[ Horvat @ 30.03.2011. 17:11 ] @
ovako, imam par nedoumica kako da resim neke problemcice, pisacu sve kako bi u obicnom dos prozorcetu kuckao, jer je sama "implementacija" u .bat jednostavna

pokrenem dos, odnosno command prompt i nalazim se u x:\blabla, a hteo bih da se prebacim u c:\lala
upisem cd c:\lala, ali mi i dalje bude "aktivno" x:\blabla, tek kada upisem c: me prebaci u c:\lala

moje pitanje je, da li postoji jednostavan nacin da samim upisom cd c:\lala (napominjem da ovo nije uvek c:, niti da je poznato uvek) me prebaci u taj dir, bez da moram naknadno jos "prebacivati slovo"?


drugo, da li postoji nacin da nadjem datoteku abc.xyz koja se nalazi u drugom direktorijumu u odnosu na onaj koji mi je trenutno "aktivan",a da ne moram prelaziti u isti?
(primer: sada sam u d:\alfa, a hocu da nadjem datoteku abc.xyz u e:\beta)

trece, da li sam dobro razumeo znacenje "tokena" i "delims" u for komandi?
pogledajmo ovaj primer:
Code:
@echo on & setLocal EnableDELAYedeXpansion
for /f "tokens=3 delims= " %%b in ('dir d:\ ^| find "bytes free"') do (
set G=%%b
echo !G! byte[s] >>neki.txt)

ako sam dobro razumeo, on prvo pronadje izraz "bytes free", i onda u tom redu token oznacava skup reci, a to je treci skup (prvi je broj koliko ima dir., drugi je dir(s), a treci je velicina, a 4. bi bio bytes?
a delims je sta razdvaja te skupove reci? u ovom slucaju razmak

ako je sve to tacno, kako bih bez find dela mogao da uradim isto ovo, samo sa tokenima i delims?

i sta je EnableDELAYedeXpansion
bez ovog ne radi ono iznad

toliko za sada :]