[ Dejan Carić @ 23.05.2011. 18:19 ] @
Prilikom podnošenja prigovora operatoru na pruženu uslugu, isti zahteva da mu se pošalje skeniran potpis i lična karta kako bi se prigovor uzeo u razmatranje.
Jedini Zakon koji reguliše odnos telekomunikacionog operatora i korisnika usluge je Zakon o elektronskim komunikacijama, Sl. glasnik 45-10.
U Zakonu se nigde ne navodi lična karta ili potpis pa me zanima kako ovo može biti uslov (Srbija tm) za podnošenje prigovora i gde završavaju moji podaci, tj. ko sve ima pristup tim podacima kada to nigde nije regulisano.