[ xcsdsgn @ 05.04.2012. 15:33 ] @
Poštovani,

potrebna mi je pomoć oko izrade upita da li kao view ili kao query nebitno.

Naime, ono što moram rešiti je u suštini ovako...


Polja u tabeli :

odgid (int)
p1 varchar
p2 varchar

Kako da napravim od kolona redove i da mi se nabroje p1 i p2...itd:

Primer:
p1 sadrži:
Redovne studije (budžet ili samofinsirajući)
Redovne studije (budžet ili samofinsirajući)
Studije na daljinu

p2 sadrži:
Treću
Četvrtu

Krajnje....

Redovne studije (budžet ili samofinsirajući) ----- 2
Studije na daljinu ----- 1
Treću ---- 1
Četvrtu ---- 1[ bogdan.kecman @ 05.04.2012. 23:53 ] @
aj ti napravi lepo jedan "create table ....; insert into ... ; insert into ...." pa da vidimo sta si zamislio, koliko ja vidim za sada to sto si zamislio ne valja
[ xcsdsgn @ 06.04.2012. 01:13 ] @

Zadatak:

1. U koji oblik studiranja ste sada uključeni?
1. Redovne studije (budžet ili samofinsirajući)
2. Studije na daljinu

2. Koju godinu studija ste upisali?
1. Prvu
2. Drugu
3. Treću
4. Četvrtu
5. Specijalističke studije
6. Master studije

3. Da li ste zadovoljni postignutim uspehom?
1. Da,
2. Da i ne.
3. Ne

4. Šta su glavni uzroci zbog kojih niste postigli bolji uspeh?
1. Ne vidim perspektivu kad diplomiram;
2. Studiram uz rad;
3. Slaba komunikacija sa profesorima;
4. Često nedostupan nastavni materijal;
5. Konzervativan način predavanja (bez podrške IKT, nedostatak primera iz prakse);
6. Destimulativno okruženje;
6. Nešto drugo. Šta?___________________________________________
________________________________________________________________

5. Da li ste upisali fakultet koji ste želeli odnosno za koji ste imali sklonosti?
1. Da, u potpunosti;
2. Da, uglavnom;
3. I da i ne;
4. Uglavnom nisam;
5. To je bio prinudan izbor.

Ja sam napravio tabelu:

-- Table: odgovori

-- DROP TABLE IF EXISTS `odgovori`;

CREATE TABLE `odgovori` (
`odid` int AUTO_INCREMENT NOT NULL,
`ime` varchar(100) CHARACTER SET `utf8` COLLATE `utf8_general_ci` NOT NULL,
`email` varchar(100) NOT NULL,
`ip` varchar(100) NOT NULL,
`p1` varchar(100) CHARACTER SET `utf8` COLLATE `utf8_general_ci` NOT NULL,
`p2` varchar(100) CHARACTER SET `utf8` COLLATE `utf8_general_ci` NOT NULL,
`p3` varchar(100) CHARACTER SET `utf8` COLLATE `utf8_general_ci`,
`p4` varchar(100) CHARACTER SET `utf8` COLLATE `utf8_general_ci`,
`p5` varchar(100) CHARACTER SET `utf8` COLLATE `utf8_general_ci`,
`datum` varchar(15) NOT NULL,
`vreme` varchar(15) NOT NULL,
/* Keys */
PRIMARY KEY (`odid`)
) ENGINE = MyISAM
CHARACTER SET `latin2` COLLATE `latin2_bin`;

Probao sam da kolone prebacim u redove:

-- Procedure: analitika

-- DROP PROCEDURE IF EXISTS `analitika`;

DELIMITER |

CREATE DEFINER = 'root'@'localhost' PROCEDURE `analitika` ()
BEGIN
select p1,
count(p1)
from ( select p1 as p1
from `odgovori`
union all
select p2 as p2
from `odgovori`
union all
select p3 as p3
from `odgovori`
union all
select p4 as p4
from `odgovori`
union all
select p5 as p5
from `odgovori`

) t
group by t.p1
order by count(p1) desc;
END|

DELIMITER ;
[ bogdan.kecman @ 06.04.2012. 05:01 ] @
sad posle ovog create dodaj jos jedno 10 slogova sa podacima (insert ovo ono..)
i onda napisi kako hoces da ti izgleda izlaz

pitanja
1. zasto ti je p1 varchar?
2. zasto ti je p2 varchar?
3. zasto ti je p3 varchar?
4. zasto p4 nisi podelio na int+varchar?
5. zasto ti je p5 varchar?

[ xcsdsgn @ 06.04.2012. 07:34 ] @
Menjam sve samo mi kazite postupak koji da primenim.

Koliko sam razumeo da umesto varchar bude integer a odakle cu odgovore da vucem, da li da budu u nekom Array-u?
[ bogdan.kecman @ 06.04.2012. 13:00 ] @
?!