[ sparc @ 14.11.2011. 11:23 ] @
Kako kroz jedan upit napraviti rang listu po svim kategorijama.
SELECT TOP 3 Kategorija, Ucesnik, Rezultat FROM Rezultati WHERE Kategorija ="Ä" ORDER BY Rezultat
UNION
SELECT TOP 3 Kategorija, Ucesnik, Rezultat FROM Rezultati WHERE Kategorija ="B" ORDER BY Rezultat
UNION
SELECT TOP 3 Kategorija, Ucesnik, Rezultat FROM Rezultati WHERE Kategorija ="C" ORDER BY Rezultat
UNION
......
kada postoji tabela kategiorija
[ Dusan Kondic @ 14.11.2011. 11:59 ] @
Pogledaj temu "Mozgalice, novi ciklus, #1, druga najveca plata"
Rešenje bi moglo da bude npr.
Code:

WITH TriNajbolja(Kategorija, Ucesnik, Rezultat, RNum) AS 
(SELECT Kategorija, Ucesnik, Rezultat, 
ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY Kategorija ORDER BY Rezultat DESC) AS RNum 
FROM Rezultati)

SELECT Kategorija, Ucesnik, Rezultat, RNum FROM TriNajbolja WHERE RNum < 4

Pitanje je šta želiš da prikažeš kada imaš više istih rezultata?