[ cesare @ 31.08.2012. 09:23 ] @
Pozdrav svima !!!

Potrebno je da u bazi postoji spisak analitičkih konta neke firme koji imaju oznake od 4 i više cifara. Sva ta konta moraju da imaju svoja zbirna (sintetička) trocifrena konta. Ova trocifrena konta imaju svoje dvocifrene grupe, a grupe svoje jednocifrene klase. Npr.

9 - klasa
90 - grupa
900 - sintetički konto
9000 - analitički konto
9001 - analitički konto
9002 - analitički konto
9003 - analitički konto
9004 - analitički konto
...
901 - sintetički konto
9010 - analitički konto
9011 - analitički konto
...
91 - grupa
...

Sva knjiženja (iznosi) se upisuju na analitičkim kontima. Da li je moguće uz pomoć jednog SQL upita dobiti zbirove sintetičkog konta, grupe i klase kao zbirove knjiženja njihovih odgovarajućih analitičkih konta ?

Unapred hvala ...
[ djoka_l @ 31.08.2012. 09:53 ] @
Pogledaj ROLLUP


select substr(konto,1,1) as klasa, substr(konto,1,2) as grupa, substr(konto,1,3) as sintetika, konto, sum(od nečega)
from tvoja tabela sa stavkama
group by klasa, grupa, sintetika, konto WITH ROLLUP