[ Irwein @ 24.11.2011. 13:31 ] @
Postovani,

Pocetnik sam sa radom u MatLab-u. Do sada sam izbegavala da pisem poruke po forumima i trudila sam se da sama resim zadatke.

Medjutim, ovaj put nisam uspela u tome.

Radim na analizi kretanja kod ljudi. Dobijam prostorne krive koje dalje obradjujem u MatLab-u i izracunavam neke parametre koji su potrebni lekarima. Sada treba da izracunam ugao izmedju normala dve krive. Obzirom da imam koordinate tacaka i na osnovu njih kreiram krive, treba da u svakoj tacki izracunam normalu na krivu i da nadjem ugao izmedju normala za svaki par korespodentnih tacaka.

Pokusala sam da napisem kod, ali mi se cini da ne radi dobro. Ukoliko mozete da mi pomognete bila bih Vam mnogo zahvalna.

Kod:
%Citanje .xls fajla
a = xlsread('Marker femur-koleno_IP_24.05.P.xls');
b = xlsread('Marker tibia-koleno_IP_24.05.P.xls');

%Definisanje x i y koordinata u fajlu a
x1 = a(:,1);
y1 = a(:,2);

%Definisanje x i y koordinata u fajlu b
x2 = b(:,1);
y2 = b(:,2);

%broj vrsta
i1=219;

%jedinicni vektor normale
n=[1 1]

%Stanpanje krivih
plot(x1,y1,'r',x2,y2,'b')

hold on

%Definisanje tacaka (r0 & r0tt) na krivama na kojim zelim da plotujem vektor naromale; k i p definisane tecka i vektori na njim; definisanje ugla izmedju vektora normala - ang

for i=1:i1
r0=[x1(i) y1(i)];
r0tt=[x2(i) y2(i)];
k=quiver(r0(1), r0(2), n(1), n(2));
p=quiver(r0tt(1), r0tt(2), n(1), n(2));
ang(i) = (180/pi)*(atan2(abs(r0(1)*n(2)-n(1)*r0tt(2)),r0(1)*r0tt(1)+n(1)*n(2)));
end

hold off

Unapre zahvalna,

Suzana

--
Sa postovanjem,

Irwein