[ elmagio @ 14.05.2012. 08:03 ] @
Pozdrav,

Imam dvije tablice koje nemaju stupce tj.podatke preko kojih bih povezao sa
JOIN.

Primjer:

Tablica 1 ima polja šifra_kupca,EAN_kod
Tablica 2 ima polja šifra_artikla,naziv,jm

Pitanje:
Kako napraviti upit da mi se prikažu svi kupci sa svim artiklima. Značim
imam recimo 10 kupaca
i 100 artikala. Meni treba da bude prvo za prvog kupca šifra i 100 artikala
poslije druga šifra kupca pa opet 100 artikala.


šifra_kupca--------EAN_kod----------šifra_artikla---------naziv
10--------------------3850001234567-----150----------------aaaaa
10--------------------3850001234567-----120----------------bbbb
20--------------------3850001234568-----150----------------aaaaa
20--------------------3850001234568-----120----------------bbbb
30--------------------3850001234577-----150----------------aaaaa
30--------------------3850001234577-----120----------------bbbb
[ Dusan Kondic @ 14.05.2012. 08:38 ] @
Pomoću Dekartovog (Kartezijanskog) proizvoda (CROSS JOIN)

Code:

DECLARE @T1 TABLE (SifraKupca VARCHAR(10), EAN_Kod VARCHAR(20))
DECLARE @T2 TABLE (SifraArtikla VARCHAR(10), Naziv VARCHAR(50), jm VARCHAR(10))

INSERT INTO @T1 (SifraKupca, EAN_Kod) VALUES('10', '3850001234567')
INSERT INTO @T1 (SifraKupca, EAN_Kod) VALUES('20', '3850001234568')
INSERT INTO @T1 (SifraKupca, EAN_Kod) VALUES('30', '3850001234577')

INSERT INTO @T2 (SifraArtikla, Naziv, jm) VALUES('150', 'aaaaa', 'kom')
INSERT INTO @T2 (SifraArtikla, Naziv, jm) VALUES('120', 'bbbb', 'l')

SELECT SifraKupca, EAN_Kod, SifraArtikla, Naziv FROM @T2 CROSS JOIN @T1
[ elmagio @ 14.05.2012. 09:05 ] @

Zahvaljujem se. Koji lak odgovor a nikako se nisam mogao sjetiti CROSS JOIN. :)


Još jednom Hvala!!!