[ MrNash @ 29.12.2011. 20:00 ] @
Pozdrav!
Napisao sam vb.net servis ciji je zadatak da otvori word dokument, izvrsi zamjenu
odredjenih karaktera u dokumetnu i snimi izmjene. Kod je ispod:

Dim oWord As Object
Try
oWord = CreateObject("Word.Application")

oWord.Documents.OPEN("C:\Temp\test.doc")
oWord.SELECTION.FIND.Execute("&01&", False, False, False, False, False, True, 1, False, cIme, 2)
oWord.SELECTION.FIND.Execute("&02&", False, False, False, False, False, True, 1, False, cAdresa, 2)

oWord.Documents.save()
oWord.Documents.close()
oWord.Quit()
Catch ex As Exception
rezultat = ex.Message
Return rezultat
Exit Function
End Try

Kod radi na mom racunaru medjutim ne i kada servis postavim na web server.
Najprije sam dobijao izuzetak "cannot create ActiveX component" medjutim to sam rjesio tako sto
sam useru NETWORK SERVICE dao prava nad Word-ovim DCOM objektom.
Sada jednostavno dobijem izuzetak sa porukom "command failed".
Na web serveru je instaliran OFFICE 2007 i kada pokrenem web servis u Task Manager-u vidim proces
WINWORD.EXE pod user-om NETWORK SERVICE.
Pretpostavljam da se komanda oWord = CreateObject("Word.Application") uspjesno izvrsi ali da nastane
problem kod oWord.Documents.OPEN("C:\Temp\test.doc"). Nad navedenim .doc fajlom su prava Everyone/Full Control.

Ima li neko ideju?
[ MrNash @ 30.12.2011. 12:35 ] @
Samo da obavjestim da sam rjesio problem.
Potrebno je u web.config fajlu web servisa dodati

<identity impersonate="true" userName="username" password="password" />

to jest omoguciti da se web servis na serveru pokrene pod domenskim nalogom
koji moze da pokrene MS Word. Kada se pokrene pod default-nim IIS nalogom
(NETWORK SERVICE) pokrene se MSI Installer (prvo pokretanje pod tim user-om)
koji zezne stvar.