[ marijasale @ 30.09.2011. 14:49 ] @
Pozdrav. Treba mi pomoć oko ekstraprofita. Evo primera: Recimo da sam ja od početka godine, pa do sada zaradio 800.000 dinara, i da oktobra na moj račun "leže" 27.000 eura. Koliko će meni država da uzme od tih 27.000 eura? Sa svim taksama i porezima?
[ ljubisal @ 30.09.2011. 15:54 ] @
U tvom pitanju nema dovoljno elemenata za odgovor.

Moraš navesti vrstu prihoda, jer se ne oporezuje svaki prihod na isti način. Na neke prihode se plaća samo porez, a na neke i porez i svi doprinosi, a na treće samo porez i neki doprinosi...

Takođe, termin zaradio je vrlo problematičan kao termin, jer ga ne razumeju svi jednako. Možda je to samo prihod (primanje), te onda imaš bruto ili neto primanje (prihod).

Pretpostavljam da se svi ovi iznosi tiču tvog ličnog primanja (dakle nisi vlasnik ni preduzetničke radnje ni privrednog društva). I to je isto bitno.

Dalje za obračun ekstraprofita imaš umanjenje za izdržavane članove porodice.

Računica zavisi i od konačne prosečne bruto zarade u Srbiji za 2011. godinu. Taj podatak se objavljuje u februaru 2012. godine, a sada bi imao samo procenu.
[ marijasale @ 30.09.2011. 16:30 ] @
Hvala Vam na brzom odgovoru. Da pojasnim, 800.000 dinara je moja ukupna dosadašnja neto plata u firmi u kojoj sam radio. (Od početka godine do dana današnjeg) 27.000 eura je otpreminina koju dobijam od firme koju sam napustio. Nadam se da te informacije pomažu.
[ ljubisal @ 30.09.2011. 18:17 ] @
Što se tiče otpremnine, pretpostavljam da je to otpremnina dobijena kao višak.

Ako je to slučaj, na takvu otpremninu (mimo ekstraprofita) se plaća 20% poreza, na osnovicu umanjenu za 20% normiranih troškova, i to za iznos iznad neoporezivog iznosa. Ne znam da li je gorepomenuti iznos bruto ili neto, tj da li će ovaj porez firma da skine od 27.000 ili će da plati preko. Inače taj porez 20% se plaća prilikom isplate otpremnine, i u tehničkom smislu plaćanje tog poreza radi firma, a vodi se kao da ga je platio radnik (tj. primalac prihoda). A u suštinskom smislu zavisi od ugovora o radu, pravilnika o radu i/ili kolektivnog ugovora.

Neoporezivi iznos je najniži iznos otpremnine koji firma mora da isplati radniku koga je proglasila viškom. Ta otpremnina se računa na sledeći način - član 158 Zakona o radu:

"Otpremnina ne može biti niža od zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu za prvih 10 godina provedenih u radnom odnosu i četvrtine zarade zaposlenog za svaku narednu navršenu godinu rada u radnom odnosu preko 10 godina provedenih u radnom odnosu.

Zaradom se smatra prosečna mesečna zarada zaposlenog isplaćena za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kojem se isplaćuje otpremnina."

Sve se misli u bruto iznosu u smislu zakona o radu. Tj. bruto = neto + porez na platu + doprinosi na teret radnika. Ovde imaš Kalkulator za obračun plate pa sam izračunaj koliki je neoporezivi iznos za otpremninu u tvom slučaju (obrati pažnju na gornji citat zakona o radu - u godine staža se računa staž u svim firmama, a ne samo u toj koja ti isplaćuje otpremninu).

Pored plate u osnovicu za ekstra profit ulazi samo onaj iznos otpremnine na koji je plaćen porez. To je:
osnovica = otpremnina - neoporezivi iznos (sve u bruto iznosima)

Sabereš tu osnovicu sa tvojom bruto platom (po nekoj mojoj računici to je oko 1.100.000 dinara). Onda oduzmeš plaćene poreze i doprinose (za platu to je oko 300.000 dinara, za otpremninu moraš da izračunaš plaćeni porez) i oduzmeš tzv. lične odbitke

Lični odbici iznose - član 88 Zakona o porezu na dohodak građana:
"1) za poreskog obveznika - 40% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike;
2) za izdržavanog člana porodice - 15% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, po članu.
Ukupan iznos ličnih odbitaka iz stava 1. ovog člana ne može biti veći od 50% dohotka za oporezivanje."

Ako je takva cifra veća od 3-struke prosečne godišnje bruto plate u Srbiji (po nekoj proceni to je oko 1.800.000 dinara), na iznos preko toga platiš 10% poreza. Taj porez se plaća do 15. marta naredne godine.

Ako se pitaš zašto je ovo ovako komplikovano, to je slično kao kada u grupi programera svaki programer gleda samo da završi svoje, a posle ga nije briga da li će ceo program da radi.