[ dreadknight @ 01.07.2012. 11:10 ] @
OWASP Evening predstavlja okupljanje profesionalaca, studenata i drugih zainteresovanih za informatičku bezbednost, bezbednost aplikacija i mreža. OWASP Evening se održava početkom svakog meseca, počev od maja 2012. godine.
Prvi deo svakog OWASP Evening-a će biti predavanje na određenu temu, dok će drugi deo biti posvećen neformalnom razgovoru o bezbednosti, kao i idejama na koji način bi se mogla unaprediti svest o računarskoj bezbednosti u Srbiji, što predstavlja takođe jedan od ciljeva OWASP lokalne zajednice u Srbiji.
OWASP Evening #2 će se održati 9. jula 2012. godine u 19 časova na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 73, u učionici 59.
Tema OWASP Evening #2 je "OWASP Top 10: Cross Site Scripting, SQL injection and Insecure cryptographic storage".
Predavać je Predrag Čujanović. Predrag Čujanović radi u kompaniji MangeWP. Ima znatno iskustvo u nalaženju bezbednostnih propusta na različitim sajtovima i CMS sistemima, koje je objavljivao na svom blogu(www.cujanovic.com).
Učešće na OWASP Evening-u je besplatno, ali se mole svi zainteresovani da popune prijavu za učešće (https://docs.google.com/a/owas...tDRVAtREhnZHdjWWVmcGc6MQ#gid=0)
Open Web Application Security Project (OWASP) je međunarodna profesionalna organizacija koja okuplja firme, edukativne ustanove i profesionalce iz oblasti aplikativne bezbednosti. Cilj OWASP projekta je učiniti bezbenost aplikacija, osobito na internetu vidljivom, kako bi korisnici aplikacija bili upoznati sa rizicima i donosili ispravne odluke.
Pod okriljem OWASP projekta rade se mnogi projekti koji imaju za cilj da unaprede aplikativnu bezbednost. Svi projekti pod okriljem OWASP projekta su open source projekti, odnosno projekti otvorenog koda i koji na slobodan način mogu da se koriste, kopiraju i modifikuju. Projekat OWASP Top 10 je postao de facto osnova za testiranje ranjivosti web aplikacija i gotovo svi skreneri ranjivosti podržavaju provere na ranjivosti navedene u pomenutoj listi. Takođe OWASP Application Security Verification Standard je postao zapaženi standard prilikom verifikacije web aplikacija.
Pored globalnih projekata OWASP ima lokalne zajednice širom sveta. Trenutno postoji oko 250 lokalnih zajednica u više od 90 država sveta. Zadatak OWASP lokalnih zajednica je da učine računarsku sigurnost vidljivu na lokalnom nivou kroz organizovanje debata, predavanja i konferencija.
Zvanična prezentacija OWASP: http://www.owasp.org
Prezentacija OWASP lokalne grupe u Srbiji: https://www.owasp.org/index.php/Serbia