[ paga @ 13.10.2011. 17:53 ] @
Šta bi se desilo , kad bi umesto fotona tj. sunčevih zraka sa Sunca umesto njih stizali elektroni (da ne pitam za neke krupnije elemente) ?
To je apsolutističko pitanje .

A drugo bi bilo , u kojoj meri se ovo i odvija u stvarnosti , da li stizu citavi elektroni do zemlje (ili protoni)?
[ Mikky @ 15.10.2011. 16:05 ] @
Kad bi samo stizali elektroni na zemlji bi bio potpun mrak, elektroni bi se odbijali od magnetnog polja zemlje a sunce bi postala dzinovska pozitivno naelektrisana kugla sa masom koja se stalno smanjuje i naelektrisanjem koje stalno raste. A elektroni nisu elementi nego elementarne cestice od kojih se sastoje elementi. A za drugo pitanje odgovor je da se emitovanje nekih naelektrisanih cestica sa sunca odvija u nekoj meri ali ni priblizno broju fotona.

Mastovitiji si od pisaca naucne fantastike ali bih ti preporucio da umesto zapocinjanja te karijeru uzmes malo neku knjigu fizike u ruke :)
[ allbatros @ 10.11.2011. 07:36 ] @
Do Zemlje što šta stiže kroz kosmičko zračenje, samo se u dodiru sa atmosferom to raspada na gomilu čestica. Npr jedan od dokaza STR (dilatacija vremena) se dokazuje baš preko kosmičkog zračenja! Mioni imaju vrlo kratak period poluraspada, međutim ako uzmemo u obzir dilataciju vremena (tj. za mione vreme njihovog raspada u njihovom sistemu je vrlo malo, ali za posmatrača sa Zemlje dovoljno da detektuje mione na površini Zemlje).