[ mija984 @ 11.01.2012. 18:12 ] @
Pisem seminarski Rad u kojem opisujem UML na primeru Biblioteka
Slučajevi upotrebe programa Biblioteka suTokovi događanja za pojedinačne slučajeve upotrebe

Slučaj upotrebe Dodaj knjigu
Use Case Dodaj knjigu se pokreće kada korisnik klikne na dugme Add u glavnom prozoru. Pojavljuje se dijalog boks s naslovom Nova knjiga koji sadrži polja koja će korisnik popuniti podacima za novu knjigu (kao što su naslov, ime autora i ostale informacije). Dijalog se može zatvoriti klikom na OK ili Cancel. Ako je odabrano dugme OK, nova knjiga se dodaje na kraj biblioteke i naslov knjige se dodaje na kraj liste naslova u glavnom prozoru. Ako korisnik klikne na dugme Cancel, napravljene promene se ne unose ni u biblioteku, ni u glavni prozor.

Slučaj upotrebe Ispravi knjigu
Slučaj upotrebe Ispravi knjigu se pokreće kada korisnik selektuje naslov iz liste u glavnom prozoru, a zatim klikne dugme Edit. Drugi način je kada korisnik dvoklikne naslov knjige. U oba slučaja se pojavljuje dijalog boks sa naslovom Izmena /naslov knjige/, koji sadrži aktualne informacije o odabranoj knjizi (osim naslova knjige, koji se vidi samo u naslovu). Korisnik tada može urediti pojedina polja. Dijalog se može zatvoriti klikom na OK ili Cancel. Ako je kliknuto dugme OK, u biblioteci se ažurira stavka za odabranu knjigu kako bi se prikazale sve promene od strane korisnika. Ako je odabrano dugme Cancel, nema promene na biblioteci.

Slučaj upotrebe Obriši knjigu
Ovaj Use Case se pokreće kada korisnik selektuje knjigu iz liste naslova u glavnom prozoru, a zatim klikne na dugme Delete. Pojavljuje se dijalog boks koji od korisnika traži potvrdu brisanja ove knjige. Dijalog se može zatvoriti klikom na OK ili Cancel. Ako je odabrano dugme OK, stavka u biblioteci za odabranu knjigu se briše i naslov knjige se briše iz spiska naslova u glavnom prozoru. Ako korisnik klikne dugme Cancel, nema promena ni u biblioteci ni u glavnom prozoru.

Slučaj upotrebe Sortiraj listu po naslovu
Ovaj slučaj upotreba se pokreće kad korisnik klikne dugme Sortiraj po naslovu u glavnom prozoru. Stavke u biblioteci su poređane abecednim redom po naslovu knjige, a lista u glavnom prozoru je ažurirana kako bi prikazala ovaj poredak.

Slučaj upotrebe Sortiraj listu po autoru
Use Case Sortiraj listu po autoru je pokrenut kada korisnik klikne na dugme Sortiraj po autoru na glavnom prozoru. Stavke u biblioteci su poređane abecednim redom po imenu autora knjige, a lista u glavnom prozoru je ažurirana kako bi prikazala ovaj poredak.

Slučaj upotrebe Ispiši stavke
Slučaj upotrebe Ispiši stavke se pokreće kad korisnik odabere komandu Print iz File menija. Prikazuje se Save File dijalog i korisnik može da odabrere datoteku za ispis podataka. (Ukoliko korisnik u dijalogu odabere Cancel, operacija Print se otkazuje.) Trenutni sadržaj biblioteke se ispisuje u navedeni fajl (po trenutnom redosledu) koristeći dogovoreni format. Podaci u samom programu se ne menjaju.

Slučaj upotrebe Napravi novu biblioteku
Ovaj Use Case se pokreće kada korisnik odabere komandu New iz File menija. Ako je sadržaj trenutne biblioteke promijenjen od zadnje uspešne operacije New, Open, Save, ili Save as..., pokreće se ekstenzija Ponuda za snimanje promena. Ako korisnik ne otkaže operaciju, otvara se nova, prazna biblioteka i zamenjuje trenutnu biblioteku. Kao rezultat toga, spisak naslova u glavnom prozoru se prazni, trenutni fajl postaje nedefinisan i naslov glavnog prozora postaje Nova biblioteka. (NAPOMENA: Ovi uslovi će biti na snazi i kada se program prvi put pokrene.)

Slučaj upotrebe Otvori postojeću biblioteku
Ovaj slučaj upotrebe je pokrenut kada korisnik odabere komandu Open iz File menija. Ako je sadržaj trenutne biblioteke promenjen od zadnje uspješne operacije New, Open, Save, ili Save as..., pokreće se ekstenzija Ponuda za snimanje promena. Ako korisnik ne otkaže operaciju, prikazuje se dijalog za učitavanje fajla, a korisnik može da odabere datoteku za otvaranje. Nakon što korisnik odabere datoteku, trenutna biblioteka se zamenjuje učitanom bibliotekom. Kao rezultat toga, u spisak naslova u glavnom prozoru se zamenjuje učitanim podacima, otvoreni fajl postaje trenutni fajl, a naslov glavnog prozora postaje naziv otvorenog fajla. (Ukoliko korisnik u dijalogu odabere Cancel ili pokušaj čitanja fajla rezultuje greškom, trenutna biblioteka ostaje nepromenjena. Ako je rezultat otkaza greška pri čitanju datoteke, prikazuje se dijalog boks koji upozorava korisnika na grešku.)

Slučaj upotrebe Snimi biblioteku
Slučaj upotrebe Snimi biblioteku se pokreće kad korisnik odabere Save iz File menija. (Save opcija je onemogućena, zasivljena, ako nije bilo promene na biblioteci od zadnje New, Open, Save ili Save As... operacije.) Ako postoji trenutni fajl, trenutna biblioteka se snima u njega. (Ako pokušaj upisivanja u fajl rezultuje greškom, prikazuje se dijalog boks upozorenja za korisnika.) Ako nema trenutnog fajla, pokreće se Use Case Snimi biblioteku kao... umesto ovog. U svakom slučaju, trenutna biblioteka i lista naslova ostaju nepromijenjene.

Slučaj upotrebe Snimi biblioteku kao...
Use Case Snimi biblioteku kao... se pokreće kada korisnik odabere komandu Save as... iz File menija. (Save as... opcija je uvek na raspolaganju.) Prikazuje se dijalog za snimanje fajla i korisnik može da odaberete naziv fajla u koji će sda snimi biblioteku. (Ukoliko korisnik u dijalogu odabere Cancel, operacija se otkazuje.) Trenutna biblioteka se snima u navedenu datoteku, fajl u koji je snimljena postaje trenutni fajl i njegov naziv se prikazuje kao naslov glavnog prozora. (Ako pokušaj upisivanja u fajl rezultuje greškom, prikazuje se dijalog boks upozorenja za korisnika, a trenutni fajl i naslov glavnog prozora se ne menjaju.) U svakom slučaju, trenutna biblioteka i lista naslova ostaju nepromenjene.

Slučaj upotrebe Zatvori program
Ovaj Use Case se pokreće kad korisnik odabere Quit iz File menija ili klikne na dugme za zatvaranje na glavnom prozoru. U svakom slučaju, ako je bilo promene na biblioteci od zadnje New, Open, Save ili Save As... operacije, izvršava se ekstenzija Ponuda za snimanje promena. Osim ako korisnik ne otkaže operaciju, program se prekida.

Ekstenzija Ponuda za snimanje promena
Ponuda za snimanje promena se inicializuje unutar slučajeva upotrebe Napravi novu biblioteku, Otvori postojeću biblioteku ili Zatvori program, ako je bilo promene na trenutnoj biblioteci od zadnje New, Open, Save ili Save As... operacije. Prikazuje se dijalog boks koji obaveštava korisnika da postoje promene koje nisu snimljene i daje mu izbor da ih snimi, ne snimi ili da otkaže operaciju. Ako korisnik odabere snimanje promena, izvršava se slučaj upotrebe Snimi biblioteku (što može dovesti do izvršenja slučaja upotrebe Snimi biblioteku kao... ako nema definisanog trenutnog fajla). Ako korisnik odabere da ne snimi izmene, jednostavno se nastavlja izvorna operacija. Ako korisnik odabere otkazivanje operacije (ili otkaže snimanje fajla u dijalogu), originalna operacija se otkazuje.

Analiza

Pregled slučajeva upotrebe ukazuje na to da će sledeći elementi biti deo sistema:

Jedinstveni entitet koji predstavlja trenutnu biblioteku sa kojom program radi (Library).
Proizvoljan broj entiteta, od kojih svaki predstavlja jednu od knjiga u trenutnoj biblioteci (Book).
Granični objekat koji predstavlja interfejs između bibliotečkog sistema i koristika (LibraryGUI).
Granični objekat koji predstavlja interfejs između bibliotečkog sistema i fajl sistema na disku (FileSystem).
Objekat kontroler koji izvršava slučajeve upotrebe kao odgovor na komande koje korisnik zadaje putem korisničkog interfejsa (LibraryController). (Za ovako mali program, dovoljan je samo jedan kontroler.)

Razni slučajevi upotrebe rade sa sledećim objektima:

U slučaju upotrebe Dodaj knjigu dobijamo nove informacije od korisnika, a zatim saopštavamo objektu Library da u svoju kolekciju doda novu knjigu pomoću ove informacije.

U slučaju upotrebe Ispravi knjigu prikazujemo trenutne informacije o odabranoj knjizi (dobijene iz biblioteke), zatim dozvoljavamo korisniku da unese nove informacije u razna polja, a zatim saopštavamo objektu Library da napravi promene.

U slučaju upotrebe Obriši knjigu, tražimo od korisnika da potvrdi brisanje, a zatim saopštavamo objektu Library da ukloniti ovu knjigu iz svoje kolekcije.

U slučaju upotrebe Sortiraj listu po naslovu saopštavamo objektu Library da preuredi svoju kolekciju po naslovima knjige.

U slučaju upotrebe Sortiraj listu po autoru, saopštavamo objektu Library da preuredi svoju kolekciju po imenu autora knjige.

U slučaju upotrebe Napravi novu biblioteku stvaramo novi Library objekat.

U slučaju upotrebe Otvori postojeću biblioteku od korisnika dobijamo podatke o fajlu, a zatim saopštavamo FileSystem objektu da učita Library objekat iz ovog fajla.

U slučaju upotrebe Snimi biblioteku treba da utvrdimo da li trenutni Library objekat sadrži informaciju o fajlu iz kojeg je učitan, odnosno u koji je zadnji put snimljen. Ako informacija postoji, saopštavamo FileSystem objektu da trenutni Library objekat snimi u ovu datoteku. (Ako informacija ne postoji, izvršava se slučaj upotrebe Snimi biblioteku kao...)

U slučaju upotrebe Snimi biblioteku kao..., od korisnika dobijamo podatke o fajlu, a zatim saopštavamo FileSystem objektu da trenutni Library objekat snimi u ovu datoteku.

U slučaju upotrebe Ispiši stavke saopštavamo Library objektu da ispiše svoju kolekciju u zadatom redosledu.

Slučaj upotrebe Zatvori program ne uključuje bilo koji od drugih objekata.

Ekstenzija Ponuda za snimanje promena može uključiti izvršavanje slučaja upotrebe Snimi biblioteku.


Na osnovu Ovo Treba da napravim CRC karticu klase Library.
[ Jova91 @ 13.01.2013. 11:38 ] @
Zanima me,jesi li nasla rijesenje za ovo? :D
[ mija984 @ 13.01.2013. 18:40 ] @
Jeste Nasao SAM resenje