[ nenadnesta @ 15.06.2011. 10:29 ] @
imam klasu Student

public class Student
{
private string ime;
private string prezime;

public Student()
{ }

public string Ime
{
get {return ime;}
set{ime = value;}
}

public string Prezime
{
get{return prezime;}
set{prezime = value;}
}
// overridovanje metode ToString()
public override string ToString()
{
return ime + " " + prezime ;
}

i dve forme, prvu FormStudenti, koja ima ListBox i dugme dodaj novog studenta

public partial class FormStudenti : Form
{
public FormStudenti()
{
InitializeComponent();
}
// klik na dugme "Dodaj novog studenta"
private void buttonDodaj_Click(object sender, EventArgs e)
{
// kreiranje nove forme tipa FormUnosNovogStudenta
FormUnosNovogStudenta frm = new FormUnosNovogStudenta();
DialogResult rez = frm.ShowDialog();
// unos novog studenta u listBox
if (rez == System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
listBoxStudenti.Items.Add(frm.Student1.ToString());
}
}

prilikom klika na dugme otvara se druga forma FormUnosNovogStudenta koja ima dva TextBoxa za
ime i prezime i dugme "Snimi" koje, kada se klikne na njega prikazuje ime i prezime studenta u ListBox-u prve forme

public partial class FormUnosNovogStudenta : Form
{
// deklarisanje privatnog atributa tipa Student
private Student student1;
// podrazumevani konstruktor
public FormUnosNovogStudenta()
{
InitializeComponent();
}
// property za pristup atributu student1
public Student Student1
{
get { return student1; }
set { student1 = value; }
}
// klik na dugme "Snimi"
private void buttonSnimi_Click(object sender, EventArgs e)
{
// kreiranje novog objekta tipa Student
student1 = new Student();
// pristup odgovarajucim atrubutima klase Student
student1.Ime = textBoxIme.Text;
student1.Prezime = textBoxPrezime.Text;
DialogResult = DialogResult.OK;
}

e sad ovako,
1.aplikacija ne radi, gde je greska u kodu ?
2.treba mi i blize objasnjenja za liniju koda

// deklarisanje privatnog atributa tipa Student
private Student student1;

sta znaci i koja je uloga ovog privatnog atributa klase Student

[ ravni @ 16.06.2011. 17:14 ] @
1. nece da se pokrene ili javlja neku gresku nakon pokretanja?

2. polje student1 ti sluzi da cuva vrednost Student1 propertija.
znam da nisam puno rekao ali zamisli polje kao kutiju koja sadrzi stvar, a property kao nekog robota koji dok vadi (stavlja) predmet u kutiju (iz nje) moze usput da obavi jos neku operaciju, npr da vidi da li je predmet veci od kutije