenja, prvo se upoznaj sa njima, pa tek onda o njima komentariši.
Citat:
business2online: ...Koji to softveri omogućuju zajedničko korišćenje agencija i klijenata, sem ako knjigovodje agencije ne dolaze kod klijenta da bi knjižili. Mogla bi neka agencija da nam prezentira svoja pozitivna iskustva.

Konkretno, poznajem knjigovodstvene agencije koje koriste NAV istovremeno sa svojim klijentima. Detalje o ovome ne mogu iznositi, jer nemam odobrenje ovih firmi.
[ p.zivanovic @ 12.03.2011. 22:16 ] @
Poštovani gospodine business2online,

Vaši dosadašnji komentari govore 2 vrlo bitne stvari:

1. Da vrlo slabo poznajete postojeća ERP i poslovna rešenja (domaća i strana)
2. Da se iz sve snage trudite da svima nama ovde objasnite kako je vaše web rešenje idealno i da mi ovde u stvari ... nemamo pojma sa životom.

Apsolutno svi vaši komentari i po ovoj i po prethodnoj temi su vrlo tendenciozni, i vrlo uvredljivi za sve koji se na ovom prostoru godinama bave razvojem i/ili distribucijom poslovnog softvera. Počeli ste od vrlo laičkog objašnjavanja troslojne arhitekture aplikacije (komentar vam je uklonio moderator) a sada nastavljate i da nam objašnjavate šta treba da sadrži jedna aplikacija, kao da smo mi na prvom času informatike u osnovnoj školi (čudi me da niste naveli da naziv konta mora da bude alfanumeričko polje...). A u stvari, vi samo prezentujete vaš softver i vaše rešenje. Iako mi inicijalno nije bilo jasno zašto su vas ovde optuživali za spamovanje, obzirom da niko nije postavio neki vaš konretan spam (čak sam u početku i hteo da stanem u vašu odbranu tražeći da komentatori pošalju konkretne dokaze) ... sada polako počinjem da stičem sliku.

Neću mnogo ovde da zamaram ljude nebitnim stvarima, smatram da ovaj forum treba da bude mesto za mnogo konstruktivnije teme, ali jednostavno moram da vam skrenem pažnju na neke stvari:

1. Web aplikacija kao ERP rešenje je apsolutno najgora varijanta poslovnog softvera. Ima tu mnogo razloga, koje sada nebih hteo da nabrajam (zato što je to u principu individualno). Ali, apsolutno ne mogu da verujem da ste bili toliko "slobodni" (da ne kažem "drski") da pomenete SAP i Navision i to u negativnom kontekstu. Pa poštovani gospodine, oni su maltene izmislili ERP i imaju stotine hiljada instalacija u celom svetu, a vi imate 5 klijenta koji su strogo čuvana tajna. Ni SAP ni Navision NISU web aplikacije (iako imaju svoje podsisteme koji to jesu). Pa da li vi stvarno mislite da ste pametniji, i da će te da ubedite nas da ste vi sa vašom web aplikacijom pametniji od stotina inženjera (i čega sve već) u Microsoft-u i SAP-u ?

2. Ovde ste praktično sva rešenja u Srbiji etiketirali nalepnicom na koju piše da "klijent nije vlasnik svojih podataka". Koliko ja znam, praktično SVAKA iole ozbiljna poslovna aplikacija (bila to ERP ili ne) ima funkciju izvoza podataka u neki od standardnih formata ili koristi neki SQL server za čiji pristup, naravno, uvek možete dobiti potrebne podate. Prvo ste trebali malo da se upoznate sa ovime, i tvrdim vam da će 90% ozbiljnih firmi uvek dati klijentu model podataka, ukoliko to ovaj zatraži. A da ironija bude veća: kada klijent može da sve svoje podatke izveze recimo u Excel format i da dobije potrebnu dokumentaciju o strukturi podataka (što opet ponavljam da će 90% klijenata to dobiti ... možda neki sujetni "lokalni programer" ovo neće da preda klijentu, ali svaka iole ozbiljna aplikacija i iole ozbiljna firma ovo uredno dostavljaju na zahtev), e onda, po vama, klijent nije vlasnik svojih podataka. A kada se ti njegovi podaci nalaze na nekom tamo serveru kod nekog tamo Rajka Cvetkovića, e ... onda je on poptuni vlasnik podataka.... Dabome.

3. Kakve veze ima ovo predavanje predavanje o tome šta neka aplikacija treba da ima od podataka sa temom, a napominjem da je tema (iako vrlo tendenciozna) bila "OnLine Knjigovodstvo". Da ne citiram vaš mail u kome nas prosvetljavate o tome šta koja tabela treba da sadrži, moje pitanje je: zašto mislite da TAKO I SAMO TAKO treba da izgleda tabela, recimo matičnih podataka. I kakve veze ima sastav ove i svih ostalih tabela koje ste naveli sa ERP-om. Pa osnova ERP-a je PLANIRANJE i praćenje realizacije plana, pa zar je za to nephodno da neka tabela izgleda baš tako ? I kakve sada veze ima i ERP i tabele sa OnLine knjigovodstvom, tj. temom koju ste upravo VI postavili.

4. Da odgovorim na vaše pitanje: "pitam: Koji to softveri omogućuju zajedničko korišćenje agencija i klijenata, sem ako knjigovodje agencije ne dolaze kod klijenta da bi knjižili". Mogu odmah, onako iz prve ruke da vam nabrojim bar 2 rešenja koja te usluge pružaju davno pre nego što ste vi ovde pokušali da nas prosvetlite:
a. Pantheon. Odlično rešenje. Ima više desetina hiljada korisnika na Balkanu, ima podršku za sve države bivše YU i još neke u okruženju. Ima podsistem planiranja, te se može nazvati ERP-om. Ima razvijenu aplikaciju Otos koja služi za sinhronizovanje podataka. Ima uslugu "Pantheon hosting" koja upravo služi za knjigovodstvene agencije (i ne samo za njih). Potpuno se uklapa u vašu priču o tome kako korisnik može da pristupi svojim podacima bilo odakle u svetu. Ne mogu da vam dam informacije o njihovim klijentima obzirom da nisam ovlašćen, ali ne sumnjam da ih imaju dosta. NIJE web aplikacija. Više informacija zajedno sa referencom (koju vi nikako da nam pokažete, kako bi znali da li uopšte imate iskustva u materiji o kojoj nas podučavate) možete dobiti na www.datalab.rs .
b. BizniSoft. Ima više stotina korisnika u Srbiji i Crnoj Gori (uglavnom u Srbiji). U aktuelnoj verziji nema podsistem planiranja. Ima razvijenu aplikaciju BSReplication koja služi za sinhronizovanje podataka između dislociranih objekata preduzeća i/ili između firme i knjigovodstvene agencije. Ima uslugu "BizniSoft Live" koja služi i za knjigovodstvene agencije i za one koje to nisu (www.biznisoft.rs). Potpuno se uklapa u vašu priču o tome kako korisnik može da pristupi svojim podacima bilo odakle u svetu. Replikaciju i BizniSoft Live koristo veliki broj klijenata (posebno onih većih) i mnoge knjigovodstvene agencije, a na vaš zahtev vam mogu dostaviti izvod iz referentne liste (koja je zamislite - potpuno javna. I znate šta je još interesantno, nikada nam se ni jedan klijent sa liste nije požalio da su ga "napadali" zato što je na našoj ref.listi ... čudi me da se to vama uredno dešava,a pitam se zašto?) sa spiskom firmi koje koriste BizniSoft Live i onih koje koriste BSReplication. NIJE web aplikacija. Više informacija zajedno sa kompletnom referentnom listom (tačnije sa listom korisnika do 31.12.2010) možete dobiti na www.biznisoft.com .

(Ovo nisu reklame, već odgovor na pitanje, tačnije prozivku)

..... i tvrdim Vam da ima još puno ovakvih ili sličnih rešenja ... da ne pričam o svetski poznatim i priznatim imenima kao što su SAP i Navision (tačnije Microsoft Dynamic familija proizvoda) ... pa šta mislite kako su sve ove silne firme po Srbiji i njihove knjigovodstvene agencije radili i razmenjivali podatke pre nego što ste se vi pojavili ?

I na kraju, predložio bih moderatoru da potpuno obriše i ovu i prethodne teme sa svim njihovim postovima (uključujući i ovaj moj), zbog (kako je to neki komentator već naznačio) "veoma niskog kvaliteta komunikacije". Svi postovi su se svodili na priču "Ja vas napadam, a da vidim da li ćete vi smeti da se branite ... ja nemam ni jednog klijenta u Srbiji i baš me briga, mogu da prodajem maglu do besvesti, a čik da vidim da li neko sme da zucne, pa da mu ja onda kažem kako je web aplikacija prava stvar i kako su svi njegovi klijenti u stvari glupi što to koriste, jel nisu vlasnici ... pa ću njegovim klijentima da šaljem spamove (izvinjavam se ... da radim "email marketing" kako je to nazvao bisoness2online) kojima ću da im objašnjavam kako su kupili najgori softver koji postoji ... jel ja to znam ... ja sam to na Kipru radio za svetske firme ...

Nadam se da se sa idejom o brisanju ovih tema slažu i ostali članovi foruma.
[ business2online @ 12.03.2011. 22:55 ] @
Poštovani gospodine Živanoviću,

Zaista ne vidim razloga za toliko uzbudjenja. Verujem da je vaš softver odlično rešenje, sada sam probao da se logujem i nisao uspeo. Jedna stvar mi je stvarno zasmetala, jer je vaš softver isključio FireWall na mom PC-ju, tako da više nemam poverenja da ponovo probam. Žao mi je ali neću da razmišljam da li će vaš softver nešto da mi brčka po PC-ju.
[ p.zivanovic @ 12.03.2011. 23:22 ] @
Gospodine Cvetkoviću,

Pa vi i dalje nastavljate u istom tonu, jel to zato što ste ljuti ? :) Ja nisam posebno hvalio ni jedan softver, ja sam samo komentarisao vaše postove (ako malo bolje pogledate, nisam ništa loše napisao o vašem softveru). A vi sve što imate pametno da kažete je to da vam je neki software isključio firewall ... naravno, i vi i ja znamo da se to nije desilo. A što se tiče toga da niste mogli da ga pokrenete ... da li ste sigurni da ste dva puta kliknuli na ikonicu ? Probajte da kliknete jedanput, pa da pritisnete taster na kome piše ENTER, to obično pomaže .... :). Šalim se malo, nadam se da se ne ljtite, svejedno ... bio je to mudar potez ... ko zna šta će taj softver da "brčka" po vašem računaru ... možda je baš dizajniran da nam pošalje izvorni kod svemogućne business2online web aplikacije :).
[ business2online @ 12.03.2011. 23:34 ] @
Citat:
Pa vi i dalje nastavljate u istom tonu, jel to zato što ste ljuti ? :)


Da ljut sam na samoga sebe što sam bio toliko nepromišljen da preuzmem tu vašu client aplikaciju i pokrenem je. Ja volim da vidim šta moje kolege rade, radujem se svakom našem uspehu, ali kod nas se uspeh ne prašta. Gledao sam tudji svet kako se raduje uspehu drugih, što meni znači ako drugi mogu, moći ću i ja, da je uspeh moguć - a to je najvažnije.

Ako ovako obezbedjujete on-line usluge, onda "neka ide život". Potrudite se malo, suguran sam da vi to možete.
[ p.zivanovic @ 12.03.2011. 23:52 ] @
Citat:
business2online: Da ljut sam na samoga sebe što sam bio toliko nepromišljen da preuzmem tu vašu client aplikaciju i pokrenem je. .


Gotovo sad ... sad ste osuđeni na propast ... već koliko sutra sav vaš izvorni kod će biti na rapidshare-u :)

Citat:
business2online: Gledao sam tudji svet kako se raduje uspehu drugih, što meni znači ako drugi mogu, moći ću i ja, da je uspeh moguć - a to je najvažnije.

Ako ovako obezbedjujete on-line usluge, onda "neka ide život". Potrudite se malo, suguran sam da vi to možete.


Pa nemojte molim vas u tom tonu ... ne ide vam baš dobro ... dajte malo o ERP-u, web servisima, višeslojnoj arhitekturi, vlasništvom nad podacima, tabelama, poljima, Kipru ...
[ business2online @ 13.03.2011. 00:58 ] @
Citat:
Pa nemojte molim vas u tom tonu ... ne ide vam baš dobro ... dajte malo o ERP-u, web servisima, višeslojnoj arhitekturi, vlasništvom nad podacima, tabelama, poljima, Kipru ...


Sada biste više želeli da pisem o ERP-u, web servisima, višeslojnoj arhitekturi, vlasništvom nad podacima, tabelama, poljima, Kipru ... samo da ne pominjem ŠTA VAŠ CLIENT SOFTVER RADI NEOPREZNIM LJUDIMA.

Citat:
I na kraju, predložio bih moderatoru da potpuno obriše i ovu i prethodne teme sa svim njihovim postovima


a dobro da niste predložili da me obese na sred Terazija, a? jer to samo zbog postojanja pravog web browser klijenta?
[ p.zivanovic @ 13.03.2011. 01:26 ] @
Citat:
business2online: a dobro da niste predložili da me obese na sred Terazija, a? jer to samo zbog postojanja pravog web browser klijenta?


Da, da ... sigurno je to zbog toga ... :)
[ m.petrovic @ 13.03.2011. 01:55 ] @
Tema se zakljucava do daljeg zato sto razvoj diskusije ne odgovara standardima foruma.