[ nessoje @ 14.05.2011. 13:43 ] @
Pozdrav.
Na koji način se u wpf aplikaciji dinamički povezuje ReportViewer controla za Reportom već kreiranim pomoću report wizarda?
ReportViewer1 je na formu ubačen preko WindowsFormsHost-a,

Kod:
//Autogenerisani kod za učitavanje podataka
Domis.dsIzvestaji dsIzvestaji = ((Domis.dsIzvestaji)(this.FindResource("dsIzvestaji")));
Domis.dsIzvestajiTableAdapters.viewPregledTableAdapter dsIzvestajiviewPregledTableAdapter = new Domis.dsIzvestajiTableAdapters.viewPregledTableAdapter();
dsIzvestajitblTabelaTableAdapter.Fill(dsIzvestaji.tblTabela);
//Report
this.ReportViewer1.Reset();
ReportDataSource rds = new ReportDataSource();
rds.Name = "tblTabela";
rds.Value = dsIzvestaji.tblTabela;
ReportViewer1.LocalReport.DataSources.Add(rds);
ReportViewer1.LocalReport.ReportEmbeddedResource = "Domis.ReportPretrazivac.rdlc";
this.ReportViewer1.ZoomMode = ZoomMode.Percent;
this.ReportViewer1.RefreshReport();

Po pokretanju ovog koda podaci se učitavaju u kontrolnom datagridu ali na reportViewer-u samo dobijam poruku:"A data source instance has not been supplied for the data source 'DataSet1'.

Koristim VS2010 sp1.
[ Dusan Kondic @ 17.05.2011. 07:59 ] @
Umesto
Code:
ReportViewer1.LocalReport.ReportEmbeddedResource = "Domis.ReportPretrazivac.rdlc";

probaj
Code:
RptViewer.LocalReport.ReportPath = AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory + PutanjaDoIzvestaja + ReportName;

i/ili pokušaj da proslediš kompletnu putanju do rdlc fajla. Naročito ako su ti fajlovi "Embeded resource".