[ zzzz @ 06.04.2012. 01:22 ] @
Ovaj interesantan eksperimenat iz 1923 godine,a zasnovan na Sanjakovom otkriću iz 1913, zaslužuje mnogo veću pažnju nego što je to sada slučaj.Dokazali su da rotacija zemlje može da se testira metodom interferencije svjetlosti.U to nema sumnje,ali malo gdje se spominje kako su ti eksperimenti tekli,i koje nevolje su ih pratile.
Naprimjer dr.Keli iznosi neka svoja saznanja ovdje:
Da li su Majklson i Gale štimovali eksperiment?Po svoj prilici jesu.Razmotrimo sve detalje kako bi to otkrili.
[ zzzz @ 06.04.2012. 23:54 ] @
atelago:
"Na koji način bi se mogla pomoću Sagnac-ovog uređaja ustanoviti brzina rotacije Zemlje ako je ta brzina konstantna? "
Zamišljeno je,a i eksperimentalno odrađeno u M-G eksperimentu promjenom površine optičke petlje A.Najprije se snimi položaj interferentnih pruga kad je A zanemarivo malo,a zatim kad je značajno veliko i izaziva mjerljiv fazni pomak.

Sanjak je stvarno eksperimentom utvrdio promjenu interferentne slike pri promjeni brzine rotacije.Pripisao je to postojanju mirnog etra.Formula za fazni pomak:
je izvedena pomoću vremenske razlike.Obrnuto usmjereni snopovi svjetlosti na kružnoj putanji imaju relativne brzine c+v i c-v.Zapravo trebala bi glasiti ovako:
R je radijus kružne petlje.Dakle put (obim kružnice) dijelimo sa brzinom svjetlosti i dobijemo vrijeme,a zatim to pomnožimo sa obodnom brzinom da bi dobili razliku puta kojih imamo dva puta (sa obe strane po jednom).Ovaj ukupni put podjelimo sa talasnom dužinom da dobijemo broj perioda.(Odbačene veličine drugog reda radi jednostavnosti izraza i zanemarivog uticaja.)
Ubacivanje površine A nema nikakvo opravdanje,zapravo to je gruba greška.Izgleda mi namjerna.U konkretnom eksperimentu A=ab,površina pravougaonika!
Ali nije samo tu problem...
[ zzzz @ 08.04.2012. 09:41 ] @
Majklson-Gale eksperiment nije išao sasvim glatko kao što izgleda u ovoj prezentaciji:
http://www.scribd.com/doc/7326...Michelson-Gale-experiment-1925

Prvi pokušaji na padinama nekog brda su propali zbog raznih smetnji pa se prešlo u ravnu preriju blizu Čikaga.Pravougaonik duže strane 2010 stopa usmjerene istok zapad i širok 1113 stopa,napravljen je od vodovodnih cijevi.Vakum pumpe su odstranile smetnje prašine.Nulta interferentna slika je pravljena na prikraćenom pravouganiku prikazanom na fig.14 navedenog linka.Izmjereni fazni pomak interferentnih linija je dat u tablici fig.15.Prosječna vrijednost od prikazana 263 mjerenja je 0.23.

Eksperimentalni prosjek se neobično dobro slaže sa "predviđanjem" izračunatim po formuli
-Talasna dužina je bila 570 nm.
-Projekcija površine na ekvatorijalnu ravan je 138459 m^2.
(geografska širina je 41°46`)
-Ugaona brzina Zemlje je 0.0000544 s^-1.
Iz ovoga izračunato je: P=0.236
Mjerenja se kreću od P=-0.o5 do P=0.55.Nevjerovatno dobro uštimovan prosjek za ovakvo rasipanje!


1)Iz raznih izvora se mogu iskopati još neki rezultati mjerenja koji nisu navedeni u konačnom saopštenju.Dimenzije pravougaonika su nekoliko puta prepravljane.Zašto?
2)Utrošeno je preko 2 km cijevi,a ni riječi o pokušaju da se sa njima zahvati maksimalna površina A?Naprimjer 1560x1560 stopa.
3)Ako teren nije dozvoljavao takvu širinu,zašto nisu uzeli neke okrugle brojeve naprimjer 2000x1000 stopa?
4)Zataškava se prvo Majklsonovo teoretsko predviđanje po formuli:
i koje je dvostruko manje od onog u završnom saopštenju.

Da li je Majklsonova formula pogrešna?....
[ zzzz @ 08.04.2012. 10:57 ] @
Majklsonov račun se zasnivao na pretpostavci koju je izložio Sanjak.
Do faznog pomaka dolazi zbog razlike u brzinama svjetlosti pri kretanju u suprotnim smjerovima.Svjetlost putuje kroz miran eter brzinom c dok Zemlja rotira u njemu.
Projekcija pravougaonika axb na ekvatorijalnu ravan ukazuje da je obodna brzina veća na južnijoj stranici nego na sjevernoj.Njihova razlika je Dv=wr1-wr2=wb (w je ugaona brzina).Zbog suprotno usmjerenih snopova ova razlika se za jedan smjer dodaje,a za drugi oduzima.
Vrijeme trajanja te razlike je t=a/c pa je razlika u putevima wb*2a/c.
Podjelimo to sa talasnom dužinom dobijemo fazni pomak.

Dakle Majklson se držao izvorne Sanjakove hipoteze pa je po tome
ispravno!
Ali ako eksperiment daje nešto drugo,po tom kriterijumu je neispravno.
Ispada da je Sanjakova hipoteza možda neispravna.

Zvanično saopštenje sadrži "predviđanje" koje se slaže sa prethodno izmjerenim veličinama.Formula:
Ovdje "A" predstavlja projekciju površine petlje na ravan okomitu na os rotacije.Petlja je zatvorena linija po kojoj putuju dva snopa svjetlosti u suprotnim smjerovima.

Kako je nastalo "A"?
Formula je izvođena na petlji oblika kružnice kojoj je centar ujedno i centar rotacije.Obodna brzina petlje je v=wR.Obim petlje je 2(pi)R.
Vrijeme da svjetlost obiđe okolo je t=2(pi)R/c.Razlika pređenih puteva suprotno usmjerenih snopova svjetlosti je 2tv.
Odatle DL=2*2*(pi)*R*w*R/c.
Uočimo ovo (pi)*R*R=A..površina kruga!!!,divno.
DL=4A*w*/c odavdje slijedi zaključak:
Bez obzira kako petlja izgleda,ni gdje je centar rotacije,fazni pomak je proporcionalan površini petlje.
Ovakav način zaključivanja je ispod svakog nivoa pristojnosti.
[ atelago @ 12.04.2012. 06:13 ] @
Meni ne polazi za rukom da nađem negde kako izgledaju interferentne slike kod Sagnac-ovog uređaja.
Da li su to paralelne, zakrivljene pruge, koncentrični krugovi ili nešto treće?