[ negative7 @ 07.07.2012. 00:00 ] @
Zbog sklopnog načina rada PWM frekvencijskih pretvarača i visoke frekvencije, izlazni visokofrekvencijski
naponski harmonici zrače električno polje, pa se preporuča koristiti oklopljeni
kabel između pretvarača i motora, a oklop se treba uzemljiti.
-Međutim, na taj se način povećavaju parazitni kapaciteti između vodiča i
uzemljenog oklopa, tj. povećavaju se parazitne kapacitivne struje, koje stvaraju
dodatne gubitke u pretvaraču i kabelu.

Jel mi moze netko pojasniti zasto se oklopi moraju uzemljiti?

Stavimo oklop oko izolacije kabela da bi smanjili zracenje elektricnog polja, ali zasto taj oklop mora biti uzemljen.
Nije valjda da je taj oklop bez uzmeljenja na nekom potencijalu?
[ dvp @ 09.07.2012. 09:39 ] @
“Nije valjda da je taj oklop bez uzmeljenja na nekom potencijalu?“


Upravo tako, oklop usled elektromagnetne indukcije dolazi na neki potencijal i uzrokuje smetnju u
vodu. U nekim aplikacijama ta smetnja možđe dovesti do pogrešnog reagovanja i rada uređaja.
Dovođenjem oklopa na potencijal zemlje - uzemljivanjem se to se izbegava.
Idealno je uzemljivanje na oba kraja (naročito ako je vod uži), a u nekim slučajevima neki rezultati se
mogu postići i uzemljivanjem samo jednog kraja oklopa (plašta).