[ skymusic @ 25.01.2012. 01:01 ] @
Bilans stanja na dan 31.12.2009. preduzeća "AA" izgleda ovako:

Pitanja:

Pogledajte bilans stanja preduzeća "AA", koja pravila finansiranja su primenjena u konkretnom slučaju?
Šta možete zameriti Finansijskom menadžmentu preduzeća "AA"?
[ Java Beograd @ 25.01.2012. 07:11 ] @
Peviše kapitala uloženo u sirovine i materijal, tj. neracionalna nabavka sirovina i materijala.
[ skymusic @ 25.01.2012. 13:20 ] @
predpostavljam da su u slucaju na slici primenjena vertikalna pravila finansiranja sto znaci
Vertikalna pravila finansiranja

Određuju kakav treba da bude odnos pojedinih delova pasive, izvora finansiranja po poreklu (sopstveni i tuđi) i po raspoloživosti izvora (kratkoročni i dugoročni). Teži se da se kroz strukturu kapitala obezbedi rentabilnost, sigurnost, nezavisnost i elastičnost finansiranja.

e sad malo me zbunjuje i to da u nekom slucaju mogu da se vide na slici i horizontalna pravila

Horizontalna pravila finansiranja

Horizontalna pravila finansiranja ukazuju na to kakav treba da bude odnos između pojedinih delova aktive (imovine) i pojedinih delova pasive (izvora) da bi se postigla i održavala solventost i rentabilnost preduzeća. Najvažnija horizontalna pravila finansiranja su:

Zlatno bankarsko pravilo
Zlatno bilansno pravilo
Finansiranje dugoročnih ulaganja
Finansiranje kratkoročnih ulaganja

ali s obzirom da ih ima 4 ipak bi trebalo da su vertikalna primenjena u bilansu na slici ?
[ skymusic @ 29.01.2012. 01:46 ] @
Pretpostavimo da neko preduzeće želi da kupi deo proizvodne opreme u vrednosti od 148 000 eura na kredit sa rokom otplate od 7 godina i sa godišnjom kamatnom stopom od 12 %. Ako plan otplate kredita izgleda ovako:
Pitanja:

Kolika će iznositi glavnica u 6. godini otplate kredita?
Kolika će iznositi kamata u 5. godini otplate kredita?